Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Fundació Astres
Fundació Astres

AdreçaCr. Salvador Espriu, 85 baixos
08005 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteSant Martí
Telèfon669958676
932242596
Correu electròniceadrover@fundacioastres.org
eadrover@fundacioastres.org
Adreça webhttps://www.plataformaeducativa.org/portal/entitat/fundacio-astr

DescripcióLa Fundació ASTRES desenvolupa projectes, programes i serveis per a l'atenció integral de persones amb discapacitat intel·lectual per a la millora de la seva autonomia, en diversos territoris de Catalunya, com Girona, Tarragona, Terres de l'Ebre i Barcelona.

Missió:
Garantir un futur digne i òptima qualitat de vida a les persones amb discapacitat intel·lectual de les comarques gironines des d'un abordatge integral, individualitzat i integrador.

Visió:
Fundació ASTRES vol ser una entitat:

Participativa en el seu entorn i englobada en el projecte corporatiu de Plataforma Educativa.
Reconeguda en la qualitat en l'atenció de l'atenció a les persones amb discapacitat.
Amb responsabilitat, generadora de coneixement i eficient.
Respectuosa i compromesa amb el medi ambient, amb els usuaris i amb els professionals
Oberta, transparent, dinàmica, creativa, innovadora, integrada en el seu entorn.
Estructurada, seriosa, solvent i que genera confiança
Que creu en la complementarietat, les xarxes i l'ètica professional
Valors
Els valors constitueixen l'eix de referència per a tota l'organització i la clau del nostre model de gestió.

Tota la nostra actuació i raó de ser es sostenen sobre els següents valors:

Innovació/creativitat. Per poder oferir cada vegada uns serveis més ajustats a les necessitats dels nostres usuaris, per aconseguir generar coneixement, la innovació és un eix estratègic de la nostra activitat.

Qualitat. Hem començat a treballar amb el grup d'entitats Plataforma Educativa en el codi ètic de i estem auditats en el sistema de gestió de la qualitat basat en la norma UNE-EN-ISO 9001:2000.

Control financer i sostenibilitat. La professionalització no només suposa una millora en la qualitat tècnica sinó ser rigorosos en la sostenibilitat econòmica per poder després oferir les millores necessàries tant a escala de recursos humans com d'infraestructura.

Compromís i implicació Social. El treball en xarxa i la participació social és un tret de la nostra entitat. Participem a la Dincat, entitat de segon nivell, però també establim vincles amb els agents del nostre territori.

Confiança. La confiança que dipositen els prop de 120 usuaris de la Fundació suposa un estímul i una obligació per continuar treballant amb l'objectiu d'atendre cada dia millor les seves necessitats.
Naturalesa jurídicaFundació
Col·lectiu destinatariPersones amb discapacitat
TemàticaHabitatge
Treball/ocupació
Activitat o serveiHabitatges d'inclusió
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Programes o projectes a destacarCET (centre especial de treball)
Centre ocupacional
Pisos Pont d\'autonomia
Llars residències
Suport Autonomia Pròpia LLar
Xarxes d'acció de l'AcordXarxa d’Accessibilitat i Vida Independent