Ja es pot consultar el programa educatiu de les Cases de la Festa 2021-22

A través del programa educatiu de les Cases de la Festa, apropem la cultura popular a infants i joves. Els nostres tallers pedagògics permeten descobrir i aprendre diverses expressions de la nostra cultura popular: els gegants, els diables, els castellers, el bestiari festiu i la sardana.

Els tallers són conduïts per educadors vinculats a alguna de les entitats de cultura popular i es desenvolupen amb una metodologia participativa i experimental que promou actituds de solidaritat, respecte i interès pel bé comú. Alhora, les activitats fomenten l’educació en valors, el coneixement i el reconeixement del patrimoni i les tradicions com a expressions de memòria i d’identitat col·lectives, cosa que enforteix la relació de l’alumnat amb el seu entorn més proper.

Què són les Cases de la Festa?

Les Cases de la Festa acullen algunes colles de cultura popular i tradicional de la ciutat. En aquests equipaments, repartits pels barris, les colles tenen un espai de trobada per organitzar-se, assajar i conservar el material festiu. A Barcelona, actualment, trobem nou Cases de la Festa en cinc de les quals tenen lloc els nostres tallers.

Quins tallers s’ofereixen?

S’ofereixen cinc tallers pedagògics adreçats, segons la tipologia, a l’alumnat d’educació infantil, primària, secundària o secundària postobligatòria, també a centres d’educació especial. Les activitats són dissenyades per a grups classe de 25 alumnes i tenen una durada de dues hores (vegeu pdf aquí).

Els tallers s’estructuren en dues parts. A la primera, les preguntes i activitats participatives permeten descobrir les característiques de la cultura popular. A la segona, l’alumnat viu en primera persona l’experiència de construir un gegant o una bèstia, practicar el galop, fer un castell o formar part d’una colla de diables.

Els tallers parteixen de l’enfocament competencial i posen l’èmfasi en les competències transversals, les personals i les centrades a conviure i habitar el món. Cada taller va acompanyat d’un dossier per al professorat amb propostes per a treballar a l’aula. Aquestes activitats incideixen en el coneixement significatiu i propicien la interrelació dels coneixements, el treball en equip, la resolució de problemes i la interdisciplinarietat.

Trobareu tota la informació sobre els tallers per al curs 2021-22 aquí.