Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Associació Oci Inclusiu SARÄU
SARÄU

AdreçaCorreu Vell, 8 Baixos
08002 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteCiutat Vella
Telèfon934516651
600920701
Correu electrònicedgarvinyals@sarau.org
info@sarau.org
Adreça webwww.sarau.org

DescripcióL’Associació d’Oci Inclusiu SARÄU va ser fundada l’any 2009, per un grup de joves professionals i estudiants de l’àmbit social que compartíem inquietuds, valors, visions i desitjos de contribuir en la millora de l’atenció a la diversitat funcional,proposant canvis,en el contexts de les entitats i els serveis, per incidir en la promoció de la dignitat, els drets i la llibertat individual.

Des dels seus inicis, la intenció de SARÄU oferint serveis de lleure,ha estat construir espais de relació fora dels contexts institucionals que puguin esdevenir com a punts de trobada entre persones amb desitjos d’ampliar els seus cercles de relació i establir vincles personals. Tot plegat provocant intercanvis entre persones amb realitats ben diferents amb la intenció de possibilitar mitjançant el contacte directe la deconstrucció de prejudicis i estereotips.

Al projecte inicial de discoteca l'han seguit el creatiu, el viatger, l’enrenou que han anat formant un programa d’oci que, des del 2012,hi participen anualment més de 1.000 persones i més d’una setantena d'entitats catalanes. Sens dubte, això ha estat possible gràcies a la setantena de persones que han format part de l’equip de voluntaris i voluntàries al llarg d’aquests primers cinc anys fent Saräu.

Amb el desplegament del projecte associatiu, s'han anat consolidant els projectes de formació, sensibilització, participació i voluntariat, i incorporant noves línies d'actuació com la promoció del voluntariat i l’emprenedoria juvenil, el suport a les famílies cuidadores, l’impuls de xarxes de suport o els grups de lleure autoorganitzats.
Naturalesa jurídicaAssociació i federacions
Col·lectiu destinatariFamílies
Infància i joventut
Persones amb discapacitat
Persones amb malaltia mental
Població en general
TemàticaCultura
Educació
docència i formació
Lleure
Salut
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Assistència psicosocial
Formació
Informació i orientació
Participació
Promoció social i comunitària
Sensibilització
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Àrea Metropolitana de Barcelona
Barcelona ciutat
Ciutat Vella
Eixample
Gràcia
Horta - Guinardó
Les Corts
Nou Barris
Sant Andreu
Sant Martí
Sants - Montjuic
Programes o projectes a destacarEspais d’ atenció personalitzada

- Dissenys de plans de suport, tant individuals com familiars, per l’elaboració d’agendes d’oci inclusiu.
- Acompanyament i suport en l’establiment de vincles interpersonals i relacions afectives.
- Organització i posada en marxa de grups de suport mutu.
- Recursos i estratègies familiars pel foment de l’autonomia en la conciliació de l’ ’oci de les persones cuidadores.

Espais per l’apoderament individual i grupal

Reunions grupals per l’autogestió del temps propi i el foment de l’autoetergestionomia.

Les trobades grupals han servit per cercar noves respostes entre les persones associades que comparteixen expectatives i necessitats. Els debats s’han centrat al voltant de:

- L’autogestió de suports i l’ús dels serveis d’acompanyament gratuït.
- Estratègies per fomentar l’autonomia en l’accés a recursos d’oci.
- Reptes i dificultats en les relacions afectives i sexuals.
- Eines i recursos per afavorir la independència dins les unitats de convivència.
- Creació de xarxes de suport i acompanyament entre iguals.Espais per l’autonomia i la llibertat familiar

Espais a l’Associació pensats per a les famílies s'enmarquen en el Projecte Temps Propi.

La raó de ser del projecte per una banda, generar espais, activitats i recursos que serveixin de punt de trobada entre pares i mares amb situacions familiars similars, i per l’altra, innovar i millorar els serveis de respir actuals de l’administració pública.

