You are here

L'Ajuntament de Barcelona impulsa la creació del Punt d’Informació Brexit en col·laboració amb el la Subdelegació del Govern a Barcelona i Consolat Britànic a Barcelona, a fi de facilitar informació i suport a la comunitat britànica resident a Barcelona, així com a les empreses i organitzacions establertes a la ciutat que tinguin interessos en el Regne Unit.

El Punt d’Informació Brexit posa a disposició de ciutadans i empreses dos recursos específics: uns continguts digitals de caràcter pràctic amb enllaços d’interès i un punt d’atenció presencial a la ciutat de Barcelona.

Brexit: què és i en quin punt ens trobem

El terme brexit es refereix al procés de sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE), iniciat el juny de 2016 després d’un referèndum.

Aquest procés ha estat marcat per la incertesa i per diversos retards en les dates de sortida anunciades. Finalment, la Unió Europea i el Regne Unit han assolit un acord de retirada i el 31 de gener de 2020 el Regne Unit va sortir de la Unió Europea.

 

Des de l’1 de febrer de 2020 s’obre un període de transició fins al 31 de desembre de 2020, durant el qual es continuarà aplicant la legislació comunitària en relació amb el mercat interior, la unió duanera i les polítiques comunitàries.

Durant aquest període, la Unió Europea i el Regne Unit hauran de negociar la seva futura relació política i assolir un acord comercial.

Encara que està previst que aquest període de transició pugui estendre’s fins a dues pròrrogues, el Govern del Regne Unit ha manifestat la seva intenció d’ajustar-se estrictament al termini del 31 de desembre de 2020.

Preguntes i respostes sobre la retirada del Regne Unit de la Unió Europea

AQUESTA PÀGINA WEB RECULL LA INFORMACIÓ OFICIAL DISPONIBLE A 1 DE FEBRER DE 2020. ELS CONTINGUTS DE LA PÀGINA S’ANIRAN ACTUALITZANT PROGRESSIVAMENT A MESURA QUE ES DISPOSI DE NOVA INFORMACIÓ

 

Punt d’Informació Brexit a Barcelona

El Punt d’Informació Brexit impulsat per l’Ajuntament de Barcelona pretén facilitar informació pràctica i resoldre dubtes als col·lectius següents:

Persones de nacionalitat britànica que resideixen a Barcelona

La comunitat britànica a Barcelona és una de les més nombroses i actives a la ciutat. Segons dades del Padró d’habitants de gener de 2019, més de 8.500 persones del Regne Unit viuen a Barcelona, les quals fins ara s’han acollit a tots els drets com a ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea.

La Comissió Europea, el Govern d’Espanya i el Govern britànic, així com la resta dels països membres de la Unió Europea, han treballat amb l’objectiu d'evitar perjudicis als ciutadans i ciutadanes de nacionalitat britànica que actualment resideixen a Espanya i defensar els interessos de la ciutadania espanyola resident al Regne Unit.

Durant aquest període de transició previst fins al proper 31 de desembre de 2020, els ciutadans i ciutadanes britànics i els seus familiars residents a Espanya mantindran els seus drets (exceptuant el dret de vot actiu i passiu en eleccions al Parlament Europeu i l’exercici de la iniciativa legislativa ciutadana de la Unió Europea).

Una vegada finalitzat el període transitori, l'Acord de Retirada preveu que es mantinguin els drets de residència, treball, estudis i Seguretat Social.

 

PÀGINES OFICIALS DE REFERÈNCIA

 • Govern d’Espanya: Preparats per al Brexit, pretén facilitar informació a ciutadans i operadors econòmics sobre els canvis que la sortida del Regne Unit implicarà per als seus interessos.
 • Govern del Regne Unit: Living in Spain (només en anglès) ofereix informació a les persones de nacionalitat britànica que resideixen a Espanya o tenen pensat traslladar-se a Espanya.
 • Comissió Europea: Preparació per al Brexit, inclou una secció específica (només en anglès) sobre els drets de les persones de nacionalitat britànica residents a la Unió Europea.

 

RESIDÈNCIA

Les persones britàniques i els seus familiars que constin com a residents a Espanya podran acreditar la seva residència legal i beneficiar-se de les previsions de l’acord de retirada.

