Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Associació per la Inserció Social i Laboral
ISIL

AdreçaCarrer Verdi, 5 baixos 2a (local)
08921 Santa Coloma de Gramenet
ubicar al mapa
Districtefora de Barcelona
Telèfon930189192
630926450
Correu electrònicassociacioisil@gmail.com
Adreça webwww.isil.cat

DescripcióEl fenomen de la immigració a Catalunya de menors adolescents estrangers no acompanyats durant l’ultima dècada ha anat en augment.

Tant l’administració pública com entitats socials privades, han dotat de recursos per pal·liar les necessitats d’aquest col·lectiu en concret, amb la creació de serveis: centres d’urgències, d acollida, residencials i pisos d’autonomia.

Aquesta situació a provocat que, actualment les places de recursos d’autonomia no siguin suficients per avarca la gran demanda existent de joves d’edats compreses entre els 16 a 18 anys tant autòctons, com menors immigrants no acompanyats, tutelats per Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) en procés d’inserció socio-laboral.

Per poder cobrir aquesta necessitat patent de recursos per joves, un grup d’educadores i educadors socials amb una llarga experiència amb l’atenció de menors en risc social, així com en la gestió i direcció de diferents recursos col·laboradors amb l’administració, van creure convenient crear una associació que treballes amb els joves ex-tutelats de la DGAIA.

L’Associació ISIL (Inserció Social i Laboral). Entitat sense ànim de lucre, amb Nif: G65258659 registrada el 22 de gener de 2010 amb número 41692 al Registre D’associacions de la Direcció General de Dret i D’entitats Jurídiques.
Naturalesa jurídicaAssociació i federacions
Col·lectiu destinatariDones
Famílies
TemàticaHabitatge
Immigració
Lleure
Medi ambient
Salut
Treball/ocupació
Activitat o serveiAtenció residencial permanent
Formació
Habitatge
Habitatges d'inclusió
Informació i orientació
Inserció sociolaboral
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Programes o projectes a destacar- Pis assistits per a joves: Aquest projecte s’ofereix com un servei residencial per a joves d’edats compreses entre els 18 i 21 anys, amb inici del procés d’inserció socio-laboral i autonomia personal. El recurs té una capacitat de fins a 10 places. L’objectiu fonamental del projecte pis d’autonomia serà l’acollida i l’atenció per part de l’equip educatiu de joves de 18 anys i fins els 21 anys. Treballant aspectes que facin referència a l’autonomia personal i social, la integració dins del món laboral i de la comunitat, prestant un servei de qualitat als destinataris del projecte. El període de romandre al recurs dependrà del procés evolutiu individual de cada jove.

- Servei Residencial per a dones: es tracta d'un pis per a 3 dones amb els seus fills/es. L'objectiu es crea un espai adequat per que els nens puguin viure i crèixer en un ambient que els permeti desenvolupar-se com a persones. Alhora que es treballen aspectes d'inserció social i laboral amb les mares.