Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Fundació Maria Raventós
G08424871

AdreçaC/ Plantada 1-5
08017 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteSarrià - Sant Gervasi
Telèfon934173964
934173120
Correu electrònicfmr@fmraventos.org
mbarbara@fmraventos.org
Adreça webwww.fmraventos.org

DescripcióLa Fundació Maria Raventós és una organització no lucrativa d’acció social i educativa que, des de fa més de 60 anys, acull mares i futures mares soles, sense recursos i en situació d’exclusió social, amb la finalitat d’ajudar a aquestes noies i els seus fills en la inserció social, laboral i personal.
Comptem amb la implicació de la persona en el seu procés de recuperació per tal d’aconseguir el màxim grau d’autonomia

També és finalitat de la Fundació la protecció a la infància mitjançant els ajuts necessaris per la integració dels fills/es de les noies en la seva pròpia família.
Naturalesa jurídicaFundació
Col·lectiu destinatariDones
Persones en risc d'exclusió social
Persones sense llar
TemàticaHabitatge
Altres
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Habitatges d'inclusió
Àmbit territorial d'actuacióEspanya
Catalunya
Àrea Metropolitana de Barcelona
Programes o projectes a destacarEls PROJECTES que donen resposta a les finalitats de la Fundació Maria Raventós són:

1.Residència Maternal Santa Eulàlia
És el projecte base de la fundació
Acull dones gestants o amb fills de 0 a 3 anys, en situació de risc i d’exclusió social.
És un servei de residència per 23 dones embarassades i/o amb nens a càrrec que ofereix el suport necessari a la mamà i al bebè durant els 3 primers anys de vida del nen.
La intervenció educativa es centra en l'adquisició dels hàbits, aptituds i actituds necessàries per a la superació de les adversitats amb què es troben a l’hora d’aconseguir l’autonomia personal, social i laboral necessària per fer-se càrrec d’elles mateixes i dels seus fills
Es treballa i s'actua, en col·laboració amb altres entitats, en cada una de les àrees que formen la persona humana integralment considerada: salut, família, personalitat, formació, feina, atenció psicològica, econòmica, comunitària, administrativa, serveis socials, lleure, etc; I es fa a partir de la definició i seguiment d’itineraris individualitzats adaptats a cada mare.
Un fil conductor: l'acompanyament en l'aprenentatge de competències maternals.
Comptem amb la implicació de la persona en el seu procés de recuperació per tal d’aconseguir el màxim grau d’autonomia.

2.Llar Bressol Santa Eulàlia
Una llar Bressol d’inclusió social amb capacitat per 40 nens de 0 a 3 anys. La barreja de nens derivats de Serveis Socials amb altres de “famílies normalitzades” del barri contribueix a una acció transformadora, normalitzadora i d’integració.
L’equip educatiu de la Residencia i el de la Llar Bressol treballen de forma conjunta i coordinada en un programa d’adquisició de competències maternals denominat “La formigueta”
Les activitats objectius i equip professional,son els propis d’una escola bressol.

3. Pis Assistit Noa:
Ofereix un servei de residència d'acollida temporal per 7 dones ex-tutelades per l'administració autonòmica, que no tenen o no poden tornar amb les seves famílies, complerta la majoria d’edat,que viuen amb la intenció d'aconseguir èxit en el seu procés personal cap a l'autonomia i emancipació.
Són dones joves e que estan realitzant un bon procés de recuperació i l'administració decideix prolongar-les l'ajut durant un període d'1 a 3 anys, oferint habitatge i suport educatiu mentre treballen i acaben el seu projecte educatiu vital i d'emancipació.
Xarxes d'acció de l'AcordXarxa d’Atenció a Persones Sense Llar
Xarxa d’Habitatges d’Inclusió social de Barcelona