El certificat de ciutadà de la Unió, en el cas dels nacionals del Regne Unit, i la targeta de familiar de ciutadà de la Unió, en els casos dels seus familiars de països no membres de la UE, són els documents que acrediten la residència a Espanya.

Durant el període de transició es preveu que es posin en marxa nous procediments.  Mentrestant, i en espera que es concretin, aquells ciutadans i ciutadanes britànics i els seus familiars que encara no disposin de la documentació a què s’ha fet referència la podran sol·licitar com fins ara:

 • Registre de ciutadans de la Unió (tràmit que correspon a la Policia Nacional, Govern d’Espanya)

Els ciutadans i ciutadanes nacionals de països membres de la Unió Europea, l’Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i Suïssa que vagin a residir al territori de l’Estat espanyol per un període superior a tres mesos estan obligats a sol·licitar la seva inscripció en el registre de ciutadans de la Unió.

 • Pots trobar informació oficial sobre el tràmit en aquesta pàgina (disponible únicament en castellà).
 • Consells pràctics sobre com fer el tràmit aquí.
 • Cita prèvia: s'ha obert un canal de cita prèvia especific per a ciutadans i ciutadanes del Regne Unit. "Certificats UE (exclusivament per al Regne Unit)". Podeu sol·licitar cita aquí.

A més, tan bon punt la persona ha residit legalment a Espanya durant un període continuat de cinc anys (amb caràcter general), pot sol·licitar un certificat de registre de residència permanent. De cara a fer front als requisits de documentació que es derivin del Brexit, és aconsellable que les persones de nacionalitat britànica que compleixin les condicions per obtenir un certificat de residència permanent el sol·licitin.

 • Targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió (tràmit que correspon a l'Oficina d'Estrangeria i la Policia Nacional, Govern d’Espanya)

Els familiars de ciutadans de països de la Unió Europea, l’Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) o Suïssa que no tinguin nacionalitat de cap d’aquests països i vagin a residir a Espanya per un període superior a tres mesos acompanyant el seu /la seva familiar, hauran de sol·licitar una targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió. Pots trobar informació oficial sobre el tràmit en aquesta pàgina (disponible únicament en castellà) i consells pràctics sobre com fer el tràmit aquí

A més, tan bon punt la persona ha residit legalment a Espanya durant un període continuat de cinc anys (amb caràcter general), pot sol·licitar una targeta de residència permanent de familiar de ciutadà de la Unió. De cara a fer front als requisits de documentació que es derivin del Brexit, és aconsellable que les persones que compleixin les condicions per obtenir la targeta permanent la sol·licitin.

 • Empadronament (tràmit que correspon als ajuntaments)

El padró municipal d’habitants és el registre en el qual hi ha inscrites les persones que viuen habitualment en un municipi i formen la seva població. L’acte d’inscriure’s es denomina empadronar-se. És un tràmit obligatori per a les persones que viuen a Barcelona. Pots trobar informació sobre com dur-lo a terme aquí.

 

ALTRES RECOMANACIONS PRÀCTIQUES

El Govern britànic, a través de l’Ambaixada i del Consolat General a Barcelona, ofereix altres consells als nacionals britànics que ja estan establerts aquí.

 • Dur a terme els tràmits per poder tenir accés a la sanitat pública a Espanya. Per saber com fer-ho, accedeix aquí.
 • Bescanviar el permís de conduir britànic per un d’espanyol. Per saber com fer-ho, accedeix aquí.
 • Comprovar la validesa del passaport britànic per poder viatjar. Pots fer-ho aquí.
 • Llistat d’advocats a Catalunya, Aragó i Andorra. Pots accedir aquí.

 

A més, per estar alerta de les novetats, l’Ambaixada Britànica disposa dels canals següents:

 

Empreses i organitzacions establertes a Barcelona

Actualment hi ha al voltant de 660 empreses de capital britànic establertes a Catalunya, segons el Directori d’empreses estrangeres a Catalunya (ACCIÓ, 2018).  Les empreses britàniques representen el 8 % del total d’empreses estrangeres establertes a Catalunya, en la sisena posició per darrere d’Alemanya, França, els Estats Units, Itàlia i Holanda. 

La Cambra de Comerç Britànica a Espanya té per missió el foment del negoci i la inversió entre empreses britàniques i espanyoles, i entre els seus socis hi ha tant empreses britàniques implantades a Espanya com empreses espanyoles amb interessos en el Regne Unit. 

