Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Fundació Bayt al- Thaqafa

AdreçaC/ Princesa 14 1r
08003 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteCiutat Vella
Telèfon933198869
Correu electrònicbayt@bayt-al-thaqafa.org
daniel.ibarz@bayt-al-thaqafa.org
Adreça webwww.bayt-al-thaqafa.org

DescripcióBayt al-Thaqafa és una fundació sense afany de lucre i d'àmbit autonòmic. La Fundació està inscrita en el registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1878.

L'objectiu de la fundació és facilitar la integració social, cultural, cívica i política de les persones immigrants arabomusulmanes en la nostra societat, sense renunciar a la pròpia identitat i fomentant l'intercanvi i el diàleg entre les diferents cultures.

Amb aquesta finalitat disposa de diferents programes per a acompanyar i fer recolzament a les persones immigrants en temes que afecten a la seva vida pel fet de la seva condició d'estrangeria per a que puguin ser ciutadans i ciutadanes de ple dret en una societat on la diversitat no signifiqui desigualtat.
Naturalesa jurídicaFundació
Col·lectiu destinatariDones
Infància i joventut
Persones en risc d'exclusió social
Persones immigrades
TemàticaEducació
docència i formació
Habitatge
Immigració
Lleure
Treball/ocupació
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Assessorament jurídic i legal
Formació
Informació i orientació
Inserció sociolaboral
Sensibilització
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Àrea Metropolitana de Barcelona
Programes o projectes a destacarACOLLIDA SOCIAL
- Acollida social i acompanyament global i individualitzat de la persona

INFANTS I JOVES
- Reforç escolar i casal per a infants
- Projecte de suport integral a joves
- Classes de llengües d’origen (àrab i urdú)
- Dinamització de Patis escolars i tallers

DONES
- Classes de llengües d’origen (àrab i urdú)
- Espai de trobada per a dones
- Tallers
- Activitats d’oci i temps lliure

ACOLLIDA I ASSESSORAMENT JURÍDIC
- Assessorament jurídic en matèria de llei d’estrangeria
- Atenció jurídica per a sol·licitants d’asil
- Prevenció i acompanyament social en causes penals

FORMACIÓ SOCIO-LINGÜÍSTICA
- Alfabetització
- Classes de català i castellà de diferents nivells
- Preparació per l’examen de nacionalitat
- Preparació per a la teòrica del carnet de conduir

INSERCIÓ LABORAL
- Orientació laboral personalitzada
- Ajuda en la recerca de feina
- Formació laboral
HABITATGE
- Servei d’orientació per l’accés a l’habitatge digne
- Acollida residencial temporal per joves
- Acollida residencial temporal per a dones
- Acollida residencial temporal per a homes
- Acollida residencial temporal per a sol·licitants d’asil

DRETS HUMANS I CIUTADANIA
- Projecte d’igualtat i no discriminació
- Centre de documentació
- Sensibilització
- Tallers d’educació no formal en immigració, diversitat cultural i religiosa, no-discriminació i islam

DIVERSITAT RELIGIOSA
- Gestió de l’Oficina d'Afers Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona, servei públic especialitzat en la gestió de la diversitat religiosa per garantir el dret fonamental a la llibertat de consciència i de religió
- Divulgació, formació i mediació en l'àmbit de diversitat religiosa i Islam
Xarxes d'acció de l'AcordXarxa d’acollida i acompanyament per a persones immigrants a Barcelona
Xarxa d’Habitatges d’Inclusió social de Barcelona