Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Fundació Àmbit Prevenció
F A P

AdreçaC/ Sant Germà 5 1r 1a
08004 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteCiutat Vella
Telèfon932371376
Correu electrònicinfo@fambitprevencio.org
m.merono@fambitprevencio.org
Adreça webwww.ambitprevencio.org

DescripcióPer la Salut, la qualitat de vida i els drets de les persones. Des dels nostres inicis fins a l'actualitat, una inquietud professional i una mentalitat oberta ens han permès desenvolupar i crear nous projectes a Barcelona i comarques, amb el suport econòmic d'administracions i entitats locals, autonòmiques i estatals. Ja sigui a nivell comunitari o en col·lectius específics, el nostre esforç sempre s'ha basat en treballar d'acord amb la realitat que ens envolta, fent programes que ens permetin un contacte directe amb les persones que pateixen situacions d'exclusió, invisibilitat o mancança del seus drets fonamentals.

MISSIÓ. Millorar la qualitat de vida i fomentar l’autonomia de les persones en risc d’exclusió, tot respectant llurs opcions i estils de vida, defensar-ne la dignitat i facilitar-ne la integració social.

VISIÓ. El treball de proximitat es constitueix com a l’eina bàsica de coneixement i de planificació estratègica de la nostra entitat, que, conjuntament amb la participació de les persones implicades i i la interacció amb l’entorn ens permeten de dissenyar intervencions innovadores, ajustades a les necessitats, realistes i eficaces.
Naturalesa jurídicaFundació
Col·lectiu destinatariFamílies
TemàticaTreball/ocupació
Activitat o serveiSensibilització
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Programes o projectes a destacarPrograma Adhesió al tractament antirretrovirale. Barcelona. -“Construint el futur de les persones en risc d'exclusió social a través de l'ocupació.

Programa d'inserció de persones seropositives. A través de la Federació Treballant en Positiu. Barcelona -“Habitatges positius”. UTE amb Madrid Positiu.

Programa "Intervenció preventiva, assistencial i de seguiment en l'adherència al tractament antirretroviral en població VIH-SIDA sense sostre" UTE amb el Comitè Ciutadà de la Comunitat Valenciana. Barcelona i València.

Programa d'agents de salut en el Districte de Ciutat Vella. Servei de Reducció de danys. Barcelona.

Programes de prevenció del VIH/SIDA en col·lectius que exerceixen la prostitució a Barcelona, Baix Llobregat i Mataró: a) Dóna i Salut, b) Àmbit Home, c) Intervenció dirigida a dones en entorns de prostitució a Mataró, d) Intervenció soci-sanitària en zones de carretera de la comarca del Baix Llobregat, i)

Programa nocturn sobre prostitució i consum de substàncies.

Programes de reducció de danys i riscos en població drogodepenent a Barcelona i Baix Llobregat: “Programa d'intercanvi de xeringues del Baix Llobregat i Programa de guàrdia”.

Programa de prevenció del VIH/Sida dirigida a la població drogodependiente interna a la presó de Quatre Camins-La Roca.

Programa per a l'adhesió als tractaments *antirretrovirales en poblacions vulnerables en el Districte de Ciutat Vella. Barcelona.

Programa de gestió i seguiment de RMI a Ciutat Vella.Barcelona

Programa d'inserció a Ciutat Vella. Barcelona.

Programa, en col·laboració amb la Fundació Hospital Clínic, per a la detecció del VIH i el seguiment sanitari de col·lectius vulnerables a Ciutat Vella.

Programa d'orientació en drets civils en col·laboració amb Creació Positiva i l'Oficina per a la No Discriminació. Barcelona.

Programa de suport psicològic i social per a afectats pel VIH/SIDA que es desenvolupa en col·laboració amb l'Hospital de Mataró a la comarca del Maresme.