Des del referèndum de juny de 2016, en el que es va aprovar la sortida de la UE, el Regne Unit ha invertit 10.786 milions d’euros a Espanya, segons el V Barómetro sobre el clima y perspectivas de la inversión británica en España, que elabora aquesta cambra de comerç. Són dades que demostren que les empreses britàniques segueixen molt compromeses i interessades en Espanya, a pesar de la incertesa que n’està generant el procés de sortida.

El mercat britànic és també un dels principals mercats per al comerç exterior de les empreses de la província de Barcelona i el primer mercat per a les importacions i exportacions de serveis en el conjunt de l’Estat espanyol.

D’altra banda, són moltes les empreses locals que tenen contractades persones britàniques als seus equips i que podrien veure’s afectades per una sortida del Regne Unit sense acord.

Durant el període de transició (de l’1 febrer al 31 de desembre de 2020) el Regne Unit seguirà formant part del territori duaner de la Unió Europea i del Mercat Únic, és a dir, continuarà la lliure circulació de mercaderies i tampoc no hi haurà canvis en l’estatus d’origen dels productes britànics. Per als operadors, no hi haurà canvis en cap aspecte: duaner, fiscal, regulador, etcètera. El Regne Unit seguirà aplicant tota la normativa de la UE

A partir de l’1 de gener de 2021, data prevista d’acabament del període transitori, el Regne Unit quedarà fora de la unió duanera de la UE i serà considerat un “tercer país” quant al comerç de béns i serveis.  Per a l’exportació i la importació de mercaderies, les empreses hauran de fer tràmits duaners i no duaners. A més, si en aquella data no s’hagués assolit un acord comercial entre la Unió Europea i el Regne Unit, aquest tindria el mateix tracte comercial que altres països de l’Organització Mundial del Comerç amb els quals no hi ha tracte preferencial.

El passat 10 d’octubre de 2019 la Secretaria d’Estat de Comerç i ICEX van organitzar a Barcelona el seminari “L’empresa davant del Brexit”. En aquest seminari es va oferir informació pràctica per ajudar les empreses a preparar-se per a les implicacions del Brexit. A continuació es poden consultar les presentacions del seminari esmentat:

Addicionalment, ICEX ha llançat el curs online Entender el brexit y sus desafíos, de 10 hores de durada, adreçat a persones de perfil directiu i a professionals de pimes i empreses familiars. El curs aborda aspectes de comerç exterior i analitza els elements que estarien dificultant una sortida ordenada a data d’avui i els efectes econòmics que tindria una sortida sense acord del Regne Unit.

A continuació, mostrem una relació de recursos informatius empresarials per als operadors econòmics a Espanya.

 

INFORMACIÓ I RECURSOS PER A EMPRESES EN CLAU BREXIT

Informació oficial de la Comissió Europea

 • Comunicacions preparatòries: pàgina web per accedir a les comunicacions dels serveis de la Comissió Europea destinades a preparar els ciutadans i ciutadanes i les parts interessades per a la retirada del Regne Unit.

 

Eines de preparació per al Brexit

 

Comerç, fiscalitat i duanes

 

Indústria, energia i medi ambient

 

Serveis

 • Aspectes que cal que tinguin en compte les empreses que comercien amb el Regne Unit: pàgina web d’informació i recursos de la Secretaria d’Estat de Comerç amb documents d’interès sobre els àmbits del comerç digital, els serveis financers, la propietat intel·lectual, el transport, les telecomunicacions o la mobilitat temporal de treballadors, entre altres (Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, Govern d’Espanya).

 

Impost sobre el Valora Afegit (IVA)

Una vegada acabat el període transitori (31 de desembre de 2020) els fluxos de mercaderies entre Espanya i el Regne Unit deixaran de tenir la consideració d’operacions intracomunitàries.

Les importacions de mercaderies procedents del Regne Unit estaran subjectes a l’IVA a la importació, mentre que les exportacions cap al Regne Unit estaran exemptes d’IVA.

En el cas de les importacions, l’IVA s’haurà de liquidar en el moment de la importació per la duana, llevat que l’empresa opti pel pagament de l’IVA diferit. Per això, haurà de fer la presentació de l’IVA mensualment. Les empreses amb període de declaració trimestral podran canviar a trimestral a través de la seva inscripció en el Registre de Devolució Mensual (REDEME).

