Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Comusitària
Comusitària

AdreçaAv. Reina Maria Cristina 28 2n
43002 Tarragona
ubicar al mapa
Districtefora de Barcelona
Telèfon686139619
626623200
Correu electròniccomusitaria@gmail.com
Adreça webwww.comusitaria.wix.com/comusitaria

DescripcióComusitària és una organització impulsada per Noemí Rubio i Laia Serra que té per objectiu promoure, difondre i actuar en l'àmbit del Desenvolupament Cultural Comunitari. Des de la convicció que les polítiques culturals i educatives han de vincular-se a la realitat i necessitats del context on es desenvolupen per contribuir a la cohesió social, dediquen la seva tasca a articular projectes artístics singulars en l’àmbit públic i privat, assessorar institucions culturals i del tercer sector, així com investigar i fer formació en universitats i per l'Administració pública, per tal de fer extensible l'ideari i les pràctiques de l’art comunitari.

La columna que vertebra les línies de treball de Comusitària és l’acció artística comunitària, per mitjà de la qual s’aconsegueix una acumulació cultural que desenvolupa la capacitat crítica i la consciència de la ciutadania. Una ciutadania que a través de l’experiència estètica i l’empoderament té més possibilitats per construir la seva realitat.

Sota el paraigües d’aquesta filosofia Comusitària ha coeditat recentment el monogràfic “Acción cultural y desarrollo comunitario” per l’editorial Graó i ha ideat i gestionat els projectes 4cordes i Projecte25. Actualment realitza una recerca entorn els equipaments culturals i el seu rol en el desplegament de polítiques compromeses amb la comunitat i forma part del cos de professorat del postgrau en “Animació sociocultural i desenvolupament comunitari” de l’IDEC - Pompeu Fabra.
Naturalesa jurídicaAssociació i federacions
Col·lectiu destinatariFamílies
Gent gran
Infància i joventut
Persones en risc d'exclusió social
Persones immigrades
TemàticaÀmbit comunitari i veïnal
Cultura
Educació
docència i formació
Activitat o serveiFormació
Participació
Promoció cultural
Promoció social i comunitària
Sensibilització
Àmbit territorial d'actuacióEspanya
Catalunya
Àrea Metropolitana de Barcelona
Programes o projectes a destacar/actualment/ PERIPLUS (comusitaria.wix.com/periplus): ruta transoceànica en cinc continents al voltant de les arts comunitàries (música, arts escèniques i projectes interdisciplinaris) que vol divulgar el coneixement en matèria d'art, educació i societat, analitzant de forma crítica les sinergies que neixen de les connexions entre aquests tres àmbits.

Els resultats del periple es tradueixen en una investigació acadèmica; l'inici d'una xarxa internacional d'universitats que tinguin interès en matèria de Desenvolupament Cultural Comunitari per a la futura creació d'un I + D, la present pàgina web que recollirà les experiències observades i analitzades, una sèrie de publicacions en revistes especialitzades, l'edició d'un llibre que mostrarà el coneixement adquirit en la investigació i un documental realitzat per artistes audiovisuals locals compost per peces independents que conformaran una pel·lícula col·lectiva i col·laborativa.