Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU
FCP

AdreçaC/ Modolell 41
08021 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteSarrià - Sant Gervasi
Telèfon934145936
Correu electrònicipera@cartadelapau.org
secretaria@cartadelapau.org
Adreça webwww.cartadelapau.org

DescripcióLa missió de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU és pacificar entorns. Treballem per construir entorns de pau i convivència, per ajudar a resoldre conflictes o evitar que es repeteixin i per desenvolupar noves oportunitats de convivència i pau. Centrem el nostre treball en desenvolupar alguns dels factors constitutius d'una pau duradora: la gestió dels ressentiments, el lideratge, el diàleg, el desenvolupament de la democràcia, la gestió del perdó, la reconciliació i el rescabalament, les polítiques de la veritat. Partim dels principis de la Carta de la Pau dirigida a l'ONU: sense ressentiments, des de la llibertat, les evidències i l'amistat es pot construir la Pau. I ho fem a través de la investigació (generant coneixement i propostes), de la formació (formem constructors de pau i convivència), la sensibilització (creem impactes i experiències per canviar mentalitats i generar actituds positives) i l'acció social directa (actuem per resoldre problemes o generar oportunitats en territoris, sectors socials, entitats o persones). Volem ser un agent de transformació social i de progrés humà.
Naturalesa jurídicaFundació
Col·lectiu destinatariPoblació en general
TemàticaÀmbit comunitari i veïnal
Cultura
Educació
docència i formació
Gènere
Altres
Activitat o serveiFormació
Participació
Promoció social i comunitària
Sensibilització
Altres
Àmbit territorial d'actuacióEspanya
Catalunya
Àrea Metropolitana de Barcelona
Barcelona ciutat