Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Fundació Privada de l'Obra Mercedària
FPOM

AdreçaPlaça Castella, 6
08001 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteCiutat Vella
Telèfon933013875
933025978
Correu electrònicsocialbcn@obramercedaria.org
info@obramercedaria.org
Adreça webwww.obramercedaria.org

DescripcióLa Fundació Obra Mercedària actua dins l'àmbit de la Justícia Penal en general, però de manera especialitzada en persones que es troben en situació de sensellar. Fem Atenció Social i Orientació Social i Jurídica i disposem de Recursos Residencials per l'acolliment de reclusos i ex-reclusos sense xarxa de suport pròpia.
Naturalesa jurídicaFundació
Col·lectiu destinatariPersones sense llar
TemàticaAltres
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Assessorament jurídic i legal
Assistència psicosocial
Habitatges d'inclusió
Informació i orientació
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Programes o projectes a destacarPrevenció mitjançant l'atenció social i/o l'assessorament jurídic.
Reinserció Penitenciària.
Reinserció Post-Penitenciària