 

Qualificacions professionals

El portal informatiu del Govern d’Espanya Preparats per al Brexit conté informació sobre el reconeixement de les qualificacions professionals de nacionals de la Unió Europea i de nacionals del Regne Unit.

Aquells ciutadans i aquelles ciutadanes de la Unió o nacionals del Regne Unit i els membres de les seves famílies que hagin obtingut el reconeixement de les seves qualificacions pel seu Estat d’acollida o l’Estat on treballen abans del final del període transitori mantindran l’esmentat reconeixement després del període transitori, incloent el dret a exercir la seva professió en les mateixes condicions que els nacionals del país, sempre que el reconeixement s’hagi obtingut de conformitat amb el que marquen les directives europees.

A més, el Regne Unit i els Estats membres cooperaran per facilitar la resolució dels procediments en curs de reconeixement de qualificacions.

 

RECURSOS D'ATENCIÓ EMPRESARIAL

 • Oficina d’Atenció a les Empreses (Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona). Espai de referència per a empreses i pimes de Barcelona que aglutina una cartera permanent de serveis de valor afegit per al creixement empresarial. Un dels serveis disponibles, que es presta en col·laboració amb la Cambra de Comerç de Barcelona, és el d’internacionalització i tràmits de comerç exterior.
 • Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries (Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona). Espai d’atenció a persones amb idees de negoci que volen posar en marxa un projecte d’emprenedoria.
 • Finestreta Brexit (ACCIÓ, Govern de Catalunya). Servei d’assessorament personalitzat per ajudar les empreses establertes a Catalunya a preparar un pla de contingència per afrontar les conseqüències del Brexit.  Inclou descomptes en el preu dels serveis prestats per les oficines d’ACCIÓ a l’exterior per obrir nous mercats.
 • Xec Brexit (ICEX, Govern d’Espanya). Descompte en el preu dels serveis personalitzats prestats per ICEX a través de les Oficines Econòmiques i Comercials d’Espanya a l’Exterior per a empreses espanyoles que hagin de fer front a les noves condicions d’accés al mercat britànic o vulguin diversificar mercats. 
 • Informació Brexit (CESCE, Agència de Crèdit a l'Exportació). Línia informativa sobre impagaments i condicions de cobrament al Regne Unit.
 • Línia Brexit per a empreses (Foment del Treball Nacional). Servei d’informació i atenció a empreses amb interessos en el Regne Unit, amb l’objectiu de conscienciar sobre la importància d’estar preparats per a les repercussions dels diferents escenaris de sortida.

 

Empreses i talent internacional que vulguin establir-se a Barcelona com a conseqüència del Brexit

A causa del Brexit, algunes empreses i professionals han decidit explorar la possibilitat d’ubicar-se en ciutats de l’Europa continental. Per als que pensen en Barcelona, posem a la seva disposició els recursos següents:

 • Per a empreses i inversors

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la seva agència de desenvolupament local, Barcelona Activa, posa a disposició de les empreses i inversors estrangers que vulguin traslladar o expandir la seva activitat a Barcelona un Servei d’aterratge empresarial (enllaç a contingut en anglès). El servei ofereix acompanyament integral a les empreses estrangeres en el seu procés d’establiment a la ciutat, a través d’informació i recursos sobre tràmits administratius, constitució empresarial, recerca d’espais, selecció de talent i contacte amb altres agents d’interès, entre altres.

 • Per a persones

Per als professionals que vulguin desenvolupar la seva carrera professional a la ciutat, crear una empresa, estudiar o investigar; en definitiva, les persones que estan pensant a venir a viure i treballar a Barcelona, hi ha Barcelona International Welcome amb tota la informació i recursos útils per mudar-se a la ciutat.

Atenció presencial

El Punt d’Informació Brexit de Barcelona té un espai d’atenció presencial. Per accedir-hi cal concertar una cita prèvia.

Cubículo de atención presencial rotulado con indicaciones de Brexit Information Point
Punt d’Informació Brexit
Adreça: Oficina d'Atenció a les Empreses de Barcelona Activa
Carrer de Roc Boronat, 117. 08018 Barcelona.
Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 18.00 h. Divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Pots sol·licitar cita prèvia per internet o trucant al telèfon gratuït 010 del servei d’informació municipal (931 537 010 per a trucades des de fora de l’àrea metropolitana).

