Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Federación de Asociaciones Americanas en Catalunya
FASAMCAT

AdreçaC/ Rocafort 242 Bis 3r Edifici Ciemen
08029 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteEixample
Telèfon 932385527
618302324
Correu electrònicinfo@fasamcat.org
presidencia@fasamcat.org
Adreça webwww.fasamcat.org

DescripcióEs una Federació nascuda l’any 2001 per donar resposta a les creixents inquietuds organitzatives dels col·lectius d'immigrants llatinoamericans, la presència dels quals a Catalunya ha augmentat notablement els últims anys. La seva intenció sempre ha estat servir de plataforma de trobada per a canalitzar, assessorar i coordinar els esforços de les diverses associacions llatinoamericanes en cadascun dels seus àmbits d'interès (cultural, esportiu, acollida, laboral, salut, lúdic, legal, integració) i fer d'interlocutor vàlid davant les institucions públiques i privades de Catalunya.

MISSIÓ
Facilitar la integració dels immigrants americans residents a Catalunya mitjançant l'impuls, acompanyament, enfortiment i assessorament de les entitats i organitzacions que els representen, contribuint amb això a una major participació ciutadana que enforteixi la cohesió social.

VISIÓ
Ser la federació de referència en l'àmbit associatiu immigrant americà a Catalunya reconeguda pel suport i valor que afegim a les entitats associades i a les seves diferents àrees d'actuació.
Naturalesa jurídicaAssociació i federacions
Col·lectiu destinatariDones
Infància i joventut
Persones en risc d'exclusió social
Persones immigrades
TemàticaCultura
Gènere
Immigració
Medi ambient
Salut
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Assessorament jurídic i legal
Informació i orientació
Inserció sociolaboral
Participació
Promoció cultural
Promoció social i comunitària
Sensibilització
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Àrea Metropolitana de Barcelona
Programes o projectes a destacarImmigració i acolliment: Aquest projecte es ve desenvolupant des de l'any 2001 a l'actualitat. Temàtica: Interlocució entre l'associacionisme llatinoamericà, administració i entitats privades. Foment de l'associacionisme entre els nous residents.

Veus i Música per a la Integració: Aquest projecte es ve desenvolupant des de l'any 2005 fins a l'actualitat. Temàtica: Coral infantil per a nens en risc d'exclusió social, ha estat una de les primeres iniciatives desenvolupades en aquest àmbit.

Orquestra infantil per a la Integració: Aquest projecte es ve desenvolupant des de l'any 2007 a l'actualitat. Temàtica: Orquestra Infantil del seu tipus integrada per 70 nens entre 5 i 15 anys de nacionalitats molt diverses.

Orquestra de Cambra Iberoamericana de Catalunya: Aquest projecte es ve desenvolupant des de l'any 2004 a l'actualitat. Temàtica: Orquestra de les seves característiques a Europa. Ha estat una de les primeres iniciatives desenvolupades en aquest àmbit.

Ave Fénix: Aquest projecte es ve desenvolupant des de l'any 2009 a l'actualitat. Temàtica: Programa de Formació per a la generació de xarxes relacionals i enfortiment de l'autonomia emocional i econòmica de les dones.

Espais de Trobada/ Temps de Diversitat: Aquest projecte es ve desenvolupant des de l'any 2009 a l'actualitat. Temàtica: Intervenció a les Escoles i esplais dirigides a ampliar la visió multicultural de nens i joves a través del reconeixement de les diferències físiques, culturals, idiomàtiques com a font de riquesa personal.

Germans de Sang: Aquest projecte es ve desenvolupant des de l'any 2007 a l'actualitat. Temàtica: Campanya permanent de sensibilització per a la donació de sang dins del col·lectiu immigrant.
Xarxes d'acció de l'AcordXarxa d’acollida i acompanyament per a persones immigrants a Barcelona