Obtenció del número de la Seguretat Social (NUSS)

Què has de saber?

És el tràmit amb el qual s’obté el número de la Seguretat Social (NUSS). Aquest número identifica el ciutadà o ciutadana en les seves relacions amb la Seguretat Social.

La Seguretat Social és un sistema públic de protecció davant de situacions de malaltia, invalidesa, desocupació, vellesa, accidents de treball, maternitat o pèrdua del sosteniment de família.

MOLT IMPORTANT:

Es un trámite obligatorio para todas las personas que deseen iniciar una actividad laboral por primera vez, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia, y que, por lo tanto, todavía no dispongan del número. 

L’obtenció del número és un pas previ per a l’obtenció de l’alta a la Seguretat Social.

El teu número de la Seguretat Social (NUSS) es convertirà en el teu número d’afiliació en el moment en què comencis una relació laboral.

Quins requisits s’han de complir?

 • No haber obtenido anteriormente un número de la Seguridad Social (NUSS) en España.
 • Disposar de DNI o NIE o bé:
  • Si ets ciutadà o ciutadana de la Unió Europea (UE), de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) o de Suïssa, pots realitzar la sol·licitut només amb el passaport. No obstant, pot ser que posteriorment et demanin el número d'identitat d'estranger (NIE) per a validar la sol·licitut. En aquest cas, hauràs d'omplir el formulari de nou per a modificar les dades i presentar el NIE. Per a estalviar-te haver de tornar a omplir el formulari per aportar el NIE amb posterioritat, et recomanem sol·licitar prèviament el NIE. El teu empleador o empleadora també podrà aportar el NIE a través del Sistema RED de la Seguritat Social.
  • Si ets extracomunitari/a, pots fer el tràmit amb el teu passaport, acompanyat de la resolució d’autorització de residència i treball a Espanya. Recorda que posteriorment has de tramitar la targeta d’identificació d’estranger (TIE) si has de residir més de sis mesos a Espanya. La Seguretat Social et pot requerir posteriorment que aportis el NIE per validar la sol·licitud.

Quina vigència té?

No caduca.

Com has de fer el tràmit?

Pots obtenir el número de la Seguretat Social de manera telemàtica.

Quins passos has de seguir?

TELEMÀTICAMENT

Pas 1: Tria el teu mètode d'identificació
 • Per poder efectuar la sol·licitud de manera telemàtica, es recomana obtenir prèviament un certificat digital. Per conèixer el tràmit vinculat a l’obtenció d’un certificat digital, accedeix a la informació del tràmit en què es descriuen tots els detalls sobre com obtenir-lo.
 • Si no tens certificat digital, però tens DNI o NIE, podràs accedir a través d’un SMS incorporant el teu document d’identitat, la data de naixement i el número de telèfon mòbil.
Pas 2: Accedeix a la seu electrònica de la Seguretat Social
 • Accedeix a seu electrònica de la SS i selecciona les opcions “Ciutadans > Afiliació i inscripció > Sol·licitar el número de la Seguretat Social > Obtenir accés” per poder iniciar la sol·licitud.
 • Accediràs al portal Importass de la Seguretat Social, a la pàgina “Sol·licitar el número de la Seguretat Social. Selecciona l’opció “Sol·licitar NUSS”
 • Identifica’t amb “DNI o certificat” seleccionant el teu certificat digital, si en disposes. Si no tens certificat digital, accedeix a través d’SMS. En aquest cas, rebràs un codi de seguretat per SMS que hauràs d’introduir per accedir al tràmit. 
Pas 3: Emplena el model de sol·licitud i adjunta-hi la documentació requerida
 • Segueix els passos indicats a la seu i facilita-hi tota la informació i documentació sol·licitada.
 • Les diferents pantalles et permetran seleccionar i emplenar les dades, que dependran de les opcions que vagis triant.
 • Has d’obtenir i emplenar el formulari de sol·licitud (model TA1).
 • S’aconsella tenir preparades determinades dades que se't poden demanar durant la sol·licitud:
  • Dades de contacte: telèfon mòbil i adreça electrònica.
  • Documents identificatius
Pas 4: Obtén el número de la Seguretat Social
 • Rebràs una notificació de la resolució con tu NUSS.
Pas 5: Abans del començament de l’activitat laboral, recorda de sol·licitar l’alta a la Seguretat Social
 • Si treballes a compte d’altri, és el teu ocupador o ocupadora qui haurà de sol·licitar la teva alta prèvia a la Seguretat Social i formalitzar, quan escaigui, el corresponent contracte de treball per escrit.
 • Si treballes per compte propi, hauràs de sol·licitar la teva pròpia alta prèvia a la Seguretat Social. En aquest cas, també recorda’t d’efectuar l’alta censal a l’Agència Tributària. Per conèixer els tràmits vinculats, accedeix a la informació dels tràmits en què es descriuen tots els detalls.

Qui pot fer la sol·licitud?

 • La presentación de la solicitud deben realizarla las personas interesadas. Una tercera persona podrá solicitar tu número de la Seguridad Social, siempre que aporte una autorización firmada por ti.
 • Si treballes per compte d’altri, el teu futur ocupador o ocupadora podrà sol·licitar el teu número de la Seguretat Social per tu a través del sistema RED de la Seguretat Social.

Quina documentació és necessària?

 • Model de sol·licitud TA1, signat per la persona interessada.
 • El teu document identificatiu.

Quin és el termini?

Rebràs una notificació de la resolució en un termini d’entre 48 hores i 10 dies. Una vegada transcorreguts aquests dies, la petició s’entendrà estimada.

Quin és el cost?

La sol·licitutd és gratuïta. 

Vols saber-ne més?

Organisme responsable del tràmit

La Tresoreria General de la Seguretat Social (Govern d’Espanya).

Més informació

Pots consultar la pàgina web oficial de la Seguretat Social.

Tràmits vinculats importants

L’obtenció del número de la Seguretat Social és imprescindible si necessites efectuar el tràmit: 

Pots efectuar el tràmit amb un certificat digital.

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.