Destacats

La informació oficial que han de conèixer els britànics que es muden o viuen a Espanya, inclosa l’orientació sobre el Brexit.

Govern del Regne Unit

(Només en anglès)

Informació i consells per a ciutadans i ciutadanes i operadors econòmics amb l’objectiu de preparar-se per al Brexit.

Presidència del Govern d’Espanya

(Només en castellà i anglès)

Recopilació de notícies, informació, iniciatives legals i activitats per preparar-se per al Brexit.

Comissió Europea

(Només en anglès)

Activitats i actes relacionats amb el Brexit

Trobades empresarials
 • Sessió Brexit i mobilitat internacional de treballadors: està preparada la seva empresa? Coneixes les implicacions pràctiques? Aquest esdeveniment organitzat per l'Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de la Cambra de Comerç Britànica a Espanya i el Consolat Britànic a Barcelona tindrà lloc el dijous 5 de març a les 9:15 a.m. a Espai Barcelona, ​​a l'Oficina de Suport Comercial de Barcelona Activa, ubicat a Carrer de Roc Boronat, 117. 08018 Barcelona. La sessió examinarà aspectes pràctics de la mobilitat internacional dels empleats (implicacions en els aspectes migratoris, impacte en els impostos, canvis en la seguretat social). Inscriu-te a l'esdeveniment a través d'aquest enllaç.
 • La sessió: 'Brexit: ¿La sortida de laberint?', Organitzada per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), va tenir lloc el dijous 13 de febrer. Aquest esdeveniment va prendre la forma d'una xerrada per discutir les conseqüències pràctiques, legals i jurídiques de l'Brexit. A l'esdeveniment van assistir experts en dret processal i comercial, dret civil, dret de família i herència, així com representants institucionals i comercials.
 • L'esdeveniment Preparar-se pel Brexit. Conseqüències i serveis va tenir lloc el 23 de gener de 2020, a l'Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) de Barcelona Activa. Aquesta sessió va ser organitzada per l'Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb l'Agència de Desenvolupament Econòmic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (Àrea Metropolitana de Barcelona). Hi va haver un expert en internacionalització de l'Agència ACCIO de la Generalitat de Catalunya que va explicar els elements clau que les empreses han de tenir en compte per Brexit. A més també es va presentar un nou servei municipal anomenat "Punt d'Informació Brexit".
 • El 13 de novembre de 2019 va tenir lloc la presentació del 5è Baròmetre sobre les perspectives climàtiques per a la inversió britànica a Espanya, promogut per la Cambra de Comerç Britànica a Barcelona. A l'esdeveniment van assistir l'ambaixador britànic, Hugh Elliot, i el Tinent d'Alcaldia Jaume Collboni, entre d'altres representants. Feu un cop d'ull a el resum de la presentació si voleu saber què pensen les empreses sobre el Brexit.

Actes divulgatius
 • El 13 novembre es va dur a terme l’acte "Brexit outreach event with British Consul"  per posar divulgar informació sobre les darreres novetats del Brexit per als ciutadans i ciutadanes del Regne Unit que viuen a l’àrea de Barcelona. Més informació aquí.
 • Durant la sisena edició del Barcelona International Community Day, dins del programa d’activitats, es va programar una sessió informativa titulada “Brexit: en què ens afecta?” en la qual va intervenir com a ponent el cònsol general britànic a Barcelona, el senyor Lloyd Milen. També es va organitzar l’activitat “Preparar-se per al Brexit: preguntes i respostes” en la qual les persones interessades van poder accedir de manera directa a la informació més actualitzada per part de l’equip del Consolat Britànic. Més informació aquí.

Presència en fires
 • La ciutat de Barcelona va tenir presència al Going Global de Londres amb un estand propi els dies 27 i 28 de novembre de 2019. va ser una oportunitat útil per divulgar informació sobre Barcelona i les oportunitats que ofereix la ciutat per a les empreses britàniques.
 • Barcelona i Catalunya van participar del 3 al 6 de novembre a la World Travel Market de Londres, una de les principals fires del sector turístic i una oportunitat per donar a conèixer la destinació Barcelona.