You are here

L'Ajuntament de Barcelona impulsa la creació del Punt d’Informació Brexit en col·laboració amb el la Subdelegació del Govern a Barcelona i Consolat Britànic a Barcelona, a fi de facilitar informació i suport a la comunitat britànica resident a Barcelona, així com a les empreses i organitzacions establertes a la ciutat que tinguin interessos en el Regne Unit.

El Punt d’Informació Brexit posa a disposició de ciutadans i empreses dos recursos específics: uns continguts digitals de caràcter pràctic amb enllaços d’interès i un punt d’atenció presencial a la ciutat de Barcelona.

Brexit: què és i en quin punt ens trobem

El terme brexit es refereix al procés de sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE), iniciat el juny de 2016 després d’un referèndum.

Aquest procés ha estat marcat per la incertesa i per diversos retards en les dates de sortida anunciades. L’última pròrroga per fer efectiu el Brexit és el 31 de gener de 2020.

Davant d’aquesta nova data, es poden considerar dos possibles escenaris:

 • Si abans del final del període de pròrroga s’assoleix un acord de retirada entre el Regne Unit i la UE, amb tota probabilitat hi haurà un període transitori durant el qual es continuarà aplicant la legislació comunitària en relació amb el mercat interior, la unió duanera i les polítiques comunitàries.
 • Si no es produeix un acord, llavors el Regne Unit passarà a ser considerat un “tercer país” és a dir, un país no membre de la Unió Europea sense acord de lliure comerç entre les parts.

Punt d’Informació Brexit a Barcelona

El Punt d’Informació Brexit impulsat per l’Ajuntament de Barcelona pretén facilitar informació pràctica i resoldre dubtes als col·lectius següents:

Persones de nacionalitat britànica que resideixen a Barcelona

La comunitat britànica a Barcelona és una de les més nombroses i actives a la ciutat. Segons dades del Padró d’habitants de gener de 2019, més de 8.500 persones del Regne Unit viuen a Barcelona, les quals fins ara s’han acollit a tots els drets com a ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea.

La Comissió Europea, el Govern d’Espanya i el Govern britànic, així com la resta dels països membres de la Unió Europea, han treballat amb l’objectiu d’estar preparats davant dels diferents escenaris del Brexit: ja sigui una sortida ordenada amb acord o sense. El Govern espanyol, en previsió d’una sortida sense acord, el passat mes de març de 2019 va aprovar una sèrie de mesures de contingència en matèria de ciutadania, activitats econòmiques i transport, entre altres.  L’objectiu d’aquestes mesures és evitar perjudicis als ciutadans i ciutadanes de nacionalitat britànica que actualment resideixen a Espanya i defensar els interessos de la ciutadania espanyola resident al Regne Unit.

 

PÀGINES OFICIALS DE REFERÈNCIA

 • Govern d’Espanya: Preparats per al Brexit, pretén facilitar informació a ciutadans i operadors econòmics sobre els canvis que la sortida del Regne Unit implicarà per als seus interessos.
 • Govern del Regne Unit: Living in Spain (només en anglès) ofereix informació a les persones de nacionalitat britànica que resideixen a Espanya o tenen pensat traslladar-se a Espanya.
 • Comissió Europea: Preparació per al Brexit, inclou una secció específica (només en anglès) sobre els drets de les persones de nacionalitat britànica residents a la Unió Europea.

 

REGISTRE I EMPADRONAMENT

En espera que es faci efectiu el Brexit i puguem oferir informació específica, recordem alguns tràmits necessaris per a les persones de nacionalitat britànica i les seves famílies que resideixen a Barcelona.