Des del projecte Temps propi,hem acompanyat processos d’apoderament individual i familiar on les persones cuidadores han alliberat temps de la seva quotidianitat per a dedicar-se’ls a un mateix. Amb el projecte oferim oportunitats per a que les persones connectin de nou amb altres identitats i rols que no siguin únicament el de cuidador o cuidadora.

Oferint espais d’escolta i atenció, activitats d’oci i serveis d’acompanyament gratuït per al familiar amb necessitats de suport, hem constatat l’increment de l’autonomia interpersonal i el benestar familiar

Espais Oci Festiu

Les propostes festives promouen el valor de l’alegria, de la llibertat i de la diferència amb la intenció de construir contexts per viure experiències transformadores. Són espais de relació desvinculats clarament dels contexts clínics i educatius de les institucions i els serveis d’atenció.

Activitats
- Discoteca Saräu a la Sala Piratas i a la Sala Aire del Grup Arena.
- Saräuoke al Touch Music.


Espais Oci lúdic

En col·laboració amb empreses, programadors culturals i gràcies a iniciatives com l’Apropa Cultura o Atrápalo Social, incrementem les oportunitats per poder gaudir propostes culturals, recreatives i gastronòmiques a la ciutat de Barcelona i rodalies. Les activitats esdevenen nous contexts d’oci on generar vincles interpersonals.

Espais Oci Creatiu

Els espais d’expressió creativa promouen el valor del diàleg, la diversió i la creativitat.

Els laboratoris Creatius són propostes lúdiques que cerquen generar contexts on la diversitat dels participants és el principal estímul creatiu.

Els espais de dansa inclusiva, teatre de l’oprimit i cuina creativa, es desenvolupen a equipaments culturals i cívics de Barcelona, i esdevenen contexts d’ experimentació grupal, on les diferents maneres de ser i estar en l’espai, la singularitat creativa dels participants l la dinamització de la llibertat creadora generen processos d’ aprenentatge flexible i desenvolupament personal.

Espais oci turístic

Des del projecte viatger,programem escapades de caps de setmana i viatges curts pensats per a gaudir del descans, la diversió i el plaer de compartir.

Coneixem els beneficis dels“canvis d’aires” de tant en tant, així com de la importància de poder gaudir de la sensació de llibertat durant les vacances, per això els equips d’acompanyament ofereixen un tracte respectuós amb les decisions individuals alhora de construir els moments de gaudi. També garantim la participació dels viatgers en el disseny de les seves vacances i cuidem els detalls que permeten viatges personalitzats.

Espais formació

Accions formatives adreçats a estudiants i professionals de l’àmbit social, persones amb etiquetes psiquiàtriques, així com a les seves famílies.

Els seminaris, cursos i ponències de Saräu promouen noves mirades i coneixements que afavoreixin processos de transformació cultural en els entorns assistencials.

Els continguts tracten la temàtica dels drets i proposen estratègies per optimitzar la capacitat de les persones, els professionals i les organitzacions per continuar donant noves respostes que garanteixin la plena participació de les persones en els afers importants de les seves vides, especialment en els àmbits de les relacions afectives, l’oci, el voluntariat i l’associacionisme.

Espais sensibilització

Des del programa de sensibilització realitzem accions per a enviar missatges positius que permetin ajustar els imaginaris estereotipats que recauen sobre el col·lectiu de persones amb diversitat intel·lectual, física o mental.

Especialment, promovem el valor de la llibertat i de la diversitat, el valor de la diferència en la convivència comunitària així com la sensibilització sobre la importància de la inclusió participativa i la necessitat de l’oci.

Altres projectes: Voluntariat, Cineforum, Projecte Escales, Comissió Diversitat Funcional Gòtic, Gestió del Servei Oci Inclusiu i suport a entitats de persones amb diversitat intel·lectual al Prat de Llobregat, Projecte Promoció de la participació comunitària i l’oci inclusiu en el Prat de Llobregat.
Xarxes d'acció de l'AcordXarxa d’Accessibilitat i Vida Independent