Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Estratègia Compartida per una ciutat més inclusiva

L’Estratègia Compartida per una ciutat més inclusiva és l’instrument que pretén orientar les actuacions del conjunt d’actors de la ciutat per treballar plegats cap a una Barcelona més inclusiva.

L’elaboració de l’Estratègia Compartida es preveu en la línia estratègica 4 del Pla per a la Inclusió Social de Barcelona 2012-2015 en què s’estableix la necessitat d’impulsar l’elaboració i gestió d’una estratègia comuna amb tots els actors i les entitats socials de la ciutat.

Es tracta d’una experiència singular i innovadora de governança democràtica, en la qual participen entitats i organitzacions de la ciutat, directament amb projectes propis o de forma indirecta a través de les accions de les xarxes de l’Acord, i l’Ajuntament de Barcelona.

imatge estratègiaLínies estratègiques L’estratègia Compartida organitza el conjunt de les actuacions d’acció social de la ciutat en dos eixos:

1. Enfortir l’organització de l’acció social de la ciutat: una societat civil forta, una ciutadania compromesa i activa i un ajuntament inclusiu.

2. Fer front als reptes socials del futur prevenint i lluitant contra l’exclusió social i millorant les condicions de vida de les persones.
[+] veure les línies estratègiques

Eix 1. Enfortir l'organització de l'acció social

1.1. Una ciutadania compromesa i socialment molt activa.
1.2. Una societat civil organitzada, forta, col·laboradora i educadora.
1.3. Una ciutat en xarxa que multiplica els recursos de la ciutat.
1.4. L’Ajuntament de Barcelona una administració inclusiva, relacional i transversal.

Eix 2. Fer front als reptes socials per guanyar el futur

2.1. Una ciutat preventiva i convivencial que fa front a la vulnerabilitat i l’exclusió.
2.2. Una ciutat que treballa per millorar les condicions de vida de les famílies i reduir les situacions de risc de la infància.
2.3. Una ciutat que millora les oportunitats socials de l'adolescència i la joventut.
2.4. Una ciutat on les persones grans són les protagonistes.
2.5. Una ciutat plenament accessible i que lluita pel dret a la vida independent.
2.6. Una ciutat que respecta i valora la diferència i la diversitat.
2.7. Una ciutat que acull i acompanya.

imatge detall actuacionsDetall d’actuacions incorporades a l'Estratègia Actualment els dos eixos que articulen l’Estratègia s’organitzen en 11 línies estratègiques i 48 objectius.
[+] veure el detall i el cercador d'actuacions

A continuació podeu veure el detall de les actuacions incorporades, per ara, a l’Estratègia.

Si ho preferiu, podeu descarregar-vos la relació total d’actuacions que conformen l’Estratègia a dia d’avui.

Cercador d’actuacions

imatge projectes tractorsProjectes tractors En l’Estratègia es defineixen, fins el moment, 6 projectes tractors transversals amb les línies estratègiques que seran impulsades des de l’Acord Ciutadà. Els projectes tractors esdevenen una articulació de projectes i accions diverses entorn un mateix objectiu o àmbit.
[+] veure els detalls dels projectes tractors
1. Una Economia més Social que promou una ocupació de qualitat, més benestar i solidaritat.
Aquest projecte té l’objectiu d’aconseguir més estabilitat financera, impulsar la contractació responsable, enfortir l’organització en xarxa, millorar l’ocupabilitat i fomentar l’economia social, i aconseguir fer de l’economia social un actor econòmic referencial.

2. Barcelona Garantia Social: garantir la cobertura de les necessitats essencials.
L’objectiu del projecte és garantir a les persones o famílies de la ciutat el dret a l’alimentació, l’accés als serveis energètics essencials i als productes no alimentaris de primera necessitat.

3. Una ciutat amb més habitatge social per avançar en la garantia d’una llar per a tothom.
Amb aquest projecte es vol millorar la cobertura d’habitatge amb la perspectiva de garantir una llar per a tothom, reduir i afrontar els desnonaments, i optimitzar i promoure nous recursos i serveis per a persones sense llar.

4. Créixer a Barcelona: apoderament de la infància en situació de vulnerabilitat en els àmbits social, educatiu i cultural.
Els objectius del projecte es basen en igualar les oportunitats des de la primera infància, garantir la cobertura de les necessitats socials i educatives de la infància i l’adolescència, i garantir la participació i l’apropiació sòcio-educativa de l’espai públic per la infància i l’adolescència.

5. Barcelona Ciutadania activa i compromesa: apoderar les persones i incrementar el seu compromís social.
Amb aquest projecte es vol incrementar la ciutadania compromesa amb la Barcelona Social i promoure la ciutadania activa per trencar l’aïllament de les persones dependents.

Document explicatiu dels projectes tractors de l'Estratègia.
imatge reunió estratègiaDesplegament de l’Estratègia compartida Durant el darrer trimestre de 2014 s’iniciarà la fase d’impuls i seguiment, amb l’elaboració per part del Consell de Govern d’un nou Programa d’actuació de l’Acord que servirà per impulsar l’Estratègia Compartida. Els projectes tractors seran objecte d’un impuls i seguiment específic per part de l’organització de l’Acord Ciutadà.
[+] veure més
L’avaluació completa de l’Estratègia constarà de l’avaluació dels projectes tractors i les línies estratègiques, l’evolució comparada de la situació social de la ciutat, els canvis d’entorn i escenaris, i els canvis en la capacitat d’organització i acció social de la ciutat.
imatge presentació pla inclusió 12 petitaPresentació Pla d'Inclusió Social i inici de l'Estratègia Compartida Dimecres 3 d’abril va tenir lloc la presentació a la societat civil i al conjunt d’entitats que formen l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva del Pla per a la Inclusió Social 2012-2015.
[+] veure més informació sobre l'acte

El Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona va ser l’escenari de la presentació, a la qual van assistir més de 300 persones. Entre les persones presents a l’acte destaquen representants de tots els grups polítics municipals, així com una nombrosa representació d’entitats que formen part de l’Acord Ciutadà.

Durant l’acte, presidit per l’Alcalde de Barcelona, Xavier Trias, van intervenir la tinent d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, Maite Fandos, i Àngels Guiteras, com a representant del Consell de Govern de l’Acord Ciutadà, que van presentar el Pla d’Inclusió Social i l’inici de l’estratègia compartida respectivament.

Quatre persones representants d’entitats de l’Acord Ciutadà van exposar alguns dels reptes en matèria de pobresa, exclusió social i alimentació (Mercè Darnell), habitatge (Joan Uribe), ocupabilitat (Raquel de Haro) i drets civils (Rafael López).

En bona part de les intervencions va destacar-se que, com consta en la quarta línia estratègica del Pla d’Inclusió, s’impulsarà una estratègia compartida amb les entitats de l’Acord Ciutadà. L’Estratègia Compartida vol articular tots els recursos públics, d’iniciativa social i de voluntariat i privats de la ciutat per fer front a la crisi social i donar respostes més eficaces a les necessitats socials de Barcelona.

Documentació i materials:

Galeria d'imatges:

imatge presentació pla inclusió 1 imatge presentació pla inclusió 2 imatge presentació pla inclusió 3
imatge presentació pla inclusió 4 imatge presentació pla inclusió 5 imatge presentació pla inclusió 6
imatge presentació pla inclusió 7 imatge presentació pla inclusió 8 imatge presentació pla inclusió 9
imatge presentació pla inclusió 10 imatge presentació pla inclusió 11 imatge presentació pla inclusió 12

Vídeo resum de l'acte: