Barcelona pel clima: Per una ciutat més verda i sostenible

20/01/2021 - 12:05 h

El compromís de Barcelona en la lluita contra el canvi climàtic és ferm. Fem un repàs a les diferents mesures mediambientals implementades en diferents àmbits.

Des de l’any 2018 Barcelona treballa més que mai per reduir les emissions dels Gasos d’Efecte Hivernacle, augmentar la generació d’energia renovable i reduir la mobilitat en vehicle privat a motor, entre d’altres accions mediambientals. En fem un repàs.

La lluita contra el canvi climàtic i el compromís amb el medi ambient és una de les prioritats de la ciutat de Barcelona. Amb la Declaració d’Emergència Climàtica el gener del 2020, l’Ajuntament decidia accelerar un seguit de canvis a la ciutat en línia amb els objectius del Pla Clima, establert el 2018 i, també, de les directrius globals impulsades per les Nacions Unides a través del ja famós Acord de París signat el 2015.  Amb el Pla Clima, Barcelona es comprometia a reduir les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH) per càpita en un 45% respecte al 2005, multiplicar x 5 la generació d’energia solar local i a reduir en un 20% la mobilitat en vehicle privat a motor, entre d’altres objectius mediambientals.

La irrupció de la Covid-19 el març de l’any passat, amb el confinament forçat per l’estat d’alarma a Espanya durant tres mesos, va afavorir la reducció d’emissions contaminants a Barcelona. El juliol del 2020 es calculava una disminució del 8% respecte a les dades del 2019; en concret, s’havien emès un total de 290.840 tones de C02 equivalent menys. Precisament, aquest és el valor que segons la Declaració d’Emergència Climàtica s’hauria d’estalviar cada any per assolir el 2030 la reducció del 50% d’emissions de GEH respecte a 1992.

En paral·lel, l’equip de govern ha continuat impulsant un model de ciutat més verda i sostenible en diferents àmbits, com la mobilitat amb la creació de nous carrils bici i l’urbanisme amb la proliferació de noves superilles, entre d’altres. Perquè, malgrat que la Covid-19 va interrompre bona part de l’activitat de la ciutat, no va aconseguir aturar la lluita contra el canvi climàtic.

Impuls a l’energia renovable

Augmentar la generació d’energia renovable és una de les assignatures pendents de Barcelona i l’Ajuntament n’ha pres nota. Per això, s’ha creat el Mecanisme per l’Energia Sostenible de Barcelona, que té com a objectiu incrementar en un 66% la generació d’energia renovable a la ciutat. S’invertiran 50 milions d’euros per atraure fons privats i multiplicar aquesta inversió per finançar projectes de rehabilitació energètica i d’instal·lació de plaques fotovoltaiques.

En aquest sentit, actualment hi ha en marxa 86 projectes d’energia solar en edificis, mitgeres i a l’espai públic, com, per exemple, a les parets de tres edificis d’habitatges de l’àmbit del Mas Guinardó. Aquests se sumaran a les 102 instal•lacions d’energia solar en cobertes d’edificis i equipaments municipals, 15 en façanes i mitgeres i 17 pèrgoles a l’espai públic que existeixen actualment.

Canvi de paradigma urbà i de mobilitat

L’urbanisme és un altre àmbit destacat en la lluita contra el canvi climàtic a Barcelona. Des de l’Ajuntament s’està treballant per transformar una ciutat amb una elevada densitat residencial i un dèficit d’espais verds, a una metròpolis pacificada, amb barris més equilibrats i més parcs i jardins que contribueixin al benestar de les persones i de la biodiversitat. La proliferació de les anomenades superilles és un exemple de les mesures preses en aquest àmbit.

Molt lligada a l’urbanisme és la mobilitat. Precisament les superilles neixen amb la voluntat de recuperar per als ciutadans un espai usat pels vehicles privats. Altres mesures que s’han pres en aquest entorn són la creació de més carrils bici a la ciutat, com el nou carril bici del carrer Aragó que tot just ha inaugurat el seu primer tram i que sumarà un itinerari de més de 7 quilòmetres.

I, també, l’impuls a la Zona de Baixes Emissions, una mesura enfocada a reduir els desplaçaments dels vehicles més contaminants i que, en tres anys, ha aconseguit que els vehicles no aptes per circular-hi passin de representar el 20% a només un 3%, amb prop de 285.000 desplaçaments menys.

Accions a nivell individual

A més de les accions a nivell municipal, des de l’Ajuntament i el Pla Clima també es pretén potenciar la conscienciació individual en la lluita contra el canvi climàtic. Per això, també es fomenten una sèrie d’accions a nivell individual que poden ajudar a assolir els objectius pel clima amb què s’ha compromès la ciutat. Alguns exemples:

  • Assessorar-se en termes d’estalvi energètic per tal d’optimitzar el consum.
  • Generar energia a casa, per la qual cosa s’ha instaurat ajudes i subvencions.
  • Rehabilitar i aïllar els edificis d’habitatges que ho requereixin, amb la possibilitat de rebre subvencions.
  • Fer una coberta verda al teu terrat.
  • Participar en horts comunitaris dels barris.
  • Desplaçar-se a peu o amb bicicleta per reduir el nostre impacte mediambiental.
  • Reduir la generació de residus.
  • Comprar productes de proximitat.