 • Registre de ciutadans de la Unió (tràmit que correspon a la Policia Nacional, Govern d’Espanya)

Els ciutadans i ciutadanes nacionals de països membres de la Unió Europea, l’Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i Suïssa que vagin a residir al territori de l’Estat espanyol per un període superior a tres mesos estan obligats a sol·licitar la seva inscripció en el registre de ciutadans de la Unió. Fins que no es formalitzi la sortida del Regne Unit, les persones de nacionalitat britànica que resideixen a Barcelona continuen sent ciutadanes de la Unió Europea i, com a tals, també tenen l’obligació de constar en el registre. Pots trobar informació oficial sobre el tràmit en aquesta pàgina (disponible únicament en castellà) i consells pràctics sobre com fer el tràmit aquí.

A més, tan bon punt la persona ha residit legalment a Espanya durant un període continuat de cinc anys (amb caràcter general), pot sol·licitar un certificat de registre de residència permanent. De cara a fer front als requisits de documentació que es derivin del Brexit, és aconsellable que les persones de nacionalitat britànica que compleixin les condicions per obtenir un certificat de residència permanent el sol·licitin.

 • Targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió (tràmit que correspon a l'Oficina d'Estrangeria i la Policia Nacional, Govern d’Espanya)

Els familiars de ciutadans de països de la Unió Europea, l’Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) o Suïssa que no tinguin nacionalitat de cap d’aquests països i vagin a residir a Espanya per un període superior a tres mesos acompanyant el seu /la seva familiar, hauran de sol·licitar una targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió. Mentre no es formalitzi la sortida del Regne Unit, les persones de nacionalitat britànica que resideixen a Barcelona continuen sent ciutadanes de la Unió Europea, de manera que l’obligació de disposar de la targeta s’aplica als seus i les seves familiars residents a Barcelona que procedeixin de països diferents dels esmentats més amunt. Pots trobar informació oficial sobre el tràmit en aquesta pàgina (disponible únicament en castellà) i consells pràctics sobre com fer el tràmit aquí

A més, tan bon punt la persona ha residit legalment a Espanya durant un període continuat de cinc anys (amb caràcter general), pot sol·licitar una targeta de residència permanent de familiar de ciutadà de la Unió. De cara a fer front als requisits de documentació que es derivin del Brexit, és aconsellable que les persones que compleixin les condicions per obtenir la targeta permanent la sol·licitin.

 • Empadronament (tràmit que correspon als ajuntaments)

El padró municipal d’habitants és el registre en el qual hi ha inscrites les persones que viuen habitualment en un municipi i formen la seva població. L’acte d’inscriure’s es denomina empadronar-se. És un tràmit obligatori per a les persones que viuen a Barcelona. Pots trobar informació sobre com dur-lo a terme aquí.

 

ALTRES RECOMANACIONS PRÀCTIQUES

El Govern britànic, a través de l’Ambaixada i del Consolat General a Barcelona, ofereix altres consells als nacionals britànics que ja estan establerts aquí.

 • Dur a terme els tràmits per poder tenir accés a la sanitat pública a Espanya. Per saber com fer-ho, accedeix aquí.
 • Bescanviar el permís de conduir britànic per un d’espanyol. Per saber com fer-ho, accedeix aquí.
 • Comprovar la validesa del passaport britànic per poder viatjar. Pots fer-ho aquí.
 • Llistat d’advocats a Catalunya, Aragó i Andorra. Pots accedir aquí.

 

A més, per estar alerta de les novetats, l’Ambaixada Britànica disposa dels canals següents:

 

Empreses i organitzacions establertes a Barcelona

Actualment hi ha al voltant de 660 empreses de capital britànic establertes a Catalunya, segons el Directori d’empreses estrangeres a Catalunya (ACCIÓ, 2018).  Les empreses britàniques representen el 8 % del total d’empreses estrangeres establertes a Catalunya, en la sisena posició per darrere d’Alemanya, França, els Estats Units, Itàlia i Holanda. 

La Cambra de Comerç Britànica a Espanya té per missió el foment del negoci i la inversió entre empreses britàniques i espanyoles, i entre els seus socis hi ha tant empreses britàniques implantades a Espanya com empreses espanyoles amb interessos en el Regne Unit. 

