Alta censal a l’Agència Tributària

Què has de saber?

L'alta censal a l'Agència Tributària és l’acte d’inscriure’s al cens d’empresaris, professionals i retenidors de les persones que han de dur a terme activitats o operacions empresarials o professionals o que abonen rendiments subjectes a retenció.

MOLT IMPORTANT:

És imprescindible obtenir-la abans de començar les activitats o operacions.

És un tràmit gratuït.

Es pot tramitar en línia o personalment.

La declaració d’alta s’ha de fer amb anterioritat als casos següents:

 • El començament d’activitats empresarials.
 • La realització de les operacions.
 • El naixement de l’obligació de retenir o ingressar en compte sobre les rendes que se satisfacin, abonin o deguin.

Així, es tracta d’un procediment imprescindible per poder constituir-se com a autònom o autònoma i començar l’activitat empresarial, atès que s’ha d’informar Hisenda sobre l’activitat que es durà a terme i els impostos que es pagaran.

A qui s’adreça?

Estan obligades a presentar-la totes les persones físiques i jurídiques que hagin d’iniciar una activitat empresarial o professional al territori espanyol.

Quins requisits s’han de complir?

Per poder donar-se d’alta en aquest cens és necessari:

 1. Disposar d’un número d’identitat d’estranger.
 2. Donar-se d’alta al cens d’obligats tributaris (model 030), que és el registre on estan inscrites les persones físiques i jurídiques, així com les persones considerades obligats tributaris. L’acte d’inscriure’s-hi els atorga un número d’identificació fiscal (NIF) per a les seves relacions tributàries amb l’Administració.

Quina vigència té?

La validesa coincideix amb la durada de l’activitat.

Com has de fer el tràmit?

Quins passos has de seguir?

Pots obtenir l’alta censal a l’Agència Tributària de manera presencial, anant personalment a l’Administració o delegació de l’Agència Tributària corresponent al teu domicili fiscal, o telemàticament a la seu electrònica si disposes de certificat digital.

 1. SOL·LICITUD TELEMÀTICA:

 1. Obtén el certificat digital.
 2. Comprova si t’has donat d’alta com a obligat tributari abans de fer aquest tràmit. Per fer-ho, accedeix a la seu electrònica de l’Agència Tributària i intenta sol·licitar cita prèvia per al tràmit “Model 030. Alta al cens de persones físiques amb DNI o NIE per col·laboradors socials”. Si estàs donat d’alta, segueix el procés des d’aquest punt.
 3. Accedeix a la seu electrònica de l’Agència Tributària per realitzar l’alta al cens d’obligats tributaris (selecciona l’opció “Model 030. Modificació o presentació”).
 4. Emplena el model de sol·licitud 030 i adjunta-hi la documentació requerida. Quan hagis acabat d’emplenar la declaració, has de fer clic al botó “Signar i enviar”.
 5. Després de signar-la i enviar-la, se’t facilitarà un full resposta amb el CSV (codi segur de verificació) i un PDF adjunt amb la còpia de la declaració presentada. Descarrega el document, que és l’alta al cens d’obligats tributaris.
 6. Accedeix a la seu electrònica de l’Agència Tributària per sol·licitar l’alta al cens d’empresaris, professionals i retenidors.
 7. Selecciona l’opció “Model 037. Emplenament i presentació telemàtica” per poder iniciar la sol·licitud.
 8. Emplena el model 037 i adjunta-hi la documentació requerida. El model 037 s’ha de presentar per comunicar: (i) l’alta al cens d’empresaris, professionals i retenidors; (ii) les modificacions que es produeixin en la situació tributària, incloent-hi la modificació del domicili fiscal o social; (iii) la baixa al cens d’empresaris, professionals i retenidors.
 9. Si la sol·licitud és correcta, rebràs un full de resposta en el qual apareixerà el text: “La seva presentació s’ha realitzat amb èxit”, amb un PDF adjunt que conté: (i) informació de la presentació (número d’entrada de registre, CSV, número de justificant, dia i hora de presentació i dades de la persona que ha presentat la sol·licitud); (ii) còpia completa de la declaració.
 10. Hi ha casos en què caldrà aportar documentació complementària. En aquests casos, el justificant de presentació que obtindràs inclourà una indicació que adverteix que la presentació no tindrà efecte fins que no s’hagi presentat i comprovat la documentació requerida. Per presentar aquesta documentació, accedeix amb el certificat digital a través de l’opció “Aportar documentació complementària”.

