Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Comissió Catalana d'Acció pel Refugi
CCAR

AdreçaRambla Santa Mònica, 10 1a planta
08002 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteCiutat Vella
Telèfon933012539
Correu electrònicccar@ccar-cear.org
Adreça webwww.ccar.cat

DescripcióLa Comissió Catalana d’Acció pel Refugi té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants. Des de la Comissió questionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

La Comissió Catalana d’Acció pel Refugi està inspirada per un profund sentit ètic i per valors com la justícia, la solidaritat, la llibertat i la igualtat. La defensa d’aquests principis constitueix el nostre principal patrimoni, enforteix i impregna totes les nostres actuacions i és la motivació essencial del nostre treball i existència.

Els nostres objectius són la defensa el dret d’asil i els drets de les persones refugiades, i assumim també la defensa dels drets de les persones immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’integració social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya.

Per assolir aquests objectius comptem amb diferents programes que pretenen donar una resposta global i integral a les dificultats derivades del fet migratori, a les que han de fer front els refugiats i immigrants a casa nostra.

Aquesta tasca la desenvolupem a través de dues grans línies d’intervenció, que són igual d’important una que l’altra i interrelaccionades:

- Atenció a les persones refugiades i immigrants a través dels programes socials, jurídics i ocupacionals.

- Defensa dels drets de les persones refugiades i immigrants a través de la incidència política i social i la participació.

La Comissió Catalana d’Acció pel Refugi és una entitat sense ànim de lucre inscrita al Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb Nº 29379 i CIF Nº G-63721963. També està inscrita en el Registre Municipal d’Entitats de Sabadell.
Naturalesa jurídicaAssociació i federacions
Col·lectiu destinatariPersones immigrades
TemàticaImmigració
Treball/ocupació
Altres
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Ajuts econòmics
Habitatges d'inclusió
Informació i orientació
Inserció sociolaboral
Participació
Sensibilització
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Àrea Metropolitana de Barcelona
Barcelona ciutat
Ciutat Vella
Programes o projectes a destacarProjecte Integra: està dirigit a l’acompanyament terapèutic, jurídic i social integral, especialitzat en persones afectades per tortura, trauma complex i en risc d’exclusió social. La recuperació psicosocial de persones afectades per un procés traumàtic no es pot treballar des d’una sola perspectiva, ja que els mateixos fets traumàtics i el recorregut d’exili solen complicar molt el procés d’acomodació al país d’arribada. Per això, el Projecte Integra contempla una intervenció multidisciplinària per tal d’oferir de manera coordinada totes les atencions que puguin menester. La vulnerabilitat d’aquest col·lectiu es pot convertir en una nova frontera insuperable si no atenem els aspectes laborals, jurídics, formatius, idiomàtics, socials de diversa índole i, per suposat, una atenció terapèutica especialitzada. Per això, en el marc del Projecte Integra s’ofereix l’atenció psicològica i psiquiàtrica, així com teràpies alternatives com l’art teràpia i la teràpia corporal. Mentre no resolen la seva situació administrativa no poden accedir als recursos normalitzats i iniciar o reprendre un procés d’inclusió a la societat d’acollida. Requereixen de recursos específics que donin una resposta integral a la seva situació: psicològica/psiquiàtrica (la seva situació de desemparament en el país d’acollida agreuja el trauma originat per la tortura: trauma complex i acumulatiu); jurídica (especialitzada en protecció internacional i estrangeria); social (principalment en l’avaluació de la situació de cada una de les persones beneficiàries a fi d’elaborar un pla de treball per remetre les situacions de partida que empenyen a la persona a l’exclusió social); residencial (el projecte inclou un recurs d’acollida temporal de cinc places); i sociolaboral (elaboració i realització d’itineraris individualitzats d’inserció sociolaboral que responguin a la seva situació específica).

El Programa Voluntariat i Xarxes Socials: és un programa d’intermediació laboral innovador i interactiu
Per poder complir amb la nostra missió, donem suport a les persones refugiades i immigrades en diversos àmbits, des de l’acollida, l’atenció social i laboral, la gestió de pisos d’acollida, fins a la defensa jurídica, la incidència política i la denúncia en aquelles ocasions en què es vulnera els drets de les persones refugiades.
La CCAR disposa de Programes Ocupacionals i Formatius que tenen per objectiu millorar la ocupabilitat dels nostres usuaris, fent èmfasi en la promoció
professional.Es duen a terme accions que van encaminades a afavorir la integració al mercat laboral mitjançant itineraris personalitzats i sessions grupals de recerca activa d’ocupació. Paral·lelament es fa un treball d’intermediació i de prospecció laboral amb empreses que gestionen ofertes de feina.
Amb aquest programa pretenem:
Aconseguir la col·laboració de voluntaris/àries que pel seu bagatge professional i formatiu, ens donin suport per afavorir l’accés al treball del nostre col·lectiu d’atenció, amb la realització d’activitats que fomentin les seves capacitats per a que esdevinguin més competents en la recerca activa de feina.Apropar el sector comercial i empresarial del territori a les necessitats específiques del nostre col·lectiu i establir sinèrgies de col·laboració que enforteixin la intermediació laboral.
El nostre projecte va dirigit a:
o Empreses i organitzacions que vulguin fomentar un programa de Voluntariat Corporatiu
o Agrupacions empresarials que volen impulsar el voluntariat social als seus associats
o Empresaris/es i treballadors/es amb ganes de participar
o Persones que vulguin compartir la seva experiència professional amb les persones refugiades que formen part de la nostra entitat.
Xarxes d'acció de l'AcordXarxa d’acollida i acompanyament per a persones immigrants a Barcelona
Xarxa d’Habitatges d’Inclusió social de Barcelona