Des del referèndum de juny de 2016, en el que es va aprovar la sortida de la UE, el Regne Unit ha invertit 10.786 milions d’euros a Espanya, segons el V Barómetro sobre el clima y perspectivas de la inversión británica en España, que elabora aquesta cambra de comerç. Són dades que demostren que les empreses britàniques segueixen molt compromeses i interessades en Espanya, a pesar de la incertesa que n’està generant el procés de sortida.

El mercat britànic és també un dels principals mercats per al comerç exterior de les empreses de la província de Barcelona i el primer mercat per a les importacions i exportacions de serveis en el conjunt de l’Estat espanyol.

D’altra banda, són moltes les empreses locals que tenen contractades persones britàniques als seus equips i que podrien veure’s afectades per una sortida del Regne Unit sense acord.

Un escenari de “Brexit dur” situaria el Regne Unit com un “tercer país” en les seves relacions comercials amb la Unió Europea.  Això no només implicaria la creació de controls duaners i no duaners entre la Unió Europea i el Regne Unit, sinó que també tindria repercussions en la indústria, els serveis, l’IVA o el reconeixement de qualificacions, entre altres aspectes.

El passat 10 d’octubre de 2019 la Secretaria d’Estat de Comerç i ICEX van organitzar a Barcelona el seminari “L’empresa davant del Brexit”. En aquest seminari es va oferir informació pràctica per ajudar les empreses a preparar-se per a les implicacions del Brexit. A continuació es poden consultar les presentacions del seminari esmentat:

Addicionalment, ICEX ha llançat el curs online Entender el brexit y sus desafíos, de 10 hores de durada, adreçat a persones de perfil directiu i a professionals de pimes i empreses familiars. El curs aborda aspectes de comerç exterior i analitza els elements que estarien dificultant una sortida ordenada a data d’avui i els efectes econòmics que tindria una sortida sense acord del Regne Unit.

A continuació, mostrem una relació de recursos informatius empresarials vinculats als efectes d’un eventual Brexit sense acord per als operadors econòmics a Espanya.

 

INFORMACIÓ I RECURSOS PER A EMPRESES EN CLAU BREXIT

Informació oficial de la Comissió Europea

 • Comunicacions preparatòries: pàgina web per accedir a les comunicacions dels serveis de la Comissió Europea destinades a preparar els ciutadans i ciutadanes i les parts interessades per a la retirada del Regne Unit.

 

Eines de preparació per al Brexit

 

Comerç, fiscalitat i duanes

 

Indústria, energia i medi ambient

 

Serveis

 • Aspectes que cal que tinguin en compte les empreses que comercien amb el Regne Unit: pàgina web d’informació i recursos de la Secretaria d’Estat de Comerç amb documents d’interès sobre els àmbits del comerç digital, els serveis financers, la propietat intel·lectual, el transport, les telecomunicacions o la mobilitat temporal de treballadors, entre altres (Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, Govern d’Espanya).

 

Impost sobre el Valora Afegit (IVA)

En el cas que finalment no es produís un acord entre la Unió Europea i el Regne Unit, els intercanvis comercials entre el Regne Unit i la Unió Europea-27 ja no tindrien la consideració d’operacions intracomunitàries i serien tractades com a operacions de comerç internacional. El Regne Unit passaria a tenir un IVA propi.

Les importacions del Regne Unit estarien subjectes al pagament de l’IVA en la importació, per la qual cosa s’hauria de dur a terme la liquidació de l’impost en la declaració duanera, mentre que les exportacions de mercaderies al Regne Unit estarien exemptes de l’impost. En el cas de les importacions (IVA suportat), les empreses espanyoles tindrien un cost financer associat al desfasament temporal entre el moment de la liquidació i el pagament de les quotes de l’IVA i la seva deducció. Per pal·liar el cost esmentat, les empreses tenen la possibilitat d’acollir-se al règim de diferiment de l’IVA a la importació: inclusió de les quotes de l’IVA a la importació a la declaració-liquidació del període corresponent. Per a això es requereix el següent: ser contribuent de l’IVA amb període de liquidació mensual i optar a l’ajornament de l’ingrés de l’IVA d’importació, fent la sol·licitud el mes de novembre de l’any anterior al qual tindrà efecte (abans del 20 e novembre de 2019 per a l'exercici fiscal 2020).

