Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Técnicas para la Iniciativa
PROMOCIONS

AdreçaPlaça Vila de Madrid 5 1r 1a
08002 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteCiutat Vella
Telèfon934127675
Correu electrònicinfo@promocions.com
Adreça webwww.promocions.com

DescripcióPROMOCIONS - Xarxa de Coneixements és un grup d'entitats i organtizacions que treballen en el camp de la inserció social i laboral, així com en el Desenvolupament Econòmic i Local.

L'any 1979 el nucli fundador de PROMOCIONS va ser el de 5 emprenedors que en la seva trajectòria personal en el camp de la intervenció social treballen en contínua evolució. Es van llançar a l'aventura de crear una organització flexible i innovadora per respondre al propòsit fundacional i als objectius compartits. Des de les seves especialitats respectives de dret, educació, economia, filosofia i recursos humans, des del camp del cooperativisme, l'economia social i la dinamització sociocultural, integren coneixements i habilitats complementàries constituint una adreça col·legiada.

Els principis d'autonomia, cooperació i d'autogestió, són una constant des dels seus inicis. Procedeixen del sector associatiu i del cooperativisme. Les seves arrels i estratègies es basen en valors d'ètica, igualtat i solidaritat.

La seva llarga trajectòria mostra que s'ha buscat aquesta coherència entre ideari i actuació. Perquè aquests elements siguin factor d'innovació i anticipació als entorns canviants, ha estat necessari dotar-se d'un esperit i manera d'actuar propi que singularitza l'estil PROMOCIONS, per la seva gran pluralitat i diversitat, i sobre aquest tema a clients, proveïdors i treballadors/as. Compartir la mateixa filosofia i saber adequar-la a les circumstàncies variables ha generat unes reglis i normes de funcionament que assegura la re-invenció permanent de l'organització, la seva política corporativa i el seu projecte.

En una actitud d'aprenentatge i diàleg permanent, han sistematitzat les seves experiències i teorizant les seves pràctiques; fruit d'això és la generació d'un saber fer i un coneixement aplicat que s'ha manifestat en l'adequació dels seus productes i serveis a les necessitats dels projectes i que alguns s'han difós en algunes publicacions i estudis.

PROMOCIONS sempre ha tingut una exigència per la qualitat total que comença per la qualitat de totes les persones i equips vinculats amb el projecte. L'esperit d'equip, treball col·lectiu i els valors cívics i humans de tolerància, han estat fonamentals per superar tots els obstacles i dificultats que en tants anys han aparegut. Totes les persones de l'organització se senten mútuament responsables de complir els acords i comandes assignades. Representa un col·lectiu de professionals contractes propis i en xarxa i un nombre d'especialistes col·laboradors de diversa titularitat i responsabilitat, adscrits als diferents àmbits de treball i projectes d'actuació específics amb una gran flexibilitat d'adaptació a les necessitats dels serveis i dels territoris. Això ha permès promoure i assessorar en múltiples iniciatives tant a casa com internacionalment de manera rigorosa, responsable, solidària, sostenible i amb l'ètica imprescindible per desenvolupar la nostra tasca.
Naturalesa jurídicaEmpresa
Col·lectiu destinatariDones
Persones aturades
Persones en risc d'exclusió social
Persones immigrades
Població en general
TemàticaÀmbit comunitari i veïnal
Economia i empresa
Gènere
Treball/ocupació
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Assessorament jurídic i legal
Formació
Informació i orientació
Inserció sociolaboral
Promoció social i comunitària
Sensibilització
Altres
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Barcelona ciutat
Ciutat Vella
Eixample
Gràcia
Horta - Guinardó
Sant Andreu
Sant Martí
Programes o projectes a destacarÀmbits de treball i serveis

1. INICIATIVES EMPRESARIALS
• Serveis per a la creació d'empresa i autoocupació
• Programes de desenvolupament empresarial
• Responsabilitat social i economia solidària
• Dinamització comercial territorial i sectorial
• Aprenentatge permanent

2. DESENVOLUPAMENT LOCAL SOSTENIBLE
• Plans de desenvolupament territorial
• Diagnòstic territorial
• Agències de desenvolupament
• Participació ciutadana
• Agents locals de desenvolupament

3. OCUPACIÓ I RECURSOS HUMANS
• Polítiques i plans per a l'ocupació
• Informació i orientació laboral
• Prospecció de mercats i noves oportunitats
• Processos d'inserció laboral
• Habilitats ocupacionals
• Serveis per a l'ocupació i la inserció

4. INICIATIVES SOCIALS
• Dispositius d'intervenció social
• Intervenció en la comunitat i el territori
• Programes de suport a les persones i la família
• Dinamització sociocultural
• Agents comunitaris

5.MIGRACIÓ
• Mediació
• Programes per a la integració
• Recolzament tècnic
• Projectes de dinamització
• Interculturalitat i mobilitat

6.IGUALTAT DE GÈNERE
• Conciliació de la vida familiar i professional
• Participació i representació de les dones
• Igualtat de gènere al món laboral
• Modificació d'estereotips
• Plans d'igualtat en organitzacions i territoris

7. PROJECTES TRANSNACIONALS I EUROPEUS
• Cooperació internacional
• Iniciatives i programes comunitaris
• Informació i finançament europeu
• Contactes i cooperació transnacional
• Intercanvis i mobilitat de persones
• Participació en consorcis europeus i internacionals
• Creació i suport a xarxes transnacionals

8. INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
• Eines d'avaluació-on-line, multimèdia,
• Desenvolupament d'eines i TIC
• Metodologies