Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
FD

AdreçaAv. Ciudad de Almería, nº 10, Bajo
30002 Murcia
ubicar al mapa
Districtefora de Barcelona
Telèfon968344344
Correu electrònicadministracion@diagrama.org
Adreça webwww.fundaciondiagrama.es

DescripcióFundación Diagrama Intervención Psicosocial és una entitat sense ànim de lucre, inscrita en el Registre de Fundacions del Protectorat del Ministeri de Santitat, Assumptes Socials i Igualtat sota el número 30/0082, que té com a objectiu promoure el desenvolupament de Centres, Programes i Investigacions, destinats a la prevenció, tractament i integració de tots aquells col·lectius que es troben en dificultat o risc social, amb especial incidència en la infància, família, joventut i dona, com a aquelles persones que es troben en situació de dependència per la seva edat, malaltia o discapacitat física o psíquica, mitjançant la promoció de tot tipus d'iniciatives i actuacions amb l'objectiu d'obtenir una participació activa i creativa que permeti la posada en marxa de respostes eficaces per aconseguir la seva integració i autonomia de vida.
Naturalesa jurídicaFundació
Col·lectiu destinatariDones
Famílies
Infància i joventut
Persones amb malaltia mental
Persones drogodependents
Persones en risc d'exclusió social
Persones sense llar
TemàticaDrogodependències
Educació
docència i formació
Esport
Gènere
Immigració
Lleure
Activitat o serveiAtenció residencial permanent
Àmbit territorial d'actuacióEspanya
Catalunya
Programes o projectes a destacar- Centres d'Acollida de Menors
- Centres d'Acollida de Menors Estrangers No Acompanyats
- Centre de Menors amb Trastorns de Conducta
- Programes de prevenció del consum de tòxics
- Programes de prevenció de la violència de gènere en adolescents
- Programes de prevenció de la delinqüència juvenil
- Programes de prevenció de la violència filioparental
- Centre d'atenció residencial a menors estrangers no acompanyats
- Centres d'acollida de menors
- Programes d'emancipació per joves extutelats
- Centres de protecció per a menors amb trastorns de conducta
- Punts de trobada familiar
- Programes de formació i suport a famílies acollidores
- Programes d'inserció sociolaboral