Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Fundació per l'Educació i la Salut Mental
ESMEN

AdreçaC/ Escoles Pies 119 Casa
08017 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteSarrià - Sant Gervasi
Telèfon932126412
636191588
Correu electrònictallersfesmen@fundacioesmen.org
residencia@fundacioesmen.org
Adreça webwww.fundacioesmen.org

DescripcióA la Fundació Esmen disposem dels següents recursos:

- Llar-residència Albatros.

- Centre Ocupacional La Gavina.

- Centre Especial de Treball Pingüinet.

Cada recurs disposa d’un equip interdisciplinari que vetlla per l’atenció integral de cada usuari als diferents àmbits de la vida.

La Llar-residència ofereix una atenció global als seus usuaris (en funció de les necessitats de suport) amb l’objectiu d’aconseguir el desenvolupament i la potenciació de l’autonomia personal i equilibri emocional.

El Centre Ocupacional ofereix una alternativa a la integració laboral de les persones que no poden incorporar-se al mercat laboral ordinari.

El Centre Especial de Treball ofereix l’assegurança d’un lloc de treball remunerat i la prestació d’un servei d’ajustament personal i social.
Naturalesa jurídicaFundació
Col·lectiu destinatariPersones amb discapacitat
Persones amb malaltia mental
Persones en risc d'exclusió social
TemàticaHabitatge
Lleure
Salut
Treball/ocupació
Activitat o serveiAssistència psicosocial
Habitatge
Inserció sociolaboral
Promoció social i comunitària
Àmbit territorial d'actuacióEspanya
Catalunya
Àrea Metropolitana de Barcelona
Barcelona ciutat
Sarrià - Sant Gervasi
Programes o projectes a destacarEl Centre Ocupacional La Gavina és un servei d’atenció diürna, que es planteja com una alternativa a la integració laboral d’aquelles persones amb discapacitat intel·lectual que no poden incorporar-se al mercat laboral ordinari, perquè no arriben a un determinat nivell de capacitat productiva.

El grau de discapacitat d’aquestes persones és igual o superior al 65%, segons valoració feta pels serveis de valoració i orientació a persones amb discapacitat (CAD). En aquestes persones ha de concórrer el fet que, temporalment o definitivament, no tinguin capacitat de treball suficient per cobrir el cost del manteniment d’una plaça de centre especial de treball. A més a més, han d’haver estat valorades com a usuàries de Centre Ocupacional per l’equip corresponent de valoració de la Generalitat de Catalunya, tenint en compte els criteris i valoració establerts en l’article 3r. del Decret 279/87, regulador del Centre Ocupacional.

Equip

Som un equip multidisciplinari format per:

- L’equip d’atenció directa (amb la figura del monitor ocupacional i del monitor auxiliar).

- L’equip tècnic (la psicòloga, la treballadora social i el director tècnic).

Serveis Que Oferim:

- Servei Ocupacional d’Inserció (SOI).

- Servei de Teràpia Ocupacional (STO).

- Servei de Menjador.

- Assessorament i atenció als usuaris i a les famílies/tutors.

- Atenció psicològica i social individualitzada.

Hem creat un nou projecte d’autoocupació adreçat als usuaris del CO La Gavina, d’elaboració de sabó artesanal amb ingredients 100% naturals que, a més de cuidar i nodrir la vostre pell, són biodegradables.

D’acord amb el nostre compromís amb el medi ambient, tots els materials que hem fet servir per fabricar l’embalatge són reciclats.

A la vegada, en adquirir aquest sabó col·laboreu amb el nostre projecte social, la finalitat del qual, és la integració sociolaboral de persones adultes amb discapacitat intel·lectual. El preu promocional és de 3€.