Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Esplais Catalans
Esplac

AdreçaC/ Avinyó 44 2n
08002 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteCiutat Vella
Telèfon933026103
Correu electrònicesplac@esplac.cat
Adreça webwww.esplac.cat

DescripcióEsplais Catalans som una associació d’esplais laica i progressista que treballem des del voluntariat per a la transformació social, mitjançant l’educació en drets dels infants. L’enfortiment dels esplais és la nostra raó de ser.

Esplais Catalans desenvolupem les nostres propostes en base els valors següents:

Educació: la tasca i el projecte educatiu dels esplais sorgeix del treball conjunt d’infants, monitors i monitores i famílies, els quals comparteixen un projecte associatiu de transformació social.

Laïcitat: som un moviment en favor de la llibertat de pensament i d’acció de tota la ciutadania, especialment d’infants i joves, amb els drets humans i dels infants com a marc de referència.

Voluntariat: el compromís i la responsabilitat que assumeixen els i les joves dels esplais són la nostra via per a la plena ciutadania.

Associació: som una eina per a l’autodeterminació de les persones i l’autogestió dels grups a través de la participació associativa democràtica i de la vertebració federal dels esplais en el territori.

Internacionalisme: fomentem la capacitat de mirar cap enfora, de treballar en xarxa i de compartir experiències per tal d’entendre el nostre context quotidià i transformar-lo, tot desenvolupant una consciència de responsabilitat mundial compartida.

Amistat: recolzem el treball en equip, la motivació, el creixement personal, la convivència i el respecte en el tracte quotidià dels esplais com la manera d’estimar-nos i ser feliços.
Naturalesa jurídicaAssociació i federacions
Col·lectiu destinatariInfància i joventut
TemàticaEducació
docència i formació
Lleure
Activitat o serveiParticipació
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Programes o projectes a destacarLes idees, conviccions i formes d’entendre el món, –en definitiva, el nostre ideari– ens condueixen a un mètode pedagògic, una manera d’educar i organitzar els esplais. El projecte educatiu dels esplais sorgeix del treball conjunt d’infants, monitors, monitores i famílies, que comparteixen un projecte associatiu de transformació social. Tot això queda plasmat en el projecte pedagògic dels esplais i en la suma d’aquests, el projecte educatiu d’Esplais Catalans.

Com a associació d’esplais laica i progressista que treballa mitjançant l’ educació en drets dels infants, la promoció i la sensibilització sobre els drets dels infants és un element clau de la feina que fem. Parlem d’educació en drets dels infants als esplais perquè parteix d’un enfocament integral que treballa tant els coneixements dels propis drets i responsabilitats, com les habilitats i actituds necessàries per a una societat més justa i igualitària, que es vertebri al voltant dels drets de les persones. A través de l’esplai volem promoure la transformació cap a aquesta societat.

El joc és la metodologia principal de l’esplai , perquè ens permet treballar tot un seguit de valors, competències i habilitats sempre amb l’objectiu últim d’educar infants i joves perquè puguin ser més lliures i més feliços. Fem servir el joc i altres elements pedagògics durant les activitats d’esplai i les activitats de vacances; aquestes darreres són eines pedagògiques d’un gran valor en sí mateixes, ja que ens permeten treballar de manera ben intensa i vivencial els objectius establerts per a aquell curs, a més a més, en contacte amb la natura. És el millor moment per treballar tot allò relacionat amb la convivència, el creixement personal, l’autonomia i el treball en valors com ara el consum responsable, la solidaritat, la cooperació, etc.

El projecte pedagògic d’Esplac són tots aquells documents que contenen el nostre discurs pedagògic i metodològic . Per tal d’adaptar-se a les noves conjuntures i donar a resposta a les necessitats que van sorgint als esplais en la seva tasca educativa, aquests són documents vius i en contínua evolució. Així doncs, sempre amb l’objectiu d’enfortir els esplais i donar-los eines per a encarar nous reptes, anualment ens proposem nous eixos i línies de treball que amplien i aprofundeixen en el nostre projecte educatiu. Els projectes principals que el composen són:

Participació.

Treball amb adolescents.

Treball amb famílies.

Relleu generacional als esplais.

Diversitat.

Laicitat.

Educació ambiental.

Finançament ètic.
Xarxes d'acció de l'AcordXarxa d’acollida i acompanyament per a persones immigrants a Barcelona
Xarxa de Drets dels Infants