Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Metzineres SCCL
Metzineres

AdreçaJoaquim Costa num.3 4-1
08001 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteCiutat Vella
Telèfon936398589
Correu electrònicadmin@metzineres.org
treballadorasocial@metzineres.org
Adreça webwww.metzineres.org

DescripcióMetzineres. Entorns d’Aixopluc per Donxs que Usen Drogues Sobrevivint Violències és el primer programa integral que incorpora la perspectiva de reducció de danys, drets humans i feminisme interseccional, exclusiu per dones i persones no binàries a Catalunya. Des de proposicions holístiques i individualitzades a les particularitats de cada persona, ofereix propostes flexibles d’entrada directa i immediata, segons les seves expectatives, inquietuds, curiositats, interessos i necessitats. Mitjançant un model d’intervenció de base, innovador i agosarat, desplegat en Entorns d’Aixopluc i sostingut per estratègies comunitàries i pràctiques de l’economia social i solidària, que proven ser fiables, pragmàtiques, costo-efectives, on cadascuna de les participants és protagonista.
Donxs que usen drogues sobreviuen múltiples violències. Difícilment entren o s’adhereixen als sistemes d’atenció sociosanitària, sovint excloses de serveis especialitzats tant en drogues com en violències masclistes. Manca d’alternatives òptimes, barreres d’accés i buits institucionals agreugen mecanismes de control, desigualtats, injustícia social i exclusió. Prejudici, estigma i discriminació que tenen com a impacte una vulneració sistemàtica dels seus drets. 
Metzineres dóna la benvinguda a totes les donxs que es senten apel·lades, tramant i adaptant respostes compassives a les seves realitats complexes i canviants, sense importar com cada qui manetja el consum o experiencia violències. Sense pretendre enunciar un llistat exhaustiu i excloent, es fa èmfasi en arribar a donxs amb múltiples, simultànies i interconnectades variables socials que posicionen la seva existència: sense llar, jove, adulta major, amb diversitat funcional, amb experiència migratòria, LGTBIQ+, treballadores sexuals o aquelles que fan sexe per supervivència, històries d’empresonament, bregant amb trastorns de salut mental, vivint amb VIH i/o Hep C, entre d’altres.
Naturalesa jurídicaAltres
Col·lectiu destinatariDones
Gais
lesbianes
homes i dones transsexuals i bisexuals
Persones amb malaltia mental
Persones drogodependents
Persones en risc d'exclusió social
Persones sense llar
TemàticaDrogodependències
Gènere
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Alimentació
Assessorament jurídic i legal
Assistència psicosocial
Atenció diürna i centre de dia
Informació i orientació
Participació
Promoció social i comunitària
Sensibilització
Àmbit territorial d'actuacióBarcelona ciutat
Programes o projectes a destacarMetzineres es desplega en Entorns d’Aixopluc dels que cada persona podrà formar part i deambular-hi en virtut de les seves demandes de benestar, circumstàncies, ambivalències, graus d’implicació i encomanda d’acompanyament. Es tracta de mitigar possibilitats de fracàs per evitar la tan habitual revictimització o traumatització secundària.

LA COBERTA. Entorn de cura i guariment.
A través de La Coberta i des del nostre local La VidAlegre es faciliten necessitats bàsiques: àpats calents, rentadora, secadora, dutxes, rober, accés a ordinadors i internet. La Coberta compta amb espai per al consum supervisat i atenció sociosanitària i psicològica especialitzada. És també un lloc on poder relaxar-se i descansar, amb un espai de dormir de dia i una àmplia gamma d’opcions d’autocura. Les mascotes són benvingudes.

LA PODEROSA. Autoprotecció i enfortiment.
Les dones participants de Metzineres són expertes en les seves realitats i despleguen múltiples estratègies de supervivència i desenvolupament. Partint de l’Engranatge d’Iguals, des de La Poderosa es propicien espais de trobada entre aliades, que fomentin solidaritat i suport mutu, i en els que compartir experiències i sabers. També s’ofereix formació de cara a reduir els riscos i danys derivats de les múltiples situacions de vulnerabilitat: informació sobre drogues, prevenció i maneig de sobredosi, autodefensa feminista, entre d’altres.

L’OSADA. Producció i emprenedoria.
L’Osada té com a objectiu promoure mèrit professional, emprenedoria i oportunitats de feina satisfactòries per donxs o persones de gènere no binari que pel fet d’usar drogues o viure en situació d’exclusió encaren mercats laborals obstaculitzants. Potencia habilitats, impulsa autosuficiència i autogestió, inspira creixement personal, estimulant opcions laborals i llocs de feina amb ingressos regulars i estables.