Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Fundació Itaca

AdreçaBolívia 239 1r
08020 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteSant Martí
Telèfon638167821
Correu electrònicpresident@fundacioitaca.cat
info@fundacioitaca.cat
Adreça webwww.fundacioitaca.cat

DescripcióLa defensa i la difusió de la Declaració Universal dels Drets Humans impulsa el treball dels membres de la fundació amb el repte de treballar per aconseguir que tothom pugui gaudir dels drets que es deriven. Sota aquesta premissa neix la FUNDACIÓ ÍTACA l'any 1998 amb el compromís dels seus representants de subscriure aquests preceptes.


OBJECTIUS GENERALS:

Pel coneixement, reconeixement i respecte a la cultura i als pobles, essent la persona l’objectiu principal. Els nostres objectius generals són:

El desenvolupament integral de les persones i la millora de les condicions de vida.

La millora de l’entorn, dels barris i pobles com a espais de convivència i relació. Que les ciutats i els pobles siguin habitables, amables, ecològicament sostenibles i culturalment actius.

Que tothom pugui gaudir dels seus drets polítics, socials, econòmics i culturals. Que la població tingui un nivell cultural més alt i, per tant, conegui millor els seus drets.

La difusió i la universalització de la cultura, dels seus béns i creacions.

L’avenç cap a una societat oberta a la innovació, a la cultura, als drets d’expressió, a l’activitat creadora i a la capacitat crítica.

El reconeixement, la defensa i la difusió de la diversitat cultural, l’intercanvi de coneixements, la preservació de les llengües afavorint-ne l’estudi, dotant-les de prestigi i reconeixement social i polític.

La promoció i defensa de la cultura catalana com a cultura pròpia, la seva difusió i el seu reconeixement més enllà del nostre àmbit lingüístic, la cooperació cultural i l’intercanvi amb tots els pobles amb arrels culturals, objectius o espais geogràfics comuns.


COM HO FEM PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS


Per a fer possible els nostres objectius fem servir diverses eines:

Multicanal TV per Internet "NEWSCAT TV”

Serveis editorials integrals.

Serveis de producció de videocurrículums.

Recerca de diners a través de donacions amb recompensa de productes. Els donants tenen dret a les desgravacions estatals i catalanes.

Serveis d’assessorament, gestió i suport a entitats.

Serveis de producció audiovisual, màrqueting digital i periodístic i comunicació corporativa.

Gestió integral de promoció d’habitatge cooperatiu en les seves diverses formes, especialment a través de la cooperativa d’habitatges “Cohousing Barcelona SCCL”
Naturalesa jurídicaFundació
Col·lectiu destinatariPoblació en general
TemàticaHabitatge
Activitat o serveiHabitatge
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Programes o projectes a destacarMulticanal TV per Internet "NEWSCAT TV”

Serveis d’assessorament, gestió i suport a entitats.

Serveis de producció audiovisual, màrqueting digital i periodístic i comunicació corporativa.

Gestió integral de promoció d’habitatge cooperatiu en les seves diverses formes, especialment a través de la cooperativa d’habitatges “Cohousing Barcelona SCCL”.

Formació, acompanyament, empoderament i difusió de nous models d'habitatge
Xarxes d'acció de l'AcordXarxa d’Habitatges d’Inclusió social de Barcelona