Certificat digital idCAT

Què has de saber?

L’idCAT és un certificat digital que, mitjançant una signatura electrònica, permet signar i encriptar correus electrònics, signar formularis web i documents electrònics i fer diferents tràmits amb l’Administració estatal, la Generalitat de Catalunya, l’Administració local, entitats bancàries, etc.

Disposar del certificat digital et permetrà estalviar-te haver d’anar personalment a diversos organismes per fer els tràmits. Per tant, es recomana obtenir el certificat un cop t’instal·lis a la ciutat.

MOLT IMPORTANT

El certificat digital idCat es pot instal·lar també en un dispositiu mòbil iOS o Android. Està protegit amb una contrasenya secreta (PIN).

L’Ajuntament de Barcelona és entitat emissora del certificat idCAT a les oficines d’atenció a la ciutadania (OAC).

Hi ha altres tipus de mecanismes d’autenticació electrònics per a persones físiques, entre els quals, el que emet la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre – Reial Casa de la Moneda (FNMT- RCM), una entitat pública adscrita al Govern d’Espanya.

A qui s’adreça?

S’adreça a qualsevol ciutadà o ciutadana espanyol o estranger resident a Espanya que vulgui acreditar la seva identitat de manera segura a través d’internet.

Quins requisits s’han de complir?

Ser major d’edat (més de 18 anys) o menor emancipat/ada.

Tenir document nacional d’identitat (DNI), o bé número d’identitat d’estranger (NIE) o passaport vigent.

Quina vigència té?

El període de validesa és de quatre anys.

Es pot renovar a partir de dos mesos abans que caduqui. Abans de la seva caducitat, l’entitat emissora CATCert t’enviarà una carta en què t’informa que el teu idCAT està a punt de caducar i de què has de fer per renovar-lo. 

Com has de fer el tràmit?

El pots sol·licitar en qualsevol moment.

Per obtenir el teu idCAT, hauràs d’anar presencialment a una entitat de registre per comprovar la teva identitat. Com que totes les entitats de registre estan en territori català, no podràs obtenir el teu idCAT des de l’estranger. Però si, per qualsevol circumstància, no ho poguessis fer personalment, hi podrà anar una tercera persona en el teu nom, però se li exigirà la prèvia legitimació davant de notari.

Quins passos has de seguir?

 1. Abans de començar amb el procés de sol·licitud del teu certificat, t’hauràs d’assegurar que el teu equip té instal·lat el programari necessari per a la generació de claus. Consulta les instruccions d’instal·lació a Compatibilitat de l'idCAT.

 2. Emplena el formulari de sol·licitud de l'idCAT

 3. Per validar el certificat i comprovar la teva identitat, concerta cita prèvia a qualsevol entitat de registre de Catalunya accedint a On puc obtenir l’idCAT certificat. Si ets a la ciutat de Barcelona, ho pots fer en qualsevol oficina d’atenció ciutadana (OAC) demanant cita prèvia amb una OAC.

 4. El dia de la cita, ves a l’oficina triada amb la documentació necessària per efectuar la tramitació.

 5. Descarrega el certificat idCAT i instal·la’l al teu ordinador juntament amb el programari necessari perquè funcioni correctament. Recorda que hauràs de fer la instal·lació al mateix dispositiu en el qual, prèviament, vas fer la sol·licitud.

Qui pot fer la sol·licitud?

Qualsevol persona física resident a Espanya i major d’edat, que acrediti la seva identitat mitjançant un DNI, passaport, NIE o TIE.

La validació del certificat digital davant de l’oficina d’atenció ciutadana l’ha de fer obligatòriament la persona titular del certificat.

Excepcionalment, el pot sol·licitar una altra persona en nom de la persona titular amb la sol·licitud del certificat digital legitimada mitjançant una acta notarial.

Quina documentació és necessària?

Documentació necessària per acreditar la teva identitat amb una de les opcions següents:

 • Document nacional d’identitat (DNI) vigent.

 • Passaport.

 • Targeta d’identitat d’estranger (TIE).

 • Certificat de ciutadà o ciutadana de la Unió Europea (que, comunament, s’anomena “NIE verd”) acompanyat del passaport o del DNI del país de nacionalitat.

Documentació segons el cas:

 • Persones amb discapacitat que presentin una incapacitat per signar (tant si es presenta a l’OAC la persona discapacitada com si no):

  • Original i còpia del document d’identificació personal de la persona interessada.

  • Original i còpia del document d’identificació personal de la persona que signarà.

  • Original i còpia de l’acta notarial per fer aquest tràmit específic.

 • Persones amb representant:

  • Original i còpia del document d’identificació personal de la persona interessada.

  • Original i còpia del document d’identificació personal de la persona representant.

  • Original i còpia de l’acta notarial per fer aquest tràmit específic.

Quin és el termini?

S’obté de manera immediata.

Quin és el cost?

És gratuït.

Què he de fer si perdo el certificat?

Es poden donar tres situacions:

 1. Suspensió: pots suspendre el teu idCAT si sospites que s’ha perdut, te l’han robat o està danyat. També l’has de suspendre si el teu ordinador està espatllat. Has de trucar al 900 905 090, identificar-te adequadament i contestar correctament la pregunta secreta que vas introduir en el moment de fer la sol·licitud.

  La suspensió és reversible en el termini màxim de 120 dies, després dels quals, en cas que no se n’hagi produït l’habilitació, es considerarà que no el vols tornar a utilitzar i es revocarà de manera automàtica.

 2. Habilitació: consisteix a parar la suspensió i tornar a activar el certificat digital. S’ha de fer en un termini màxim de 120 dies des de la data de suspensió. Per sol·licitar l’habilitació del teu idCAT, has d’anar a una entitat de registre idCAT amb el document acreditatiu de la teva identitat.

 3. Revocació: suposa que l’idCAT deixa de ser vàlid. Un certificat es pot revocar per voluntat del seu titular o si s’excedeixen els 120 dies de suspensió sense habilitar-lo. Si vols sol·licitar voluntàriament la revocació del teu certificat digital idCAT, has d’anar a una entitat de registre idCAT amb el document acreditatiu de la teva identitat.

Vols saber-ne més?

Organisme responsable del tràmit

L’Agència Catalana de Certificació, CATCert, del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

Més informació

Pots consultar el web del idcat.cat.

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.