Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Federación de Asociaciones de Colombianos en Catalunya
FEDASCAT

AdreçaC/ Andrade 176 Local C
08027 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteSant Martí
Telèfon645887132
Correu electrònicfedascat@gmail.com
Adreça webwww.fedascat.es

DescripcióLa FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE COLOMBIANS A CATALUNYA "FEDASCAT" és una organització sense ànim de lucre creada per acollir, visibilitzar, ajudar i potenciar el col·lectiu colombià resident a Catalunya, articular-se com organització plural de diàleg transnacional i d'aprenentatge compartit per a la concreció de polítiques públiques migratòries alternatives, la de servir de via associatiu als migrants per l'autogestió de les seves problemàtiques i la satisfacció de les seves necessitats i interessos, constituir-se en ONG prestadora de serveis a la comunitat i catalitzadora de cooperació i codesenvolupament, i participar de la creació de un moviment d'immigració ampli, plural i disposat a aportar en la construcció de nous consensos socials i nova ciutadania.
El món està canviant acceleradament sota processos molt variats, tant d'índole econòmica (crisi mundial) i cultural, com per les condicions polítiques, socials i ecològiques del planeta; i això genera nous reptes i desafiaments, nous perills, noves oportunitats i l'horitzó cada vegada més proper d'arribar a un món diferent, ple d'indefinició i incertesa, al que coneixem fins als nostres dies.

Tot això imposa noves responsabilitats i exigeix ??nous consensos mundials, noves propostes d'organitzar la convivència, nous actors socials i polítics que superin les anquilosades estructures poliárquicas de poder i participació, i obre la possibilitat de cooperar en la construcció de polítiques públiques que portin al món a una destinació més just, més cooperatiu, més respectuós de la dignitat humana i dels drets humans i més integrada en una naturalesa que imposa les seves pròpies regles de joc per a la supervivència de la vida al planeta. Fedascat aposta per la construcció de societats transnacionals plurals i cooperatives, capaços de superar les relacions de dominació i violència actuals i per la transformació de l'ordre internacional vigent a relacions més simètriques, pels quals reptes que suposa l'intercanvi, la migració, la crisi, etc

MISSIÓ: la Federació és un espai de trobada, diàleg i treball per l'enfortiment del teixit associatiu de la comunitat emigrant colombiana, que propicia l'estudi, l'anàlisi i el ebate necessaris per a la construcció de propostes de polítiques públiques integrals migratòries d'Estat, amb la finalitat d'enfortir i crear l'empoderament i capacitat de resposta de les organitzacions locals de ciutadans per a la defensa de l'interès emigrant als països d'origen i destinació.
Naturalesa jurídicaAssociació i federacions
Col·lectiu destinatariDones
Famílies
Gais
lesbianes
homes i dones transsexuals i bisexuals
Persones aturades
Persones immigrades
TemàticaCultura
Immigració
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Assistència psicosocial
Formació
Inserció sociolaboral
Sensibilització
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Àrea Metropolitana de Barcelona
Programes o projectes a destacarIntegració: interacció amb les entitats i ONG per a la integració i la tornada.
Acompanyament en el retorn (convenis amb ajuntaments i governacions colombianes per brindar a l'retornat oportunitats d'inserció sociolaboral).
Assessories (jurídica-psicològica).