 

Qualificacions professionals

El portal informatiu del Govern d’Espanya Preparats per al Brexit conté informació sobre el reconeixement de les qualificacions professionals de nacionals de la Unió Europea i de nacionals del Regne Unit als diferents escenaris (amb i sense acord de retirada).

 • Ciutadans i ciutadanes espanyols amb qualificacions adquirides al Regne Unit:

És important que els ciutadans i ciutadanes espanyols o nacionals d’altres països de la Unió Europea que tinguin una qualificació adquirida al Regne Unit obtinguin el reconeixement de la seva titulació en un Estat membre (o almenys l'hagin sol·licitat) abans de la data de retirada. En cas d’una sortida sense acord: si han obtingut el reconeixement d’aquesta qualificació en algun Estat membre de la Unió Europea, el seu títol continuarà reconegut i podran continuar exercint la seva professió a la Unió Europea; en cas contrari, quedaran subjectes a la normativa sobre reconeixement de títols de cada Estat membre.

 • Ciutadans i ciutadanes nacionals del Regne Unit:

Sempre que es produeixi un tracte equivalent per part de les autoritats britàniques: en el cas d’una sortida sense acord, si han obtingut el reconeixement de la seva qualificació en algun Estat membre de la Unió Europea, al Regne Unit o a Gibraltar, podran continuar exercint la seva professió o activitat professional a Espanya en els mateixos termes que es tingui reconeguda la seva qualificació professional, i sempre que es compleixin la resta de les condicions per exercir la seva professió.

 

RECURSOS D'ATENCIÓ EMPRESARIAL

 • Oficina d’Atenció a les Empreses (Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona). Espai de referència per a empreses i pimes de Barcelona que aglutina una cartera permanent de serveis de valor afegit per al creixement empresarial. Un dels serveis disponibles, que es presta en col·laboració amb la Cambra de Comerç de Barcelona, és el d’internacionalització i tràmits de comerç exterior.
 • Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries (Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona). Espai d’atenció a persones amb idees de negoci que volen posar en marxa un projecte d’emprenedoria.
 • Finestreta Brexit (ACCIÓ, Govern de Catalunya). Servei d’assessorament personalitzat per ajudar les empreses establertes a Catalunya a preparar un pla de contingència per afrontar les conseqüències del Brexit.  Inclou descomptes en el preu dels serveis prestats per les oficines d’ACCIÓ a l’exterior per obrir nous mercats.
 • Xec Brexit (ICEX, Govern d’Espanya). Descompte en el preu dels serveis personalitzats prestats per ICEX a través de les Oficines Econòmiques i Comercials d’Espanya a l’Exterior per a empreses espanyoles que hagin de fer front a les noves condicions d’accés al mercat britànic o vulguin diversificar mercats. 
 • Informació Brexit (CESCE, Agència de Crèdit a l'Exportació). Línia informativa sobre impagaments i condicions de cobrament al Regne Unit.
 • Línia Brexit per a empreses (Foment del Treball Nacional). Servei d’informació i atenció a empreses amb interessos en el Regne Unit, amb l’objectiu de conscienciar sobre la importància d’estar preparats per a les repercussions dels diferents escenaris de sortida.

 

Empreses i talent internacional que vulguin establir-se a Barcelona com a conseqüència del Brexit

A causa del Brexit, algunes empreses i professionals han decidit explorar la possibilitat d’ubicar-se en ciutats de l’Europa continental. Per als que pensen en Barcelona, posem a la seva disposició els recursos següents:

 • Per a empreses i inversors

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la seva agència de desenvolupament local, Barcelona Activa, posa a disposició de les empreses i inversors estrangers que vulguin traslladar o expandir la seva activitat a Barcelona un Servei d’aterratge empresarial. El servei ofereix acompanyament integral a les empreses estrangeres en el seu procés d’establiment a la ciutat, a través d’informació i recursos sobre tràmits administratius, constitució empresarial, recerca d’espais, selecció de talent i contacte amb altres agents d’interès, entre altres.

