Alta censal a la Seguretat Social

Què has de saber?

L'alta censal a la Seguretat Social és una comunicació que s’ha de fer a la Seguretat Social per informar sobre el començament d’una activitat laboral, ja sigui per compte d’altri o per compte propi.

És un tràmit obligatori i s’ha de fer abans de l’inici de l’activitat

Et permet accedir al sistema públic de Seguretat Social que ofereix protecció davant de situacions de malaltia, invalidesa, desocupació, vellesa, accidents de treball, maternitat o pèrdua del sosteniment de família.

MOLT IMPORTANT:

En el cas de treballadors i treballadores per compte d’altri, és la persona contractant l’encarregada d’efectuar l’alta del treballador o treballadora al règim general de la Seguretat Social.

En el cas de treballadors i treballadores per compte propi, són ells mateixos els responsables directes de sol·licitar l’alta al règim especial de treballadors autònoms (RETA).

A continuació només s’explica el tràmit d’alta a la Seguretat Social per als treballadors i treballadores per compte propi.

A qui s’adreça?

S’adreça a tots els ciutadans i ciutadanes que vulguin començar una activitat professional, ja sigui per compte d’altri o per compte propi.

Quins requisits s’han de complir?

  1. Disposar del número de la Seguretat Social.
  2. En el cas de ciutadans i ciutadanes de fora de la Unió Europea (UE), de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o de Suïssa, s’ha de disposar del permís de treball corresponent.

Quina vigència té?

La validesa coincideix amb la durada de l’activitat.

Com has de fer el tràmit?

Pots obtenir l’alta censal a la Seguretat Social de forma presencial, anant personalment a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o en l’administració d’aquesta (amb cita prèvia), o bé, telemàticament a la seu electrònica si disposes de certificat digital o d'un altre mecanisme d'autentificació electrònic.

A continuació, només s’explicarà el tràmit d’alta a la Seguretat Social en el règim especial de treballadors autònoms (RETA).

Quins passos has de seguir?

TELEMÀTICAMENT

Pas 1. Obtén un certificat digital, cl@ve pincl@ve permanent, o bé, comunica el teu número de telèfon mòbil per poder accedir via SMS.

Pas 2. Sol·licita el número de la Seguretat Social (NUSS)

Pas 3. Accedeix a la  seu electrònica de la Seguridad Social

Pas 4. Selecciona l’opció “Alta en treball autònom” i segueix les instruccions del tràmit.

EN PERSONA

Pas 1. Sol·licita el número de la Seguretat Social (NUSS)

Pas 2. Demana cita prèvia

Pas 3. Dirigeix-te a l'oficina de la Seguretat Social, emplena el model de sol·licitud, adjunta-hi la documentació requerida i obtén l’alta.

Qui pot fer la sol·licitud?

Tots els ciutadans o ciutadanes que vulguin iniciar una activitat professional, ja sigui per compte propi o per compte d’altri, han d’estar donats d’alta a la Seguretat Social. La persona responsable de fer la sol·licitud no és la mateixa si es tracta d’un treball per compte propi o d’un treball per compte d’altri. Pot fer la sol·licitud:

  • El mateix ciutadà o ciutadana, en cas de treballar per compte propi.
  • La persona contractant, en cas de tractar-se d’un treball per compte d’altri.

Quina documentació és necessària?

Per a la tramitació en persona, cal presentar:

  • Model de sol·licitud (TA.0521), signat per la persona interessada.
  • Document identificatiu (targeta d’identitat d'estranger o passaport).
  • En el cas de sol·licitar l’alta per a autònoms i autònomes: documentació que acredita l’alta a l’Agència Tributària.

Quin és el termini?

L’alta a la Seguretat Social es fa en el mateix moment de la sol·licitud. Ha de ser prèvia a l'inici de l'activitat o com a molt tard el mateix dia que comença.

Quin és el cost?

L’alta és gratuïta. Després, hauràs de contribuir amb un valor mensual, que varia segons la teva categoria de treball.

Vols saber-ne més?

Organisme responsable del tràmit

La Tresoreria General de la Seguretat Social. (La informació està disponible en anglès, català, castellà i altres llengües cooficials de l’Estat espanyol.)

Més informació

A la pàgina web de la Seguretat Social (disponible en anglès, francès, català, castellà i altres llengües cooficials de l’Estat espanyol).

Barcelona disposa d’un servei públic d’atenció a les empreses anomenat Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE), on t’ofereixen assessorament personalitzat en tots els àmbits estratègics per a la gestió i el creixement de la teva activitat empresarial.

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.