Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
FUNDACIÓ CHM SALUT MENTAL

AdreçaNumància, 107-109 Planta Baixa
08029 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteLes Corts
Telèfon934454451
Correu electrònicfchmsm@fchmsm.com
Adreça webhttp://www.grupchmsm.com/fchmcorts/

DescripcióLa finalitat de la Fundació consistirà principalment en l’atenció, l’assistència, la rehabilitació, la inserció laboral, i comunitària i la docència i la investigació en el camp de la salut mental y addicions.
Naturalesa jurídicaFundació
Col·lectiu destinatariPersones amb discapacitat
Persones amb malaltia mental
Persones en risc d'exclusió social
TemàticaDependència
Habitatge
Treball/ocupació
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Assistència domiciliària
Assistència psicosocial
Atenció residencial permanent
Habitatges d'inclusió
Inserció sociolaboral
Promoció social i comunitària
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Programes o projectes a destacarLlar residència Les Corts per a persones amb trastorn mental
Servei Prelaboral per persones amb trastorn mental
Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental SIOAS
Club Social per persones amb trastorn mental de Sarrià.St.Gervasi
Club Social per persones amb trastorn mental de Les Corts
Programa de Voluntariat “Mans i Temps”
Programa de Suport a l’Autonomia a la pròpia llar
Gestió de pisos assistits a Barcelona .
Espai Jove.net: Promoció i prevenció de la Salut Mental de la població jove.
Espai Jove.net: Promoció i prevenció a població DGAIA
Programa pilot d'implantació de metodologia IPS en salut mental
Programa d'Inserció laboral Incorpora de La Caixa
Programa d'acompanyament a la inserció laboral de persones amb trastorn mental
Projecte d'inclusió social, lluita contra l'estigma i promoció de la salut mental
Programa de suport a la vida independent de persones amb trastorn mental
Programa de suport a la vida independent de persones amb trastorn mental
Programa d'habitatge temporal per persones amb trastorn mental
Millora de la qualificació professional
Millora de la competència en Noves Tecnologies
Espai Jove Assistencial
Servei de Suport Atenció Emocional (SSAE)
Servei de Tuteles
Programa Finde “Respir”
A prop Jove
Projecte Accès
CONECTA T