Alta censal a l’Agència Tributària

Què has de saber?

Les persones que vulguin fer activitats o operacions empresarials o professionals s’han de donar d’alta en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Tributària.

És un procediment obligatori per a les persones físiques (persones) i jurídiques (empreses) que s’ha de dur a terme abans de començar les activitats.

MOLT IMPORTANT:

Aquí només expliquem el procediment d’alta censal de l’Agència Tributària per a les persones físiques, és a dir, persones que vulguin començar a treballar per compte propi (autònoms/mes).

Si necessites més informació o suport, pots contactar amb l’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) de Barcelona Activa.

A qui s’adreça?

Estan obligades a presentar-la totes les persones físiques i jurídiques que hagin d’iniciar una activitat empresarial o professional al territori espanyol.

Quins requisits s’han de complir?

Per poder donar-se d’alta en aquest cens és necessari:

 1. Disposar d'un número d'identitat: document nacional d'identitat (DNI) o número d'identificació de estrager (NIE)  / número d'identificació fiscal (NIF).
 2. Si no tens número d’identificació fiscal (NIF), prèviament t’has de donar d’alta en el cens d’obligats tributaris. Quan t’hi inscrius, se t’atorga un NIF per a les teves relacions tributàries amb l’administració.

Quina vigència té?

La validesa coincideix amb la durada de l’activitat.

Com has de fer el tràmit?

Pots obtenir l’alta censal a l’Agència Tributària de manera presencial, anant personalment a l’Administració o delegació de l’Agència Tributària corresponent al teu domicili fiscal (amb cita prèvia), o telemàticament a la seu electrònica si disposes de certificat digital.

Quins passos has de seguir?

SOL·LICITUD TELEMÀTICA:

1. Obtén un certificat digital.

2. Fes l’alta en el cens d’obligats tributaris

 • Accedeix a la seu electrònica de l'Agència Tributària per efectuar l'alta en el cens d'obligats tributaris amb el Model 030 i selecciona l'opció “Model 030. Modificació o presentació”.
 • Emplena el model de sol·licitud 030 i adjunta-hi la documentació requerida. Quan hagis acabat d’emplenar la declaració, has de fer clic al botó “Signar i enviar”.
 • Després de signar-la i enviar-la, se’t facilitarà un full resposta amb el CSV (codi segur de verificació) i un PDF adjunt amb la còpia de la declaració presentada. Descarrega el document, que és l’alta al cens d’obligats tributaris.
 • Accedeix a la seu electrònica de l’Agència Tributària per sol·licitar l’alta al cens d’empresaris, professionals i retenidors.
 • Selecciona l’opció “Model 037. Emplenament i presentació telemàtica” per poder iniciar la sol·licitud (o bé selecciona l’opció “Model 036. Emplenament i presentació telemàtica”, si vols tramitar l’alta censal d’una empresa).
 • Emplena el model 037 i adjunta-hi la documentació requerida. 
 • Si la sol·licitud és correcta, rebràs un full de resposta en el qual apareixerà el text: “La seva presentació s’ha realitzat amb èxit”, amb un PDF adjunt que conté: (i) informació de la presentació (número d’entrada de registre, CSV, número de justificant, dia i hora de presentació i dades de la persona que ha presentat la sol·licitud); (ii) còpia completa de la declaració.
 • Hi ha casos en què caldrà aportar documentació complementària. En aquests casos, el justificant de presentació que obtindràs inclourà una indicació que adverteix que la presentació no tindrà efecte fins que no s’hagi presentat i comprovat la documentació requerida. Per presentar aquesta documentació, accedeix amb el certificat digital a través de l’opció “Aportar documentació complementària”.

 

SOL·LICITUD EN PERSONA:

 1. Descàrrega el model 030 (només disponible en castellà) en PDF. Si ho prefereixes, pots obtenir el formulari directament en qualsevol administració o delegació de l’Agència Tributària quan facis la sol·licitud.
 2. Emplena el modelo 030, imprímelo y recopila la documentación requerida.
 3. Demana cita prèvia a la delegació de l'Agència Tributària a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària o trucant al 901 200 351 o al 912 901 340
 4. El mateix dia de la cita pots sol·licitar les etiquetes identificatives i la clau PIN per poder emplenar el model 037 de manera telemàtica, ja que la tramitació telemàtica és més pràctica i ràpida.
 5. Consulta si pots emplenar en el mateix moment el formulari 037, per poder fer el tràmit complet anant una única vegada a les oficines. És recomanable portar la documentació associada al formulari 037 per si se’t permet tramitar-lo el mateix dia.
 6. En el cas que no fos possible fer el tràmit respecte al formulari 037 el mateix dia, has de sol·licitar una nova cita prèvia per presentar la documentació a l’Administració o delegació de l’Agència Tributària corresponent al domicili fiscal en el moment de la presentació. Si ho necessites, pots enviar el formulari (model 037) i la documentació per correu certificat.
 7. Accedeix al model 037, emplena'l, descarrega'l i imprimeix-lo. Si ho prefereixes, pots obtenir el formulari directament en qualsevol administració o delegació de l’Agència Tributària quan facis la sol·licitud.
 8. Adjunta-hi la documentació requerida.
 9. Ves personalment a l’administració o delegació de l’Agència Tributària corresponent al teu domicili fiscal per lliurar-hi la documentació.

Qui pot fer la sol·licitud?

Estan obligades a presentar-la totes les persones físiques i jurídiques que hagin d’iniciar una activitat empresarial o professional al territori espanyol.

La presentació de la sol·licitud l’ha de fer el ciutadà o ciutadana personalment o mitjançant un o una representant amb l’acreditació deguda.

Quina documentació és necessària?

Per a la tramitació en persona, cal presentar:

 • Formularis de sol·licitud (models 030 i 037).
 • Fotocòpia del document que acrediti el DNI/NIE de la persona sol·licitant. No sempre és necessari aportar la fotocòpia si, en el moment de la tramitació, mostres el document original i autoritzes l’Agència Tributària a verificar les teves dades d’identitat.

S’aconsella tenir preparades determinades dades que et poden demanar durant la sol·licitud.

 • Explica el motiu de la presentació de la sol·licitud.
 • Les teves dades identificatives (nom i cognom, telèfon, adreça electrònica, etc.)
 • Estat civil.
 • Dades identificatives del cònjuge, si cal.
 • Dades del domicili fiscal.
 • Dades del domicili a l'efecte de notificacions.
 • Representant, en cas de ser necessari.

Quin és el termini?

L’alta al cens d’empresaris, professionals i retenidors es fa en el mateix moment en què es presenta la documentació, una vegada validada, si la informació i documentació presentada han estat correctes i completes.

Quin és el cost?

La sol·licitud és gratuïta.

Vols saber-ne més?

Organisme responsable del tràmit

L’Agència Tributària (Govern d’Espanya). (La informació està disponible en anglès, català, castellà i altres llengües cooficials de l’Estat espanyol.)

Més informació

Barcelona disposa d’un servei públic d’atenció a les empreses anomenat Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE), on t’ofereixen assessorament personalitzat en tots els àmbits estratègics per a la gestió i el creixement de la teva empresa.

Tràmits vinculats importants

Una vegada t’hagis donat d’alta al cens d’Hisenda, ja pots sol·licitar l’alta a la Seguretat Social.

Si vols fer tot el tràmit en línia, cal que tinguis un dels certificats digitals vàlids.

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.