Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Associació Catalana per la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants
ACATHI

AdreçaPlaça Robert Gerhard 3-4
08030 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteSant Martí
Telèfon933147947
668887008
Correu electrònicacathi@acathi.org
Adreça webwww.acathi.org

DescripcióACATHI- L'Associació Catalana per la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants va néixer al Desembre del 2002, per iniciativa dels mateixos representants del col·lectiu d'immigrants homosexuals, provinents de diversos països llatinoamericans i alguns d'autòctons. A partir d'un fòrum de discussió sobre el futur del col·lectiu d'homosexuals, bisexuals i transsexuals (d'ara endavant LGBT) un grup de voluntaris de vàries ONG, pretén invertir el seu potencial i el seu esforç en anar més enllà de "la problemàtica comú" del col·lectiu LGBT, d'anar més orientada cap a una minoria sexual amb la pertinença a una altra raça, ètnia, procedència o idioma.

La iniciativa sorgeix de les observacions dels seus fundadors; varen veure una necessitat significativa de crear un ambient, que possibilités als representants de minories sexuals immigrants, el poder solucionar els seus problemes amb l'ajut mutu, i complementat amb assessories com la legal en totes les seves vessants, començant per la tarja de residència i/o sanitària, i continuant per les qüestions relacionades amb el compliment de la igualtat de drets a l'ambient de treball. Al mateix temps varen pensar també, en donar suport per l'adaptació cultural i tot el seu procés d'acollida.

Per tant es va entendre la necessitat d’actuar en un doble sentit: treballant com una assessoria psicològica i creant eines informatives i enfortidores, que proporcionin una millor adaptació i recepció.

Va ser essencial reforçar el procés d’acollida en un context que vol respondre positivament als acabats d’arribar, i donar el respecte que es mereixen i que molts cops els hi ha mancat als seus països d’origen, on la homosexualitat està estigmatitzada, reprimida i/o il·legalitzada.

L’objectiu és inserir l’individu estranger dins la societat en les condicions més dignes possibles, respectant els seus drets, però també informant-lo de les seves obligacions com a nou ciutadà del país d’acollida.

ACATHI té com a objectius específics: donar a conèixer a la societat la realitat de les persones del col·lectiu LGBT en situació d’immigració, guiant-se amb els principis democràtics i d’igualtat dels drets per a tots/es, sense discriminació per raons d’origen, categoria social, religió, gènere u orientació sexual.

Per aconseguir-ho, pretén desenvolupar activitats per a la inclusió social, organitzant accions que fomentin el coneixement de la diversitat cultural, enfocant la cultura catalana i prioritzant tan la llengua catalana com el context històric i geogràfic.

Però al ser una associació pionera en la seva activitat, abasta no només el col·lectiu LGBT i/o immigrants, sinó que està oberta a qualsevol individu que ho necessiti o que vulgui col·laborar.

Per una banda és imprescindible la contextualització de la immigració a Espanya i a Europa. I per l’altra, s’ha assumit com un punt important del procés d’acció, “la interculturalitat”, que suposa:• Reconèixer l’existència de vincles, valors i punts en comú entre diferents cultures.

• Reconèixer que les cultures es necessiten unes a altres i són interdependents, es desenvolupen en la interacció i el canvi.

• Examinar críticament els valors i els anti-valors de la nostra pròpia cultura.

• Buscar punts de convergència i interessos comuns que puguin construir una unitat en la diversitat.

• Tenir la voluntat i la disposició d’aprendre de les altres persones i grups culturals.

• Prevenir els conflictes, i si es dóna el cas, posar els mitjans per regular-los posant èmfasi en l’aprenentatge que d’ells sorgeixin.

• Superar l’etnocentrisme, dialogant i discutint els trets culturals que ens interessin o afectin.

• Fomentar el respecte actiu cap als demés.

• Lluitar contra la discriminació cultural, ètnica, de gènere, econòmica o de qualsevol altra mena.

Basat en: RAYMUNDO, J.M. Construyendo la Interculturalidad.
En la intervenció realitzada des de ACATHI, es té en compte el reconeixement de la diversitat cultural i sexual, tractant-la com una expressió del pluralisme dels sistemes democràtics. El tractament multidisciplinari, treballat amb diverses eines, es basa en el principi de fomentar l’acollida adequada i un diàleg de construcció conscient entre tots els involucrats, per obrir el camí a múltiples realitats, que són part de la diversitat que és la societat.

Tinguem en compte de que no es tracta de qüestions purament locals i/o puntuals, ACATHI s’encarrega d’elaborar projectes d’acció social i de cooperació internacional, fomentar l’associacionisme, potenciar el voluntariat, i treballar en xarxa amb altres entitats (tant de LGBT com d’immigrants) sindicats, partits polítics i d’altres ONGs.


En definitiva, hi ha una participació activa significativa en fòrums locals, provincials, autonòmics, estatals i internacionals, relacionats amb el tema de la immigració, col·lectiu LGBT entre d’altres.

A més de la promoció del respecte per a la homosexualitat, bisexualitat i transsexualitat en tots els àmbits de la societat, i la igualtat plena dels drets i obligacions del seu col·lectiu representat, es pren com a objectiu la prevenció a l’àrea de la salut, informant sobre la VIH/SIDA i d’altres ETS, amb una especial èmfasi en la hepatitis, contextualitzant-lo tot en el sistema sanitari català.

Les activitats de l’ACATHI en gran mesura impliquen el treball i la cooperació en xarxa. Per aquest motiu, participa en un ampli calendari de reunions periòdiques i ocasionals per aconseguir una major incidència social i política.

La participació activa permet reafirmar un auto concepte més sòlid i funcional, un augment del nivell d'autoestima i la aparició d'un sentiment de pertinença que ho enforteix com ésser humà.

Resumint, ACATHI es un espai on afavorir el civisme i el respecte social a la diversitat humana i al diàleg, prioritzant els drets humans als quals tots els individus haurien de tenir assegurats.
Naturalesa jurídicaAssociació i federacions
Col·lectiu destinatariGais
lesbianes
homes i dones transsexuals i bisexuals
Persones immigrades
TemàticaCultura
Esport
Gènere
Immigració
Salut
Altres
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Assessorament jurídic i legal
Assistència psicosocial
Formació
Informació i orientació
Inserció sociolaboral
Participació
Promoció cultural
Sensibilització
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Xarxes d'acció de l'AcordXarxa d’acollida i acompanyament per a persones immigrants a Barcelona