Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Femarec SCCL

AdreçaTorrent de l'Estadella, 46
08030 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteSant Andreu
Telèfon932437272
Correu electrònicfemarec@femarec.cat
Adreça webwww.femarec.cat

DescripcióFemarec és un projecte d'iniciativa social, i per tant sense ànim de lucre, que va néixer l'any 1991 i té com principal objectiu la integració social, laboral i cultural de persones excloses o en risc d'exclusió.

Aquest projecte s'inicia amb la voluntat de cercar fórmules de lluita contra l'exclusió, eficaces i sostenibles, que permetin aportar noves propostes contrastades d'integració social, laboral i cultural d'aquelles persones que es troben en situació de risc d'exclusió, amb l'objectiu d'assegurar una atenció de qualitat i sistematitzada en el sí de la nostra societat. El model de participació social en matèria de lluita contra l'exclusió que promou Femarec passa, doncs, per obtenir la màxima implicació de la societat civil, principalment del sector empresarial i del sector públic.
Naturalesa jurídicaAltres
Col·lectiu destinatariDones
Famílies
Infància i joventut
Persones amb discapacitat
Persones amb malaltia mental
Persones aturades
Persones en risc d'exclusió social
Persones immigrades
Població en general
Altres
TemàticaCultura
Dependència
Educació
docència i formació
Esport
Gènere
Immigració
Lleure
Medi ambient
Salut
Treball/ocupació
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Assessorament jurídic i legal
Assistència psicosocial
Atenció diürna i centre de dia
Formació
Informació i orientació
Inserció sociolaboral
Promoció social i comunitària
Sensibilització
Altres
Àmbit territorial d'actuacióEspanya
Catalunya
Àrea Metropolitana de Barcelona
Barcelona ciutat
Gràcia
Sant Andreu
Programes o projectes a destacarLa nostra activitat es basa en tres pilars principals:

1. El Centre Especial de Treball

El 1993 es va inaugurar el Centre Especial de Treball (CET) de Femarec per integrar laboralment un grup de 12 persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental sever. S'oferien, en aquell moment, serveis de muntatges elèctrics i recollida selectiva de residus. Avui dia, el CET dona feina a gairebé 150 persones treballadores amb discapacitat i especials dificultats i ofereix 13 serveis industrials diferents:

• Gestió integral i recollida selectiva de residus
• Destrucció confidencial de documentació
• Destrucció per a la protecció de la marca
• Lots de Nadal
• Digitalització de documents
• Canastretes per a nadons
• Recuperació i reparació de màquines i dispositius varis
• Vestuari laboral i EPIS
• Manipulats
• Picking
• Muntatges elèctrics
• Material d’oficina i consumibles d’impressió

El CET és un centre productiu de béns i serveis on hi treballen persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental sever. Mitjançant un contracte laboral en el mateix centre, se'ls ofereix una ocupació digna i segura. La tasca de capacitació, però, no s'atura aquí i, si és possible, s'intenta la seva inserció en empreses ordinàries assolint, d'aquesta manera, la seva total integració en el món del treball.

Les treballadores del CET amb trastorn mental compten també amb l’atenció d’un Servei de Salut Mental, que actua exclusivament amb les persones usuàries del nostre CET, del qual poden fer ús en els moments de baixa laboral per tal de mantenir una dinàmica activa però sense l’estrès de l’activitat productiva, un servei completament indispensable per a aquestes persones.

L'Equip d'Intervenció Social (EIS) és l'encarregat de gestionar el Servei de Salut Mental, així com també el Servei Prelaboral del l'entitat, que és un servei de (re)habilitació psicosocial per a persones amb diagnòstic de trastorn mental i/o trastorn de la personalitat sever que requereixen un procés de rehabilitació laboral que les prepari per a l’obtenció i manteniment d’una feina. El seu objectiu és aconseguir la seva integració social i laboral, mitjançant l'apoderament de la persona i treballant l'entrenament de l'ajustament sociolaboral, juntament amb d’altres accions que complementen la intervenció.


2. El Departament de Desenvolupament Personal i del Capital Humà (DPCH)

Des de l’inici de la seva trajectòria l’any 1991, Femarec orienta i acompanya les persones en edat adulta i amb dificultats per trobar feina de diverses maneres: facilita formació professionalitzadora en diversos sectors; explora mètodes innovadors en l’àmbit de l’orientació i la inserció sociolaboral; busca empreses que contractin a les persones que atenem; treballa amb una actuació individualitzada que contempla tant la capacitació tècnica com tots els aspectes relacionats amb les aptituds, les actituds, l’entorn, les necessitats i les aspiracions.

Actualment el Centre de DPCH atén més de 4.000 persones en matèria de formació ocupacional i inserció, amb inserció al mercat laboral de més de 500 persones anuals i requalifica prop de 8.600 treballadors i treballadores en actiu de tot l'estat amb la formació continuada. Tot això mitjançant la realització de més de 680 cursos anuals. Els serveis que s’ofereixen en aquest centre es podrien classificar com:

• Formació per a persones a l'atur: cursos de formació adreçats a persones vulnerables i en risc d'exclusió social, especialment persones amb discapacitat, trastorns mentals severs, i en situació de pobresa, per millorar la seva ocupabilitat i la recerca de feina.

• Formació per a persones treballadores i empreses: des de 1994 Femarec ofereix cursos de formació continuada per a professionals en actiu, empreses i entitats privades i administracions públiques que vulguin millorar les seves habilitats laborals en qualsevol àmbit productiu, especialment en els sectors que es centrin en oferir serveis l'atenció a les persones. Es dissenyen i implementen plans de formació, innovadora i de qualitat i adaptats a les necessitats dels clients. Aquests s’adrecen a empreses de qualsevol sector que vulguin promoure el coneixement i les aptituds del seu capital humà per tal d’adaptar-se a les necessitats empresarials actuals, i s’imparteixen accions sociolaborals i de formació dirigides en el marc de les polítiques actives d’ocupació dels diferents ens locals.

• Dispositius d’inserció: aquest servei treballa per a la integració social i laboral de les persones a través d'un acompanyament personalitzat, dotant-les de competències per posicionar-se davant la societat d’una manera crítica, reflexiva i participativa, i augmentant la participació en l’entorn comunitari; mitjançant una metodologia innovadora on s’inverteixen els rols i on la persona passa a ser la protagonista, la constructora i generadora del seu propi procés.


3. Fundació Femarec

El maig de 1997 es va constituir, amb el suport d’empreses i de personalitats rellevants del país, la Fundació Femarec. La seva missió és fer de transmissora de l'actitud solidària cap a altres institucions susceptibles de comprometre’s amb l’objectiu d’impulsar i finançar mesures de lluita contra l'exclusió social dels col·lectius esmentats. Cada persona i organització que se suma a la fundació ajuda a través de donacions, donant veu a qui no en té, promovent activitats d’iniciativa i cohesió social, assessorant i donant suport en tots els àmbits del projecte.