Alta censal a la Seguretat Social

Què has de saber?

L'alta censal a la Seguretat Social és una comunicació obligatòria que s’ha de fer a la Seguretat Social per informar sobre el començament d’una activitat laboral, ja sigui per compte d’altri o per compte propi.

La Seguretat Social és un sistema públic de protecció davant de situacions de malaltia, invalidesa, desocupació, vellesa, accidents de treball, maternitat o pèrdua del sosteniment de família.

MOLT IMPORTANT:

És un tràmit obligatori i s’ha de fer abans de l’inici de l’activitat.

L’alta és gratuïta. Després, hauràs de contribuir amb un valor mensual, que varia segons la teva categoria de treball.

Et permet accedir al sistema públic de Seguretat Social.

En el cas de treballadors i treballadores per compte propi, són ells mateixos els responsables directes de sol·licitar l’alta al règim especial de treballadors autònoms (RETA).

En el cas de treballadors i treballadores per compte d’altri, és la persona contractant l’encarregada d’efectuar l’alta del treballador o treballadora al règim general de la Seguretat Social.

A continuació només s’explica el tràmit d’alta a la Seguretat Social per als treballadors i treballadores per compte propi.

A qui s’adreça?

S’adreça a tots els ciutadans i ciutadanes que vulguin començar una activitat professional, ja sigui per compte d’altri o per compte propi.

Quins requisits s’han de complir?

 1. Disposar del número de la Seguretat Social.
 2. En el cas de ciutadans i ciutadanes de fora de la Unió Europea (UE), de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o de Suïssa, s’ha de disposar del permís de treball corresponent.

Quina vigència té?

La validesa coincideix amb la durada de l’activitat.

Com has de fer el tràmit?

Quins passos has de seguir?

Pots obtenir l’alta censal a la Seguretat Social de forma presencial, anant personalment a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o en l’administració d’aquesta, o telemàticament a la seu electrònica si disposes de certificat digital.

A continuació, només s’explicarà el tràmit d’alta a la Seguretat Social en el règim especial de treballadors autònoms (RETA).

SOL·LICITUD TELEMÀTICA:

 1. Obtén el certificat digital.
 2. Sol·licita el número de la Seguretat Social.
 3. Accedeix a la seu electrònica de la Seguridad Social.
 4. Selecciona l’opció “ALTA EN TREBALL AUTÒNOM” i segueix les instruccions del tràmit.
 5. Emplena el model de sol·licitud (TA.0521), adjunta-hi la documentació requerida i obtén l’alta.

SOL·LICITUD EN PERSONA:

 1. Sol·licita el número de la Seguretat Social.
 2. Dirigeix-te a una oficina de la Seguretat Social, emplena el model de sol·licitud, adjunta-hi la documentació requerida i obtén l’alta.

Qui pot fer la sol·licitud?

Tots els ciutadans o ciutadanes que vulguin iniciar una activitat professional, ja sigui per compte propi o per compte d’altri, han d’estar donats d’alta a la Seguretat Social. La persona responsable de fer la sol·licitud no és la mateixa si es tracta d’un treball per compte propi o d’un treball per compte d’altri. Pot fer la sol·licitud:

 • El mateix ciutadà o ciutadana, en cas de treballar per compte propi.
 • La persona contractant, en cas de tractar-se d’un treball per compte d’altri.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la sol·licitud?

Per a la tramitació en persona, cal presentar:

 1. Model de sol·licitud, signat per la persona interessada.
 2. Document identificatiu (targeta d’estranger o passaport).
 3. En el cas de sol·licitar l’alta per a autònoms i autònomes: documentació que acredita l’alta a l’Agència Tributària.

Quin és el termini de resolució de la sol·licitud?

L’alta a la Seguretat Social es fa en el mateix moment de la sol·licitud.

Quin és el cost de la sol·licitud?

La sol·licitud és gratuïta.

Vols saber-ne més?

Quin és l’organisme responsable del tràmit?

La Tresoreria General de la Seguretat Social. (La informació està disponible en anglès, català, castellà i altres llengües cooficials de l’Estat espanyol.)

On puc trobar més informació?

A la pàgina web de la Seguretat Social (disponible en anglès, francès, català, castellà i altres llengües cooficials de l’Estat espanyol).

Barcelona disposa d’un servei públic d’atenció a les empreses anomenat Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE), on t’ofereixen assessorament personalitzat en tots els àmbits estratègics per a la gestió i el creixement de la teva activitat empresarial.

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.