Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
e-SCENTIA Global, SL
e-SCENTIA

AdreçaTarragona, 27 B
08780 Pallejà
ubicar al mapa
DistricteEscollir districte
Telèfon620276216
634637709
Correu electrònicinfo@e-scentia.com
tcano@e-scentia.com
Adreça webwww.e-scentia.com

DescripcióAmb l’objectiu de potenciar dins del sector de la construcció la idea de que la prevenció és una eina facilitadora de la producció, el Juny de 2013 s’inicia el projecte empresarial d’e-SCENTIA, sorgit de la dilatada experiència en obra dels seus impulsors.

Durant els últims anys e-SCENTIA ha crescut oferint un servei de qualitat en activitats com la Coordinació de Seguretat i Salut, Assistència tècnica en Prevenció, Plans d’autoprotecció, formació de treballadors i directius,... i molt, molt de suport a les empreses en la seva gestió documental.

Tot aquest camí recorregut ens ha fet conèixer de primera mà les problemàtiques de promotors, constructores i subcontractistes.
Naturalesa jurídicaEmpresa
Programes o projectes a destacarhttp://www.e-scentia.com/index.php/rsc-menu-ca/315-responsabilitat-social-corporativa

A e-SCENTIA, la igualtat d'oportunitats la concebem en un marc ampli que inclou la no discriminació per raons de sexe, però també la ocasionada per raça, edat, religió, orientació sexual, etc.

En general:

La pròpia Direcció de l'empresa incorpora en el seu ADN i des dels inicis les creences i valors de la igualtat d'oportunitats, el que ha fet que s'hagi evitat de forma clara la discriminació directa i en gran part la indirecta.
Les mesures orientades a la flexibilitat horària, tele-treball, etc., que en general afavoreixen la conciliació familiar estan implantades a e-SCENTIA des dels seus orígens, fet que redueix en part la discriminació indirecta.
L'activitat de l'empresa i la major part dels llocs de treball existents en ella, no tenen actualment excessius prejudicis sobre la preferència de ser executat per un home o una dona.
Sent una empresa jove, no s'arrossega el llast de corregir les desigualtats d'oportunitats creades en el passat.
L'estadística i probabilitat poden haver fet la resta.
Així doncs, a e-SCENTIA el Pla d'Igualtat es concep com una estratègia empresarial destinada a:

Assolir la igualtat real entre dones i homes a la feina eliminant estereotips, actituds i obstacles que dificultin als treballadors que conformen l’equip d’e-SCENTIA accedir i desenvolupar-se en determinats llocs de treball en igualtat de condicions per a tots.
Promoure mesures que afavoreixin la incorporació, la permanència i el desenvolupament de la carrera professional de les persones, amb l'obtenció d'una participació equilibrada de dones i homes en tots els llocs de treball i en tots els nivells de responsabilitat.
Ser un pla d'acció intern que abasti decisions operatives i estratègiques.