 • Per a persones

Per als professionals que vulguin desenvolupar la seva carrera professional a la ciutat, crear una empresa, estudiar o investigar; en definitiva, les persones que estan pensant a venir a viure i treballar a Barcelona, hi ha Barcelona International Welcome amb tota la informació i recursos útils per mudar-se a la ciutat.

Atenció presencial

El Punt d’Informació Brexit de Barcelona té un espai d’atenció presencial. Per accedir-hi cal concertar una cita prèvia.

Cubículo de atención presencial rotulado con indicaciones de Brexit Information Point
Punt d’Informació Brexit
Adreça: Oficina d'Atenció a les Empreses de Barcelona Activa
Carrer de Roc Boronat, 117. 08018 Barcelona.
Horari: de dilluns a dijous, de 8.30 a 18.00 h. Divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Pots sol·licitar cita prèvia per internet o trucant al telèfon gratuït 010 del servei d’informació municipal (931 537 010 per a trucades des de fora de l’àrea metropolitana).

Destacats

La informació oficial que han de conèixer els britànics que es muden o viuen a Espanya, inclosa l’orientació sobre el Brexit.

Govern del Regne Unit

(Només en anglès)

Informació i consells per a ciutadans i ciutadanes i operadors econòmics amb l’objectiu de preparar-se per al Brexit.

Presidència del Govern d’Espanya

(Només en castellà i anglès)

Recopilació de notícies, informació, iniciatives legals i activitats per preparar-se per al Brexit.

Comissió Europea

(Només en anglès)

Activitats i actes relacionats amb el Brexit

Trobades empresarials
 • El 23 de gener de 2020, de 12.45h  a 14.00h, tindrà lloc l’acte “Prepara’t per al Brexit. Conseqüències i serveis” a l’Espai Barcelona de l’Oficina d’Atenció a les Empreses de Barcelona Activa. Aquesta sessió s’organitza amb la col·laboració de l’Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic (Àrea Metropolitana de Barcelona) i tindrà la presència d’un expert en temes d’internacionalització d’ACCIÓ - Generalitat de Catalunya, qui presentarà els elements clau que les empreses han de tenir en compte per preparar-se pel Brexit. A més, aquest acte servirà per presentar el Punt d’Informació Brexit, el nou servei de l’Ajuntament de Barcelona destinat a donar servei, tant al teixit empresarial de la ciutat, com a la resta de municipis de l’àrea metropolitana.  Podeu registrar-vos en aquest enllaç.

Actes divulgatius
 • El 13 novembre s’organitza l’acte "Brexit outreach event with British Consul" per tenir una actualització sobre les novetats del Brexit per als ciutadans i ciutadanes del Regne Unit que viuen a l’àrea de Barcelona. Més informació aquí.
 • Durant la sisena edició del Barcelona International Community Day, dins del programa d’activitats, es va programar una sessió informativa titulada “Brexit: en què ens afecta?” en la qual va intervenir com a ponent el cònsol general britànic a Barcelona, el senyor Lloyd Milen. També es va organitzar l’activitat “Preparar-se per al Brexit: preguntes i respostes” en la qual les persones interessades van poder accedir de manera directa a la informació més actualitzada per part de l’equip del Consolat Britànic. Més informació aquí.

Presència en fires
 • La ciutat de Barcelona serà present al Going Global de Londres amb un estand propi els propers dies 27 i 28 de novembre de 2019. Passa per aquesta fira per recollir informació sobre Barcelona i les oportunitats que ofereix la ciutat per a les empreses britàniques.
 • Barcelona i Catalunya van participar del 3 al 6 de novembre a la World Travel Market de Londres, una de les principals fires del sector turístic i una oportunitat per conèixer la destinació de Barcelona.