Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Fundació Privada Via Activa
FPVA

AdreçaCarrer Nazaret 119,129
08035 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteHorta - Guinardó
Telèfon639796141
93 456 24 95
Correu electrònicldiez@somvia.org
bbarnadas@somvia.org
Adreça webhttps://www.somvia.org/

DescripcióLa Fundació Via Activa és una de les tres entitats que formen el Grup SOM VIA, que compleix aquest any 2024 30 anys de trajectòria promovent reptes, voluntats i il·lusions de vida a través d’espais i iniciatives compromeses amb les persones i amb la transformació de l’entorn. La finalitat de la Fundació és la promoció i gestió de serveis assistencials, sanitaris i socials adreçats a persones grans, persones amb malaltia mental, persones amb discapacitat i qualsevol altre col·lectiu que presenti un al grau d’indefensió i desemparament. Considera que totes les persones, sigui quina sigui la seva situació, son ciutadans de ple dret (talment com es defineix al tractat de Niça, a la Constitució Espanyola i a l’Estatut de Catalunya), per tant es planteja una metodologia de treball integradora que permeti adaptar-se a la diversitat de situacions. El nostre Propòsit és la Promoció de reptes, voluntats i il·lusions de vida a través d\'espais i iniciatives compromeses amb les PERSONES i amb la transformació de l\'entorn, un propòsit construït en base a la Missió, Visió i Valors de l\'entitat i que cal conèixer, juntament amb l’objectiu i estratègia de cada Servei, per contribuir de manera individual a la seva consecució. MISSIÓ Posem a l’abast de les PERSONES amb necessitats de suport i/o situació de vulnerabilitat un sòlid model d’acompanyament que possibilita la generació i el desenvolupament del seu projecte de vida, un paradigma que va més enllà de la individualitat i que podem transferir a la ciutadania, des de l’excel·lència en la gestió i en l’atenció, també des de la innovació i la transformació, garantint en tot moment els drets de les PERSONES i la sostenibilitat de la nostra organització. VISIÓ Volem promoure la transformació del nostre entorn, de la mirada i de l’actitud, habilitant serveis, models i programes d’intervenció compromesos amb la comunitat. Entendre i descobrir PERSONES a través del foment de l’autonomia i de la pròpia decisió és la principal magnitud per fer possible la participació real i efectiva del conjunt de la ciutadania en la societat.
Naturalesa jurídicaFundació
Col·lectiu destinatariGent gran
Infància i joventut
Persones amb discapacitat
Persones amb malaltia mental
Persones en risc d'exclusió social
TemàticaEducació
docència i formació
Salut
Activitat o serveiAtenció residencial permanent
Formació
Promoció social i comunitària
Sensibilització
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Programes o projectes a destacarEl Programa Ments Despertes és un programa formatiu, que va néixer l\'any 2011, per a la prevenció, la promoció de la salut i la lluita contra l\'estigma, conduït per persones amb diagnòstic en salut mental i adreçat a alumnes d\'ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i Universitats de la ciutat de Barcelona i província. Alhora que construeix una nova mirada envers la salut mental, on les persones amb diagnòstic esdevinguin protagonistes del canvi.
L\'objectiu, a banda de crear participació comunitària amb l\'àmbit educatiu i promocionar hàbits saludables, és apropar de manera oberta la realitat de la malaltia mental entre els joves. És un programa de reflexió sobre les conductes de risc i és alhora una acció de posicionament davant els estereotips, prejudicis i estigma que abunda a la societat al voltant de la malaltia mental.
El Programa configura un espai on les persones amb diagnòstic en malaltia mental són les veritables protagonistes. Agents clau de canvi. Pacients experts. Aquesta capacitació els aporta valor i reverteix positivament en la seva salut mental. Els apodera. Des de la seva pròpia experiència personal, expressada en primera persona, enriqueixen a la societat.
I, d\'altra banda, el Programa suma esforços per construir una nova mirada envers la salut mental. Treballa per conscienciar a la societat que la salut mental és avui una qüestió col·lectiva que afecta a tothom. Fomenta la reflexió, el debat, el senti crític i el compromís per a una societat més inclusiva i amb una major igualtat d\'oportunitats entre les persones.
És també un recurs comunitari reconegut pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) i pel Col·legi d\'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) per a la millora de l\'autoestima i capacitació personal dels propis ponents i un recurs formatiu pels estudiants de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona. Rep el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya al considerar-lo d\'utilitat pel seu doble objectiu. D\'una banda com a recurs formatiu i educador, en transferir coneixement als alumnes i, de l\'altra, és beneficiós per a la rehabilitació social i terapèutica dels ponents.
A més, és un Programa que rep el reconeixement de diferents entitats l\'any 2021: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona i Fundació Bosch Aymerich.
En especial, ressaltar els següents premis obtinguts:
§ 1er premi de la 27a edició del Premi Voluntariat Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
§ 3er Premi Accèssit en la categoria 7: Premi “Millor campanya o programa de sensibilització i/o prevenció i/o intervenció entorn de la salut” desenvolupada per ONG o fundacions que no són de l\'àmbit de salut” dels Premis Afectiu Efectiu 2020. Premi impulsat per la farmacèutica Janssen i amb la col·laboració de Cátedras en Red.
En definitiva, es tracta d\'un projecte orientat a la sensibilització i a la promoció de la salut mental i benestar emocional de la ciutadania, que a més adopta mesures de sostenibilitat socials i ambientals, de contractació i compra sostenible i que incorpora la perspectiva de gènere en tots els aspectes.

D'altra banda ressaltar els següents Programes:
- Programa Aprenentatge i Serveis a la Comunitat (APS). Una proposta curricular que combina servei comunitari i aprenentatge acadèmic. És una eina que permet a l'alumnat formar-se i treballar sobre les necessitats reals de l'entorn comunitari.
- Programa Canvi d'Aires. Capacitació i aprenentatge d'habilitats quotidianes per a facilitar a les persones amb discapacitat la possibilitat de viure de la forma més autònoma possible. Persona, necessitats, desitjos i preferències són el centre.

Amb aliança amb la Institució Cultural del CIC, ofereix formació professional de Cicles Formatius en l'àmbit de "Serveis Culturals i a la Comunitat" (Grau Superior en Integració Social) i l'àmbit "Salut" (Grau Mitjà en Cures Auxiliars d'Infermeria").