Es convoquen les Beques Barcelona Crea 2023

Del 9 de gener al 9 de febrer estarà obert el termini per presentar sol·licituds de les Beques Barcelona Crea 2023 que atorga l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut de Cultura. En aquesta edició, es destinaran 1.050.000 euros a un total de 175 beques, de 6.000 euros cadascuna, per donar suport als processos previs a la producció que acompanyen la creació de propostes artístiques, conceptualització, recerca, experimentació, documentació i assaig. La convocatòria inclou una modalitat de Creació en art i ciència dotada amb deu beques.

Poden optar a aquests ajuts les persones físiques majors de 18 anys, les persones jurídiques legalment constituïdes i les agrupacions de persones tot i que no tinguin personalitat jurídica (en tal cas caldrà nomenar una persona representant). En totes les modalitats, les propostes presentades han de ser de nova creació i mantenir relació amb la ciutat de Barcelona o la seva Àrea Metropolitana. La valoració de les propostes s’ha de fer d’acord amb els criteris generals (grau d’innovació, i consideració de les perspectives de gènere i interculturalitat en els continguts de la proposta) i específics (qualitat artística, relació de l’objecte de la proposta amb la ciutat de Barcelona, currículum i trajectòria professional de qui sol·licita l’ajut i perspectives de futur de la proposta).

Com a novetat d’aquesta convocatòria, algunes de les modalitats, com ara la de Creació en art i ciència, permeten sol·licitar “Beques +”. Aquest tipus de beques ofereixen la possibilitat que algunes de les persones o entitats que resultin beneficiàries dels ajuts puguin realitzar també una residència per desenvolupar la proposta becada. Per a la selecció de les “Beques+”, es considerarà principalment l’encaix de les propostes en les diferents línies artístiques dels equipaments de la Xarxa de Fàbriques de Creació que ofereixin la residència en aquesta convocatòria.

Per resoldre dubtes i ampliar informació, s’ha organitzat una sessió informativa virtual el 19 de gener a les 11 hores. Per participar en la sessió cal inscriure-s’hi fins al 17 de gener a les 23:59 hores a través d’aquest formulari.

L’àmbit de Cultures Populars va dirigit a donar suport a propostes de creació artística en l’àmbit de les cultures populars que conviuen a Barcelona o a la seva àrea metropolitana. Aquestes propostes han de promoure la difusió del patrimoni immaterial i generar interrelació entre els diversos àmbits de les cultures populars en el món associatiu.

Està prevista la concessió de 8 ajuts de 6.000 € en aquesta modalitat.

Trobareu tota la informació de les Beques aquí.