Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral
FUNDACIÓN RAIS

Adreçac/ d'Alcolea 115 BAIXOS
08014 BARCELONA
ubicar al mapa
DistricteSants - Montjuïc
Telèfon673060784
963153810
Correu electrònicmiryam.martin@raisfundacion.org
habitat.barcelona@raisfundacion.org
Adreça webwww.raisfundacion.org

Descripció La Fundació RAIS té per objecte les següents finalitats:
1. Lluitar de forma permanent i creativa contra l'exclusió.
2. Actuar en tots els àmbits socials, sanitaris econòmics, culturals i mitjà ambientals (allotjament, unitat de convivència, salut mental, addiccions, educatiu, jurídic, laboral, relacional, oci i temps lliure, micro i macro entorn).
3. Facilitar la integració social i laboral
3.1 Desenvolupant programes i projectes d'integració social per a persones en procés d'exclusió, treballant en proximitat, al costat d'elles. En horitzontalitat, des del respecte a la diferència i la simetria en la presa de decisions, promovent i facilitant el seu desig de canvi, afavorint el desenvolupament de les seves pròpies potencialitats i les accions encaminades a potenciar la seva autoestima, la seva autosuficiència, la seva emancipació moral i funcional, la seva autonomia i la seva independència.
3.2 Influint sobre la societat perquè accepte la seva coresponsabilitat en els processos d'exclusió i en la seva solució. Actuant sobre la mateixa per a transformar-la, des de la convicció que els canvis socials són possibles amb el protagonisme de tots.
4. Cercar la relació oberta i horitzontal entre la societat i les persones excloses per a afavorir trobades que permeten avançar en els processos d'integració superant les dificultats, estereotips i prejudicis d'ambdues parts.
5. Crear, facilitar, recolzar i participar en xarxes de solidaritat entre individus i institucions públiques i privades, d'àmbit local, regional, estatal i internacional per a aprendre d'elles, compartir experiències, facilitar la replicabilitat dels seus models i processos d'intervenció i treballar coordinadament en la cerca de la màxima qualitat, eficàcia i eficiència.
6. Investigar i estudiar la realitat des de l'observació, la reflexió i l'anàlisi en tots els àmbits en els quals realitza les seves activitats com part fonamental de les mateixes. Introduir així processos de millora contínua en la seva intervenció i contribuir al cos teòric i al coneixement sobre l'exclusió, mitjançant la publicació i difusió dels seus resultats i conclusions.
7. Involucrar-se en l'àmbit de la formació. Organitzar i participar en cursos, seminaris, trobades, jornades i altres activitats que permeten difondre i compartir els coneixements i experiències dels quals disposa. Comprometre's decididament pels processos de formació interna que asseguren el reciclatge continu i la millora professional permanent.
8. Sensibilitzar fomentant la informació, la reflexió, l'autocrítica i la crítica constructiva, la participació social i el debat sobre l'exclusió desenvolupant activitats que cerquen específicament la participació dels mitjans de comunicació, en tant instruments generadors de consciència i sensibilització ciutadana en la lluita contra l'exclusió.
9. Relacionar-se amb l'entorn local on realitza les seves activitats, respectant la seva idiosincràsia i posant tot el raonablement possible per a propiciar vincles que permeten aconseguir els seus objectius, mantenint una relació constructiva i d'intercanvi, amb els veïns, entitats i institucions, sense renunciar als seus principis de canvi social.
10. Realitzar activitats, oferir recursos i facilitar la replicabilitat de models i intervencions que permeten el transvasament de coneixements i experiències a nivell transnacional i contribueixen a la cooperació al desenvolupament.

Aquestes finalitats es realitzaran dins de la visió del següent marc ideològic:
1. RAIS creu que tota persona és única, irrepetible i posseïdora de potencialitats, recursos i competències pròpies. Tot individu és valuós per a la societat. La persona ha de ser entesa com a subjecte de promoció social i com una fi en si mateix. Mai com un mitjà.
2. Creu que la persona té dret a tenir el seu propi espai (i el deure cercar-ho) per a participar i fer possible la seva aportació activa a la construcció d'una societat democràtica, justa, equitativa i participativa.
3. RAIS entén que tot ésser humà és capaç d'avançar i evolucionar en el seu propi procés, millorant així la seva qualitat de vida, entesa aquesta com el reconeixement de la seua dignitat i la seua autonomia, i els drets inherents a aquesta dignitat i autonomia.
4. Entén que el procés d'intervenció social consisteix a situar a la persona en el lloc central, acompanyant-la a ella i no als seus problemes o circumstàncies.
5. Creu que l'exclusió és un conjunt de processos amb múltiples causes estructurals no connaturals que requereixen de l'acció política i ciutadana permanent. D'igual forma, creu en la possibilitat de canvis socials. La realitat és transformable a través d'aquesta acció i de la incidència en l'opinió pública.
6. Entén el paper privilegiat d'intervenció de la societat civil en la lluita contra l'exclusió, encara considerant com a irrenunciable el paper de l'Estat en l'assumpció i promoció en el desenvolupament de les seves competències públiques i la garantia de les prestacions i els serveis socials universals.
7. És una entitat aconfessional, laica i no vinculada a cap partit polític.
8. Cerca la innovació i l'excel·lència en tot quant fa, tant en l'execució dels processos d'intervenció social com en la seva gestió econòmica / administrativa i en la relació amb les diferents Administracions, altres institucions socials, proveïdors, patrocinadors, etcètera.
9. La seva gestió econòmica i administrativa s'ajusten a les lleis vigents en l'àmbit en el qual s'exerceix la seva activitat. Les subvencions rebudes són justificades en el temps requerit i d'acord amb les normes establides en cada cas. La seva comptabilitat és auditada per una companyia consultora externa.
10. L'equip professional és competent. Està compromès amb el seu desenvolupament personal i professional i amb el seu procés de formació permanent. A més, és capaç de treballar en equip, aportant els seus coneixements i experiències facilitant la consecució de l'objectiu comú.
Naturalesa jurídicaFundació
Col·lectiu destinatariPersones sense llar
TemàticaHabitatge
Activitat o serveiHabitatge
Àmbit territorial d'actuacióEspanya
Barcelona ciutat
Programes o projectes a destacar RAIS Fundació desenvolupa actualment el seu treball en els següents àmbits d'intervenció:

