Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya
COTOC

AdreçaVilapicina, 49 Baixos
08030 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteSant Andreu
Telèfon93 008 56 78
606508528
Correu electrònicdeganat@cotoc.cat
info@cotoc.cat
Adreça webwww.cotoc.cat

DescripcióEl Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya és una corporació de dret públic, dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, que es regeix per uns estatuts i per la normativa vigent en matèria de col·legis professionals.

El Col·legi és l’ens de participació i gestió de les i els terapeutes ocupacionals en els interessos vinculats a la Teràpia Ocupacional; constitueix un instrument per a l’exercici d’activitats que hi estiguin relacionades i de prestació de serveis que convinguin a les persones col·legiades.
Naturalesa jurídicaCol·legi professional
Col·lectiu destinatariPoblació en general
TemàticaÀmbit comunitari i veïnal
Dependència
Drogodependències
Educació
docència i formació
Lleure
Salut
Treball/ocupació
Activitat o serveiAssistència psicosocial
Participació
Promoció social i comunitària
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Xarxes d'acció de l'AcordXarxa d’acollida i acompanyament per a persones immigrants a Barcelona