Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
FUNDACIÓ PRIVADA PUTXET
PUTXET

AdreçaCarrer Putxet 26 Baixos 3ª
08023 BARCELONA
ubicar al mapa
DistricteSarrià - Sant Gervasi
Telèfon626737227
932111548
Correu electrònicfundacionputxet@gmail.com
putxet18@gmail.com
Adreça webwww.fundacionputxet.org

DescripcióMISSIÓ
Acollim i acompanyem joves de 18 a 30 anys sense llar i/o sense sostre en situació involuntària d’exclusió social severa i donem suport a processos de major autonomia i desinstitucionalització

VISIÓ
Mantenir-nos com a entitat de referencia a Barcelona en l’acollida i acompanyament de joves en situacions de sense llar o sense sostre amb un model centrat en l’autonomia personal, d’acord amb el marc europeu vigent per combatre el sensellarisme.

VALORS
Vincle professional i humà, comunitat terapèutica conformada per professionals i voluntaris/es, desinstitucionalització i autonomia de la persona jove sensellar, valor de la participació comunitària (més-enllà-de-l’habitatge), interseccionalitat, autonarratives, accés-a-drets, compromís social solidari, transformació social.

OBJECTIUS
1) Proporcionar un habitatge i seguretat material i moral a aquests joves
2) Prevenir conflictes i conductes disruptives
3) Donar suport a processos d’autonomia i desinstitucionalització
4) Aconseguir una integració psico-sociolaboral d’aquest col·lectiu de joves

BREU DESCRIPCIÓ
La Fundació Privada Putxet és una entitat històrica ja de Barcelona, que des del 1997 ha estat ocupant-se dels joves en situació de sensellarisme, sigui sense sostre (ethos1) com sense llar (ethos2). L’any 2023 se’ns ha concedit la Medalla d’Honor de Barcelona per l’acció social que hem vingut realitzant en els darrers 26 anys, a proposta unànime dels grups municipals del Consell de Districte de Sarrià-St.Gervasi.

Neix al 1997 a Barcelona per treballar amb els joves en situació de sensellarisme. La seva tasca fonamental es basa en acollir joves de 18 a 29 anys, sense sostre o sense llar, i en conseqüència patint una situació d’exclusió social severa. Es tracta d’una fundació d’acollida que proporciona seguretat material i moral als/les joves i que realitza un treball d’integració psico-sòcio-laboral.

La tasca d’acollida social a la xarxa de pisos propis de la Fundació es realitza per personal professionalitzat de l’educació social, amb una llarga experiència laboral de més de 20 anys. Els objectius de prevenció, atenció, diagnòstic i inserció comporten sempre un coneixement tècnic, tot i desenvolupar-se amb la lògica humanitat i flexibilitat que les situacions ho requereixen.
L’entitat té 5 recursos d’habitatge en xarxa, dins un marc conceptual housing first i treballant des de l’automia del/la jove. Aquests recursos es troben coordinats entre ells per poder acollir al màxim número de joves sensellar, depenent dels perfils de persona, tot assolint un màxim d’acollida de 40 joves.

Fundació Putxet és una entitat privada i el seu pressupost ordinari està conformat per fons de procedència privada (fons propis) i pública (Generalitat i Administració General de l’Estat, bàsicament).

L’equip d’educadors/es, centre vital i indiscutit del projecte, ha constituït i constitueix el seu veritable motor. És aquest equip amb la seva professionalitat i lliurament personal el que esdevé l’eix transmissor de valors, d’acompanyaments i d’aprenentatges que es transmeten als/les joves que arriben a les nostres portes demanant ajut.

L’equip de professionals vetlla per l’objectivitat del seu treball, per la qual cosa s’ha incorporat des de fa més de 20 anys sessions de supervisió psicològica de casos i del propi equip, per tal d’ajudar-nos recíprocament a desenvolupar eines per entendre millor els/les joves i crear plans d’intervenció educativa. Gràcies a aquesta professionalitat i als valors que s’intenten transmetre, podem fer una aproximació dels indicadors d’èxit sobre el 83% dels casos que aconsegueixen insertar-se sociolaboralment d’una forma correcta.

Complementàriament, s’incorpora al funcionament del projecte la figura del voluntariat que desenvolupa funcions importants d’acollida lingüística i acompanyaments terapèutics en estadis molt inicials dels processos dels/les joves i funcions de mentoria i participació comunitaria. La incorporació de voluntaris/es amb aquests objectius ha estat i és una gran aportació de persones altruistes i els/les joves ho valoren molt positivament.
Naturalesa jurídicaFundació
Col·lectiu destinatariPersones sense llar
TemàticaImmigració
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Àmbit territorial d'actuacióÀrea Metropolitana de Barcelona
Programes o projectes a destacarCOMUNI-JOVE 360 Acollida residencial de joves + bateria de suports, per a un procés d’inclusió sòcio-laboral per a l’autonomia i desinstitucionalització.(salut i higiene personal + orientació per la formació + inclusió laboral + legalització + participació comunitària) Més de 500 processos d’inclusió (acollida+suports) de joves en 26 anys.

SRF (Servei de Recerca de Feina) Assessorament i suport a la recerca de feina.
Itinerari d’inserció individualitzat: Informació, diagnòstic laboral, cv, orientació, motivació i reforç, aprenentatge d’entrevistes, recerca activa, inserció i seguiment. Prospecció d’empreses i intermediació laboral.
Més de 1150 insercions laborals en 23 anys.

SAL (Servei d’Acompanyament Legal) Servei sòcio-jurídic per a la legalització dels joves immigrants:
• Presentació d’expedients
• Acompanyament personal
• Formació jurídica (tallers especialitzats)
• Coordinació amb altres entitats i Administracions
• Més de 1900 legalitzacions + 2200 casos atesos en consulta en 20 anys

Participacio i Comunitat (PiC) Exercici del dret dels JRE( joves en risc d’exclusió) de pertànyer a una comunitat per a la millora del seu grau d’inclusió social i condicions psicològiques i emocionals.
Foment de la participació activa dels JRE en associacions i moviments socials i en esdeveniments comunitaris

FUTUR&CO Programa d’innovació social en l’acollida residencial de joves sense llar, des d’una perspectiva interseccional i potenciant eines auto-narratives i de mesura del grau de desinstitucionalització de cada jove.
Participació Fons Next Generations, avaluació de resultats, pla d’escalabilitat i incidència política.
Xarxes d'acció de l'AcordXarxa d’Atenció a Persones Sense Llar