Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Obbia.Creem Valor, S.L.
Obbia

Adreçac/ Nicaragua, nº 60
08029 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteSants - Montjuïc
Telèfon629628109
654068371
Correu electrònichola@obbia.cat
anna@obbia.cat
Adreça webwww.obbia.cat

DescripcióImplementem plans de diversitat en empreses i organitzacions a través de serveis com:
Formació
Incorporació de la diversitat
Consultoria
Impacte
Naturalesa jurídicaEmpresa
Col·lectiu destinatariPoblació en general
TemàticaEconomia i empresa
Educació
docència i formació
Treball/ocupació
Activitat o serveiFormació
Informació i orientació
Inserció sociolaboral
Sensibilització
Àmbit territorial d'actuacióEspanya
Programes o projectes a destacar1. CONSULTORIA:
El nostre servei de consultoria està orientat a identificar la situació en la que es troba l’organització respecte a la incorporació i gestió de la diversitat. Detectem necessitats i definim objectius concrets per determinar el pròxim pas.
+ Diagnòstic
Realitzem un anàlisi qualitatiu i quantitatiu de la gestió de l’empresa en relació a la diversitat, per conèixer quin és el punt de partida.

+Pla d’acció
Presentem una proposta de treball amb objectius, mesures i accions que impulsen la gestió de la diversitat. Planifiquem un calendari d’implementació.

+Avaluació
Establim, conjuntament, amb l’equip els indicadors i resultats esperats per poder fer el seguiment i avaluar l’impacte del pla de diversitat.

2. FORMACIÓ
Capacitacions
Organitzem càpsules, sessions i tallers formatius per als equips de l\'empresa, sobre diversitat i inclusió.

Formacions a mida
Dissenyem formacions a mida per conèixer l\'impacte de la diversitat, gestionar i motivar equips diversos.

Recursos
Facilitem recursos i eines perquè l\'empresa incorpori de manera efectiva una comunicació inclusiva i accessible.

Continguts i eines
Generem contingut en format audiovisual i imprimible per apropar la diversitat i la inclusió als equips.

3. INCORPORACIÓ DE LA DIVERSITAT

Recerca de talents
Realitzem la recerca, selecció i integració de perfils a través de processos inclusius i accessibles.

Recursos
Dissenyem recursos, materials i eines de suport per facilitar la incorporació de nous talents.

Assessorament
Assessorem sobre bonificacions, deduccions fiscals i ajudes per a la contractació.

4. IMPACTE
T’acompanyem a potenciar l’impacte positiu de la teva organització a través de la difusió de les accions de l’empresa en relació a la diversitat i inclusió.