Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Fundació Privada Portal

AdreçaCarrer de Julià Romea núm. 12
08006 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteSarrià - Sant Gervasi
Telèfon93.368.74.37
619.778.753
Correu electrònicinfo@fundacioportal.org
amalgama7@amalgama7.org
Adreça webwww.fundacioportal.org

DescripcióSom una entitat de solidaritat humana, sense ànim de lucre, que té com a objectiu donar suport als nois i nois amb patologies duals i a les seves famílies, formada per pares, familiars i amics.

La Fundació Portal té entre els seus objectius bàsics:

1) Impulsar i promoure actuacions dirigides a la prevenció i a l'assistència de famílies amb membres afectats per trastorns psicosocials o sotmesos a greus situacions de risc.
2) Impulsar i promoure el tractament de persones joves amb problemes de consum de drogues, amb especial atenció a les patologies duals.
3) Crear espais residencials per al tractament de persones afectades per patologia dual, en els quals es portin a terme tractaments socioterapèutics i seguiments psicoterapèutics.
4) Donar suport a les famílies i persones descrites en els dos primers apartats mitjançant l'atorgament de beques d'assistència i residència en els àmbits d'actuació propis o concertats de la Fundació.
5) Col·laborar amb altres entitats, la finalitat de la qual coincideixi amb les de la Fundació.

Naturalesa jurídicaFundació
Col·lectiu destinatariInfància i joventut
TemàticaSalut
Activitat o serveiAssistència psicosocial
Àmbit territorial d'actuacióEspanya
Programes o projectes a destacarDes de fa uns anys la Fundació Privada Portal organitza conjuntament amb Amalgama7 l'Escola de Pares de joves i adolescents: "Estratègies per a millorar la comunicació entre pares i fills". El curs està estructurat en 13 sessions setmanals de 3 hores cadascuna d'elles.

L'objectiu del curs és formar als pares sobre els problemes i els comportaments de risc més comuns dels joves i dels adolescents i definir estratègies educatives i relacionals que contribueixin a millorar la comunicació familiar. El temari del curs és el següent:

¿On comença i acaba l'adolescència?
¿Quins són i com afrontar els conflictes dels fills joves família?
i adolescents?
¿Es pot posar límits al mal comportament dels fills?
¿Què es pot fer si sovint el fill/filla està irritable i poc comunicatiu amb la
família?
¿I si està poc motivat amb l'escola?
¿I si li costa fer amics i/o relacionar-se en general?
¿Què es deu fer quan se sospita que el fill/lla, juntament amb alguns dels seus amics, pot estar adoptant comportaments de risc?
¿Què s'ha de fer si sovint veus al teu fill angoixat o trist sense saber el perquè?
¿La seva actitud respecte als aliments et preocupa?
¿El veus poc interessat i despistat pel seu futur?
¿És possible que el meu fill/filla pugui arribar a prendre drogues?
¿Què he de fer si el meu fill/filla pren drogues?
¿Puc evitar que el meu fill/filla adopti comportaments sexuals de risc?
Sovint veig al meu fill/filla només interessat per les coses que li agraden. ¿Puc fer quelcom al respecte?
¿Se't fa cada vegada més difícil conviure amb el teu fill/filla?
El curs està dissenyat en forma de taller per tal de potenciar la participació dels pares assistents i, en conseqüència, facilitar el seu aprenentatge, amb la voluntat no només de transmetre informació teòrica, sinó també, i molt especialment, de ser molt pràctic.