Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Fundació Gresol Projecte Home
PH

AdreçaGran Via de les Corts Catalanes 204 Bis
08004 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteSants - Montjuïc
Telèfon932989875
Correu electrònicinfo@projectehome.org
Adreça webwww.projectehome.org

DescripcióProjecte Home Catalunya és una Organització No Governamental que lluita per a les addiccions a Catalunya des del 1995; treballant per a la prevenció, rehabilitació i reinserció sociolaboral de les persones amb problemes d’addicció.

Els nostres principis són obert a totes les persones, programes educatius i terapèutics, solidaritat, no lucratiu, aconfesional, apartidista, rebuig de la violència, atenció a les famílies , disponibilitat, professionalitat, autonomia personal.

El nostre àmbit d'actuació és tota la Comunitat Autònoma de Catalunya, si bé, per proximitat geogràfica i per densitat de població, la majoria d'usuaris provenen de l'àrea Metropolitana de Barcelona.

Projecte Home ha obtingut la certificació de la norma ISO 9001:2008, atorgada per SPG Sistemes de Gestió i Processos, la qual acredita la qualitat en el tractament educatiu i terapèutic dels usuaris i les seves famílies.

L'empresa KPMG ha realitzat l'auditoria dels comptes econòmics de l'entitat, un altre mecanisme que garanteix el rigor i la transparència de la nostra gestió econòmica.
Naturalesa jurídicaFundació
Col·lectiu destinatariPersones drogodependents
TemàticaSalut
Activitat o serveiAssistència psicosocial
Habitatges d'inclusió
Inserció sociolaboral
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Programes o projectes a destacarEls programes que Projecte Home duu a terme a Barcelona ciutat són els següents:

A).- ATENCIÓ PSICOSOCIAL:

1).- SERVEI D’INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ, ASSESSORAMENT, VALORACIÓ I DIAGNÒSTIC:

Proporciona atenció a 2 nivells:
a).- Punt d’informació: Facilita informació i orientació sobre el consum de drogues i les seves conseqüències a adolescents, joves i famílies que ho sol·licitin. Es realitza via telefònica, online o presencial.
b).- Diagnòstic: Es realitza una primera entrevista presencial on s’explora el nivell de severitat del consum de drogues i s’estableix un diagnòstic que possibiliti una línia d’intervenció personalitzada. La entrevista és un requisit imprescindible per a ingressar a qualsevol dels programes desenvolupats per Projecte Home Catalunya.

2).- PROGRAMA NOCTURN:

Nocturn és un programa ambulatori per a persones adultes amb addiccions que requereixen conciliar l’horari laboral amb el tractament. Els familiars també participen en el tractament. La modalitat d’intervenció és de grups de suport en règim ambulatori, habitualment als vespres. Té una durada aproximada de 16 mesos. Dins del programa, hi ha un grup de menor exigència anomenat Gresol creat l’any 2010.

3).- PROGRAMA DE REINSERCIÓ:

El programa es dirigeix a persones que han acabat amb èxit la fase de la Comunitat i té com a finalitat promoure l’autorealització personal, la inserció laboral i la integració social. La modalitat d’intervenció és de grups de suport en règim ambulatori. L’activitat principal és de tardes de dilluns a divendres, més compatible amb l’horari laboral.

B).- HABITATGES D’INCLUSIÓ:

1).- PISOS DE REINSERCIÓ:

Habitatges de suport adreçat als usuaris que estan en Fase de Reinserció i no tenen recolzament familiar. Obert de dilluns a divendres (els caps de setmana poden residir a la Comunitat Terapèutica). L’estada als pisos és temporal i té per finalitat facilitar, en igualtat de condicions, la integració social i laboral d’aquests usuaris.

2).- PIS PONT:

Per a aquelles persones drogodependents que es troben en la fase última del tractament però amb dificultats per inserir-se laboralment, hem adaptat un dels pisos de suport que l’Ajuntament de Barcelona ens cedeix a Ciutat Vella perquè hi visquin amb la major autonomia i autogestió possible, combinat amb el tractament a l’entitat.

C).- PROGRAMES D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL:


1).- PROJECTE FEINA:

La finalitat del Projecte Feina és promoure la inserció sociolaboral de persones amb addiccions a Projecte Home Catalunya i en situació d’alt risc d’exclusió social a través d’un major acompanyament i la millora de les competències que requereix l’actual mercat laboral. Les accions que integren el Projecte Feina són:
- Entrevistes personalitzades amb els usuaris per elaborar els itineraris personalitzats d'inserció sociolaboral.
- Taller de recerca de feina.
- Curs d’informàtica bàsica.
- Curs d’informàtica avançat.
- Sala d’estudis.
- Servei de Post-Seguiment.

2).- PROGRAMA INCORPORA DE “LA CAIXA”:

El programa Incorpora de “la Caixa” és un programa d’intermediació laboral basat en les necessitats del teixit social i empresarial i que garanteix una bona integració de la persona en l’empresa.
Xarxes d'acció de l'AcordXarxa d’Habitatges d’Inclusió social de Barcelona