 

 1. SOL·LICITUD EN PERSONA:

 1. Descàrrega el model 030 (només disponible en castellà) en PDF. Si ho prefereixes, pots obtenir el formulari directament en qualsevol administració o delegació de l’Agència Tributària quan facis la sol·licitud.
 2. Emplena el model de sol·licitud 030, imprimeix-lo i recopila la documentació requerida.
 3. El mateix dia de la cita pots sol·licitar les etiquetes identificatives i la clau PIN per poder emplenar el model 037 de manera telemàtica.
 4. Consulta si pots emplenar en el mateix moment el formulari 037, per poder fer el tràmit complet anant una única vegada a les oficines. És recomanable portar la documentació associada al formulari 037 per si se’t permet tramitar-lo el mateix dia.
 5. En el cas que no fos possible fer el tràmit respecte al formulari 037 el mateix dia, has de sol·licitar cita prèvia per presentar la documentació a l’Administració o delegació de l’Agència Tributària corresponent al domicili fiscal en el moment de la presentació. La cita prèvia es pot requerir a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària o trucant al 901 200 351 o al 912 901 340. Si ho necessites, pots enviar el formulari (model 037) i la documentació per correu certificat.
 6. Accedeix al model 037. El formulari només està disponible en castellà.
 7. Emplena el model 037, descarrega'l i imprimeix-lo. Si ho prefereixes, pots obtenir el formulari directament en qualsevol administració o delegació de l’Agència Tributària quan facis la sol·licitud.
 8. Adjunta-hi la documentació requerida. El model 037 s’ha de presentar per comunicar: (i) l’alta al cens d’empresaris, professionals i retenidors; (ii) les modificacions que es produeixin en la situació tributària, incloent-hi la modificació del domicili fiscal o social; (iii) la baixa al cens d’empresaris, professionals i retenidors.
 9. Ves personalment a l’administració o delegació de l’Agència Tributària corresponent al teu domicili fiscal per lliurar-hi la documentació.

Qui pot fer la sol·licitud?

Estan obligades a presentar-la totes les persones físiques i jurídiques que hagin d’iniciar una activitat empresarial o professional al territori espanyol.

La presentació de la sol·licitud l’ha de fer el ciutadà o ciutadana personalment o mitjançant un o una representant amb l’acreditació deguda.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la sol·licitud?

Per a la tramitació en persona, cal presentar:

 1. Formularis de sol·licitud (models 030 i 037).
 2. Fotocòpia del document que acrediti el NIE de la persona sol·licitant. No sempre és necessari aportar la fotocòpia si, en el moment de la tramitació, mostres el document original i autoritzes l’Agència Tributària a verificar les teves dades d’identitat.

S’aconsella tenir preparades determinades dades que et poden demanar durant la sol·licitud.

 1. Explica el motiu de la presentació de la sol·licitud.
 2. Les teves dades identificatives (nom i cognom, telèfon, adreces electròniques).
 3. Estat civil.
 4. Dades identificatives del cònjuge, si cal.
 5. Dades del domicili fiscal.
 6. Dades del domicili a l'efecte de notificacions.
 7. Representant, en cas de ser necessari.

Quin és el termini de resolució de la sol·licitud?

L’alta al cens d’empresaris, professionals i retenidors es fa en el mateix moment en què es presenta la documentació, una vegada validada.

Quin és el cost de la sol·licitud?

La sol·licitud és gratuïta.

Vols saber-ne més?

Quin és l’organisme responsable del tràmit?

 L’Agència Tributària (Govern d’Espanya). (La informació està disponible en anglès, català, castellà i altres llengües cooficials de l’Estat espanyol.)

On puc trobar més informació?

Barcelona disposa d’un servei públic d’atenció a les empreses anomenat Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE), on t’ofereixen assessorament personalitzat en tots els àmbits estratègics per a la gestió i el creixement de la teva empresa.

Tràmits vinculats importants

Una vegada t’hagis donat d’alta al cens d’Hisenda, ja pots sol·licitar l’alta a la Seguretat Social.

Si vols fer tot el tràmit en línia, cal que tinguis el certificat digital.

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.