Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Adoratrius - SICAR cat

AdreçaApartat Postal 23015
Barcelona
ubicar al mapa
DistricteEscollir districte
Telèfon661861875
Correu electrònicsicar@adoratrius.cat
info@adoratrius.cat
Adreça webwww.adoratrius.cat

DescripcióL’entitat RELIGIOSES ADORATRIUS va ser fundada l’any 1856 i consta inscrita en el Ministeri de Justícia des de l’any 1909 i té per missió institucional des del seu origen: L’alliberament, la promoció i integració personal i social de la dona afectada per diferents formes d’esclavitud. La denúncia de situacionss d’injustícia, la defensa dels drets de la dona, el coneixement de la problemàtica social que li afecta i l’anàlisi crític de la realitat. SICAR cat neix l’any 2002 com a resposta a les demandes d’un col·lectiu emergent, a una realitat social particular i, a una forma de violència de gènere on es produeix una forta violació i vulneració dels Drets Humans de les dones víctimes del tràfic amb finalitats d’explotació sexual. Per tant, SICAR cat ha optat per promocionar els DDHH de les dones víctimes del tràfic amb fins d’explotació sexual a través d’una atenció integral i denunciant aquesta forma actual d’esclavitud.
Naturalesa jurídicaAltres
Col·lectiu destinatariDones
TemàticaGènere
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Assessorament jurídic i legal
Assistència psicosocial
Atenció residencial permanent
Informació i orientació
Inserció sociolaboral
Sensibilització
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Programes o projectes a destacarSICAR cat és la resposta institucional de les Religioses Adoratrius per recolzar a les dones relacionades amb entorns de prostitució i/o aquelles que han estat víctimes del tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual. Aquest programa neix l’any 2002 com a resposta a les demandes d’un col·lectiu emergent, a una realitat social particular i, a una forma de violència de gènere on es produeix una forta violació i vulneració dels Drets Humans de les dones víctimes del tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual. Per tant, SICAR cat ha optat per centrar la seva finalitat en combatre el tràfic de dones a través de la protecció dels Drets Humans de les víctimes i, de la denúncia d’aquesta forma actual d’esclavitud.

OBJECTIUS
Atendre les necessitats bàsiques i de salut en condicions de seguretat de les dones víctimes del tràfic amb finalitats d'explotació sexual. Promoure l'autonomia de las dones víctimes del tràfic amb finalitats d'explotació sexual a través de la prestació d'una atenció social, psicològica, jurídica i sociolaboral. Fer visible el fenomen del tràfic amb finalitats d'explotació sexual a través de la capacitació i la sensibilització d'agents socials i la societat en general i la participació en xarxes afins
Xarxes d'acció de l'AcordXarxa d’acollida i acompanyament per a persones immigrants a Barcelona

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió social de Barcelona