Personatges i elements festius

Acordió diatònic

Acordió diatònic

L’acordió és un instrument musical de vent amb llengüetes metàl·liques dures, manxa i teclat que es divideix en dues grans tipologies: els diatònics i els cromàtics.