Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya
FAGiC

AdreçaC/ Concili de Trento 313 Despatx 9.7
08020 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteSant Martí
Telèfon933051071
Correu electrònicinfo@fagic.org
Adreça webwww.fagic.org

DescripcióFAGiC, Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya, és una organització sense ànim de lucre que aglutina associacions gitanes de tota Catalunya. És l'entitat més representativa de l'associacionisme gitano de la societat catalana i es va crear amb l’objectiu de defensar i promoure els drets i la cultura del Poble Gitano de Catalunya. El primer intent de crear una federació va ser al 1987, entenent que era important crear una entitat que englobés tots els interessos de les associacions dedicades a defensar els interessos del Poble Gitano. Finalment, l'any 1991 es va crear la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya (FAGIC).

Com entitat integradora d’una gran part de les associacions que configuren l’actual moviment associatiu gitano de Catalunya, manté relacions continuades amb institucions públiques i privades del territori català.

La Federació assessora i dona suport a associacions gitanes que no tenen prou infraestructura per funcionar per si soles. Per una altra part, s’atenen demandes concretes de persones a les quals oferim orientació i assessorament en diverses matèries. La major part de les activitats de l’aspecte associatiu, dirigides al poble gitano, estan directament relacionades amb demandes d’informació i assessorament en matèria d’associacionisme.

La FAGIC assoleix el paper d'interlocutor amb l’Administració pública amb la finalitat de gestionar els plans i actuacions de caràcter general i d’informar de la situació i les activitats que realitzen altres federacions i associacions en l’àmbit nacional i europeu.

La seva principal finalitat és millorar les actuacions dirigides al Poble Gitano a través de les associacions, recollint les seves aspiracions i preocupacions i establint un canal de comunicació entre els gitanos i la societat catalana.
Naturalesa jurídicaAssociació i federacions
Col·lectiu destinatariPersones en risc d'exclusió social
TemàticaCultura
Educació
docència i formació
Gènere
Habitatge
Immigració
Lleure
Salut
Treball/ocupació
Activitat o serveiAssessorament jurídic i legal
Formació
Habitatge
Habitatges d'inclusió
Informació i orientació
Inserció sociolaboral
Promoció cultural
Promoció social i comunitària
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Programes o projectes a destacarInserció social i laboral del Poble Gitano.
Programa d'habitatge.
Cultura i Tradició del Poble Gitano.
Educació i Formació.
Joventut.
Projectes Europeus.
Dona Gitana.
Salut.