Resident d’AREA (aparcar al carrer)

Què has de saber?

Constitueix la concessió del dret a estacionar com a resident en les places d’AREA Verda de la zona de resident de la persona sol·licitant. Quan s’estaciona el vehicle en una d’aquestes places dins de l’horari de regulació, cal efectuar el pagament de la tarifa corresponent a través dels mitjans habilitats per fer-ho (aplicació “ONaparcar residents” o parquímetre).

L’AREA Verda és un sistema de regulació de l’estacionament al carrer amb el qual es pretén millorar l’ordenació de l’espai viari. Les places de color verd tenen l’objectiu de prioritzar l’estacionament de les persones residents de cada zona davant de la resta dels vehicles.

MOLT IMPORTANT:

Una persona resident amb drets d’estacionament de resident a l’AREA pot estacionar a la seva zona de resident, havent obtingut prèviament el corresponent comprovant d’estacionament en el parquímetre o a través de l’aplicació ONaparcar residents. L’ordenança fiscal regula quina tarifa se li ha d’aplicar (bonificada o tarifa completa).

També pot estacionar en altres places d'AREA Verda i AREA Blava de la ciutat, havent obtingut prèviament el comprovant d’estacionament corresponent ja sigui en el parquímetre o a través del servei ApparkB de l’app SMOU. En aquest cas, no s’aplicarà el dret d’estacionament de resident.

És important tenir en compte el següent:

 • A la pàgina web de l’AREA Verda, pots consultar si el domicili està situat dins dels límits de l’AREA Verda. 
 • Els ciutadans i les ciutadanes residents que disposin del dret d’aparcar per al seu vehicle no tenen dret a aparcar amb tarifa de resident en el cas de cessió de vehicles de cortesia per motiu de reparació del seu vehicle habitual. 
 • En el cas d’utilitzar el parquímetre, no és necessari col·locar el comprovant de pagament dins del vehicle, ja que el tiquet és digital i, amb la matrícula i la zona, ja permet al personal de control la identificació com a resident de l’AREA Verda. Es pot imprimir un rebut si es vol.
 • La matrícula que s’introdueix al tiquet ha de coincidir sempre amb la del vehicle.
 • Es pot tenir el vehicle estacionat al mateix lloc un màxim de set dies naturals.

A qui s’adreça?

S’adreça a totes les persones que disposin d’un o més vehicles i estiguin empadronades en un domicili dins dels límits de la zona de AREA Verda de la ciutat de Barcelona.

Quins requisits s’han de complir?

Requisits de la persona que sol·licita la targeta:

 • Estar donada d'alta al padró municipal d’habitants de la ciutat de Barcelona.
 • Ser titular o figurar com a conductor o conductora principal d’un vehicle amb l’adreça del permís de circulació a Barcelona ciutat.
 • Constar com a conductor o conductora principal d’un vehicle a nom d’una empresa.
 • Ser conductor o conductora principal d’un vehicle en règim de rènting, lísing o lloguer estable superior a tres mesos, ja sigui al seu nom o a nom de l’empresa.

Requisits del vehicle:

 • El vehicle ha de tenir més de dues rodes, i no pot superar les 9 places, els 6 metres de longitud ni els 3.500 quilograms de pes màxim autoritzat (PMA).
 • Entren dins d’aquesta categoria les furgonetes, els vehicles tot terreny i els microcotxes amb llicència de ciclomotor que reuneixin tots els requisits tècnics esmentats.

Quina vigència té?

El dret no caduca. Es pot sol·licitar en qualsevol moment i té incorporats tots els seus vehicles autoritzats i la tarifa aplicable. 

Com has de fer el tràmit?

Pots obtenir la targeta de l’AREA Verda de manera telemàtica a través d’un formulari en línia o trucant al 010, o bé presencialment amb cita prèvia.

Quins passos has de seguir?

EN LÍNIA: Emplena el formulari

 • Has d’accedir al formulari i seleccionar l’opció “Alta i canvi de domicili en el servei de l’AREA Verda”.
 • Una vegada que hagis accedit al formulari, has d’emplenar les dades, confirmar-les i annexar la documentació necessària.
 • El formulari de sol·licitud està disponible únicament en català i castellà.
 • Si una vegada emplenat el formulari has d’aportar documentació addicional, se t’informarà dels documents que necessites per acabar el tràmit.

 

PER TELÈFON: Truca i facilita les dades personals i les del vehicle

 • Si truques des de la ciutat de Barcelona, ho has de fer al 010. En la mateixa trucada, has de facilitar les dades de la persona que sol·licita la targeta i també les del vehicle o vehicles per als quals fas la sol·licitud.
 • Telèfon d’informació i tramitació: 010.
 • L’atenció telefònica està disponible en anglès, francès, català i castellà.
 • Tingues a mà la documentació necessària per fer correctament la sol·licitud.

PRESENCIAL:  Demana cita i adreça’t a un punt d’atenció ciutadana BSM

Nota important “Mesures covid-19”: Com a mesura durant la pandèmia de la covid-19, els punts d’atenció ciutadana BSM només efectuaran tràmits de forma presencial amb cita prèvia. Es pot reservar dia i hora trucant al telèfon 938 875 034, seleccionant l’opció de cita prèvia

 • Per fer la sol·licitud de la targeta de l’AREA Verda presencialment, has d’anar a un punt d’atenció ciutadana BSM amb cita prèvia (trucant al 938 875 034), n’hi ha un de situat al carrer de Calàbria, 66 (08015, Barcelona), i un altre a l’estació d’autobusos Barcelona Nord.
 • Quan estiguis en el punt d’atenció, hauràs de presentar la documentació requerida i acreditar que compleixes tots els requisits.

Qui pot fer la sol·licitud?

La presentació de la sol·licitud l’ha de fer el o la titular o el conductor o conductora del vehicle.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la sol·licitud?

 • DNI, passaport o número d'identitat d'estranger (NIE).
 • Permís de circulació.
 • Fitxa tècnica del vehicle.
 • Pòlissa vigent de l’assegurança.
 • A més, és recomanable tenir a mà la matrícula del vehicle.
 • En cas de ser un conductor o conductora amb un vehicle de lloguer, has de presentar addicionalment una còpia compulsada per notari o notària del contracte de lloguer, lísing o rènting. Si el lloguer és a nom d’una empresa, tens la possibilitat de lliurar, en comptes d’aquest document, una còpia compulsada per notari o notària d’un certificat de l’empresa de lloguer, lísing o rènting on consti la durada del contracte, la matrícula i el conductor o conductora habitual del vehicle, i una fotocòpia de l’assegurança del vehicle on ha de constar la persona que sol·licita la targeta com a conductora principal del vehicle.
 • Si es fa el tràmit en nom d’una altra persona, serà imprescindible presentar la documentació identificativa i una autorització.

Quin és el cost de la sol·licitud?

La concessió del dret és GRATUÏTA.

Vols saber-ne més?

Quin és l’organisme responsable del tràmit?

Barcelona de Serveis Municipals (BSM) (Ajuntament de Barcelona).

On puc trobar més informació?

Pots consultar l’enllaç de la pàgina oficial d’AREA Verda (disponible en anglès, català i castellà).

Tràmits vinculats importants

En cas de voler sol·licitar l’alta per als drets d’aparcar a l’AREA Verda, has d’obtenir prèviament:  

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.