Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Creación Positiva
CP

AdreçaC/ Sants 2 1r 2a
08014 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteSants - Montjuïc
Telèfon934314548
Correu electròniccrea@creacionpositiva.net
mluisa@creacionpositiva.net
Adreça webwww.creacionpositiva.net

DescripcióObjectius entitat:

1. Promoure l'eliminació de qualsevol discriminació i estigmatització cap a les persones que viuen amb el VIH i/o altres ITS i/o VHB/C.
2. Abordar l'epidèmia del VIH des d'una perspectiva integral, que afronti les causes al mateix temps que atengui les conseqüències, que faciliti reduir l'impacte negatiu d'aquesta infecció.
3. Afrontar l'epidèmia del VIH, posant especial èmfasi en aquells aspectes relacionats amb la vulnerabilitat i necessitats de les dones, que afavoreixi la prevenció com l'atenció de dones, especialment aquelles que viuen amb VIH i/o altres ITS i/o VHB/C.
4. Afrontar l'epidèmia del VIH posant especial èmfasi en aquells aspectes relacionats amb la vulnerabilitat de les persones que pertanyen als diversos col·lectius *LGTBIQ; així com de les persones *migradas; persones en situació d'exclusió social, persones joves; persones que usin o hagin usat drogues, homes heterosexuals, persones privades de llibertat tant en la prevenció com en l'atenció d'aquelles que viuen amb VIH o altres ITS i/o VH o estiguin en risc d'adquirir-les per la seva especial vulnerabilitat.
5. Oferir serveis i activitats des d'una perspectiva de drets humans i amb perspectiva de gènere, en els quals prevalgui la confidencialitat, la qualitat i el respecte a la diversitat, des d'un idea holística de la salut amb la finalitat de cobrir les necessitats de caràcter sanitari, socials, laborals i emocionals de les persones que viuen amb VIH o amb altres ITS i/o VIH.
6. Crear i portar a la pràctica models de prevenció del VIH, VHB/C, i altres ITS des d'una perspectiva feminista basat en la promoció de la salut i els drets sexuals.
7. Promoure i oferir actuacions de caràcter comunitari que contribueixin a la qualitat de vida de les persones que viuen amb el VIH i/o altres *ITS i/o *VH, i que contribueixin a trencar els diversos estigmes associats.
8. Oferir assessorament tècnic, de sensibilització i formació a professionals sobre la salut sexual i reproductiva, sobre la promoció de la salut, els drets sexuals, la prevenció de les violències sexuals i de la violència de masclista i VIH, i la lluita contra qualsevol tipus de discriminació i estigma.
9. Contribuir a la sensibilització de la població general davant les realitats del VIH afavorint així la prevenció, al mateix temps que oferir informació, formació i canals de participació a les persones que viuen amb el VIH.
10. Promoure i realitzar accions de defensa dels drets i, especialment, dels drets sexuals i reproductius en el marc de la cooperació internacional.
11. Treballar en incidència política per a la seva millora en els entorns socials, econòmics i dels drets de les persones, que contribueixi a construir una societat justa, ètica, igualitària i democràtica.
Naturalesa jurídicaAssociació i federacions
Col·lectiu destinatariPoblació en general
TemàticaSalut
Activitat o serveiSensibilització