• Programes d'allotjament
Pisos per a l'autonomia i habitatges comunitaris: per a persones adultes i joves sense llar (entre 18 i 24 anys)
Hàbitat: Programa d'allotjament innovador basat en el model Housing First

• Programa de tractaments específics:
Recurs per a la reinserció de persones amb problemes d'addiccions i patologia dual.
Recursos d'allotjament per a persones sense llar en situació de convalescència mèdica o malaltia terminal.

• Programes de cobertura de necessitats bàsiques i recursos d'emergències:
o Centres de dia: Basats en la metodologia de baixa exigència, es configuren com a dispositius d'accés als recursos de persones sense llar que per la seva situació de cronificació i vulnerabilitat no accedeixen a la xarxa d'atenció social i sanitària primària. Els centres de dia de baixa exigència són espais de confort i descans per a les persones que viuen en el carrer durant les hores diürnes. Des d'ells es tracta d'establir una vinculació amb els professionals, estabilitzar processos de canvi i acompanyar-los.
o Centre de Nit de Baixa Exigència: Situats en les ciutats de Madrid i Múrcia donen cobertura a l'atenció de necessitats bàsiques i de pernocta de persones en situació de carrer sota la modalitat d'alberg de baixa exigència.
o Atenció d'Emergències Socials: Atenen les situacions de crisis, o desprotecció social, en què poden trobar-se els ciutadans de manera inesperada i que requereixen d'una actuació immediata. En l'actualitat RAIS Fundació dóna una resposta ràpida i eficaç en el municipi de València, valorant la situació, proporcionant orientació a les persones afectades i gestionant els recursos necessaris per a posar fi a la situació de desprotecció o reduir el seu impacte.
o Treball de Carrer: té com a objecte mitigar barreres i acostar a les persones als recursos i el recuros a les persones. Es tracta d'adaptar els serveis a les necessitats de les persones i d'apropar els nostres despatxos al carrer. En l'actualitat fem rutes de carrer als municipis de Alcobendas, Móstoles, Múrcia, Màlaga, Sevilla i València.
• Programes d'ocupació: dirigits a la promoció de la inserció sociolaboral o a la millora d'habilitats prelaborals:
o Itineraris integrats d'inserció laboral (Orientació, formació, prospecció i acompanyament de la inserció).
o Tallers de cerca activa d'ocupació i Coaching laboral
o Intermediació laboral amb empreses.
o Programes prelaborals.
• Mobilització de persones: Eina transversal de l'entitat, que a través de la implicació de les persones voluntàries i dels entorns veïnals i comunitaris on realitza les seves actuacions, promou activitats d'activació i trobada on les persones sense llar o en situació d’exclusió poden retrobar-se amb el millor de si mateixes. Aquest treball té un gran component motivacional. Per aqueste motiu s’implementen espais grupals de trobada amb altres persones, on poder integrar-se en un ambient normalitzat. L'activació es realitza a través d'activitats d'oci i temps lliure, activitats esportives, culturals, etc.

• Altres programes amb caràcter innovador en l'entitat:
o HATENTO: Observatori de delictes d'odi contra les persones sense llar
o Projecte Homelessness as Unfairness - Programa Horizon 20/20, la fi del qual és l'estudi de la realitat de les persones sense llar, com a manifestació de situacions d'extrema exclusió social
o Iniciativa Homeless Meet Up i Conèixer per a Actuar, la fi de la qual és conèixer la realitat de les persones sense llar que viuen en espais públics, com a base desde de la que exercir influència en la formulació de polítiques públiques d’actuació amb els col·lectius destinataris

Xarxes d'acció de l'AcordXarxa d’Atenció a Persones Sense Llar