Personatges i elements festius

Sardina

La sardina és un peix blau que és usada en un dels rituals més críptics del carnaval i d’una certa complexitat interpretativa: l’enterrament de la sardina.