Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Nova - Centre per a la Innovació Social
Nova - CIS

AdreçaPlaça Catalunya, 9 5è, 2a.
08002 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteEixample
Telèfon635437485
935514714
Correu electrònicmarti@nova.cat
carme@novact.com

DescripcióEls fins de l'entitat són:

a) Promoure la no-violència i la cultura de la pau com una estratègia per a la transformació dels conflictes i reducció de les causes estructurals que els provoquen.

b) Promoure el respecte dels drets humans i la justícia global com a forma d'empoderament de les persones i creació de llaços de solidaritat entre els pobles i les comunitats més desafavorides.

c) Promoure la innovació social transformadora, recollint, generant i divulgant propostes socialment innovadores, per oferir alternatives als problemes i sistemes socials que necessiten ser repensats.

d) Promoure la tolerància i el respecte entre cultures a través de la creació de ponts de solidaritat, diàleg, processos de reconciliació i justícia transicional.

e) Promoure la igualtat entre homes i dones a través de l'empoderament i la participació de les dones en les esferes i processos de presa de decisions, així com en el disseny i implementació d'estratègies, campanyes i iniciatives per eliminar les estructures de dominació patriarcals.

f) Dissenyar, donar suport, implementar i divulgar accions de construcció de pau en conflictes armats en les fases de prevenció, gestió de crisi i rehabilitació post conflicte.

g) Desenvolupar estratègies i eines de mediació per a la prevenció, resolució i gestió de conflictes.

h) Donar suport, capacitar, oferir eines i divulgar les accions de les organitzacions, moviments i activistes no violents per reforçar la seva capacitat de transformació social en els seus països i / o comunitats.

i) Oferir eines, assessorament i formació per fomentar la cultura i la pràctica de la participació i la deliberació amb l'objectiu d'afavorir la participació i mobilització de la ciutadania en els processos polítics i socials.

j) Promoure mecanismes de protecció i estratègies de suport a defensors i defensores de drets humans per assegurar la continuïtat del seu treball i millorar l'impacte en la defensa dels drets humans.

k) Promoure l'estudi, la investigació i divulgació de les causes estructurals que perpetuen la cultura de la guerra, alimenten l'aparell militar-industrial i justifiquen les respostes violentes als reptes del segle XXI.

l) Incidir en els actors polítics, econòmics i socials estratègics per millorar i crear polítiques públiques que contribueixin a la protecció efectiva dels drets humans; la reducció de les desigualtats socials i econòmiques; i la construcció de la pau.

m) Desenvolupar accions i campanyes de sensibilització dirigides a l'opinió pública per afavorir la conscienciació sobre les causes estructurals dels conflictes, les desigualtats socials i les violacions de drets humans, promovent l'esperit crític, les alternatives i els canals de participació per reduir l'impacte d'aquestes causes.

n) Articular la captació de fons de solidaritat, tant de la ciutadania com a institucions públiques i privades, per a la consecució d'aquestes activitats.

o) Articular i participar en la consolidació de xarxes i plataformes d'organitzacions de la societat civil, col·lectius i moviments socials orientades a la consecució dels fins de l'associació.

p) Fer servir tots els mitjans i estratègies comunicatives necessàries per a divulgar el treball de l'entitat i aconseguir els fins de l'associació.
Naturalesa jurídicaAssociació i federacions
Col·lectiu destinatariDones
Infància i joventut
Persones aturades
Població en general
Altres
TemàticaÀmbit comunitari i veïnal
Educació
docència i formació
Altres
Activitat o serveiFormació
Participació
Promoció social i comunitària
Sensibilització
Altres
Àmbit territorial d'actuacióEspanya
Catalunya
Àrea Metropolitana de Barcelona
Barcelona ciutat
Programes o projectes a destacarVeure a:
www.nova.cat
www.novact.org
www.parlamentciutada.cat
www.eurocat.cat
www.estatdepau.cat