Obtenció del número de la Seguretat Social

Què has de saber?

És el tràmit amb el qual s’obté el número de la Seguretat Social. Aquest número identifica el ciutadà o ciutadana en les seves relacions amb la Seguretat Social.

S’adreça a tots els ciutadans i ciutadanes que vulguin iniciar una activitat laboral per primera vegada, ja sigui per compte d’altri o per compte propi, i que, per tant, encara no disposin del número. 

La Seguretat Social és un sistema públic de protecció davant de situacions de malaltia, invalidesa, desocupació, vellesa, accidents de treball, maternitat o pèrdua del sosteniment de família.

MOLT IMPORTANT:

És un tràmit obligatori per a totes les persones que vulguin dur a terme una activitat laboral al territori nacional, ja sigui per compte d’altri o per compte propi. L’obtenció del número és un pas previ per a l’obtenció de l’alta a la Seguretat Social.

Si ets ciutadà o ciutadana de la Unió Europea (UE), de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o de Suïssa, pots efectuar la sol·licitud només amb el passaport. No obstant això, pot ser que posteriorment et demanin el número d’identitat d’estranger (NIE) per validar la sol·licitud. En aquest cas, hauràs de tornar a les oficines, emplenar el formulari per modificar les dades i presentar el NIE.

És important tenir en consideració el següent:

 • El teu número de la Seguretat Social es convertirà en número d’afiliació en el moment en què comencis una relació laboral.
 • Per estalviar-te haver de tornar a les oficines de la Seguretat Social per modificar les dades, es recomana sol·licitar prèviament el NIE.

Quins requisits s’han de complir?

No haver obtingut anteriorment un número de la Seguretat Social a Espanya.

Quina vigència té?

No caduca.

Com has de fer el tràmit?

Pots obtenir el número de la Seguretat Social de manera presencial, en qualsevol administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social, o telemàticament a la seu electrònica, si disposes de certificat digital.

Quins passos has de seguir?

TELEMÀTICAMENT

PAS NÚM. 1: Obtén el certificat digital
 • Per poder efectuar la sol·licitud de manera telemàtica, has d’obtenir prèviament el certificat digital.
 • Per conèixer el tràmit vinculat a l’obtenció del certificat digital, accedeix a la informació del tràmit en què es descriuen tots els detalls sobre com obtenir-lo.

 

PAS NÚM. 2: Accedeix a la seu electrònica de la Seguretat Social
 • Selecciona l’opció “Ciutadans > Afiliació i Inscripció > Assignació de número de Seguretat Social” per poder començar la sol·licitud. (La informació està disponible en anglès, francès, català, castellà i altres llengües cooficials de l’Estat espanyol.)

 

PAS NÚM. 3: Emplena el model de sol·licitud i adjunta-hi la documentació requerida
 • Segueix els passos indicats a la seu i facilita-hi tota la informació i documentació sol·licitada.
 • Les diferents pantalles et permetran seleccionar i emplenar les dades, que dependran de les opcions que vagis triant.
 • Has d’obtenir i emplenar el formulari de sol·licitud (model TA1).
 • S’aconsella tenir preparades determinades dades que se't poden demanar durant la sol·licitud:
  • Dades de contacte: telèfon mòbil i adreça electrònica.
  • Documents identificatius:
   • En el cas de ciutadans i ciutadanes de la UE, de l’EEE o de Suïssa: passaport.
   • En el cas de ciutadans i ciutadanes de fora de la UE, de l’EEE o de Suïssa: NIE.

 

PAS NÚM. 4: Obtén el número de la Seguretat Social
 • Rebràs una notificació de la resolució en un termini màxim de 45 dies. Una vegada transcorreguts aquests dies, la petició s’entendrà estimada.

 

PAS NÚM. 5: Abans del començament de l’activitat laboral, sol·licita l’alta a la Seguretat Social
 • Per conèixer el tràmit vinculat a l’alta a la Seguretat Social, accedeix a la informació del tràmit en què es descriuen tots els detalls sobre com obtenir-la.
 • Recorda que si has de treballar per compte propi, també has d’efectuar l’alta censal a l’Agència Tributària.

 

PRESENCIALMENT

PAS NÚM. 1: Emplena el formulari de sol·licitud

 

PAS NÚM. 2: Ves a l’administració de la Seguretat Social i lliura-hi la documentació
 • Per poder sol·licitar el número de la Seguretat Social, t’has d'adreçar personalment a l’administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social en la qual radiqui el teu domicili o on estigui domiciliada l’empresa en la qual prestaràs serveis. No cal sol·licitar cita prèvia.
 • Consulta la pàgina web per conèixer les oficines de la Seguretat Social disponibles a prop del teu domicili.
 • Quan arribis a l’administració o a la tresoreria, agafa el tiquet d’afiliació i espera el torn perquè t'atenguin. Hauràs de presentar la sol·licitud i la documentació requerida.

 

PAS NÚM. 3: Obtén el número de la Seguretat Social
 • Quan se sol·licita de manera presencial, l’Administració acostuma a assignar el número en el mateix moment de la sol·licitud.

 

PAS NÚM. 4: Tramita l’alta a la Seguretat Social
 • Abans del començament de l’activitat laboral, sol·licita l’alta a la Seguretat Social
 • Per conèixer el tràmit vinculat a l’alta a la Seguretat Social, accedeix a la informació del tràmit en què es descriuen tots els detalls sobre com obtenir-la.
 • Recorda que si has de treballar per compte propi, també has d’efectuar l’alta censal a l’Agència Tributària.

Qui pot fer la sol·licitud?

 • La presentació de la sol·licitud l’han de fer les persones interessades.
 • Una tercera persona pot sol·licitar el teu número de la Seguretat Social, sempre que aporti una autorització signada per tu.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la sol·licitud?

 • Model de sol·licitud TA1, signat per la persona interessada.
 • En el cas de ciutadans i ciutadanes de la UE, de l’EEE o de Suïssa: TIE (si es té pendent la tramitació de la TIE i per obtenir-la s’ha d’aconseguir primer el número i l’alta a la Seguretat Social: passaport i resolució administrativa de concessió de l’autorització de residència i treball corresponent). 

Quin és el termini de resolució de la sol·licitud?

 • Quan se sol·licita de manera presencial, l’Administració acostuma a assignar el número en el mateix moment de la sol·licitud.
 • Si la vas sol·licitar en línia, rebràs una notificació de la resolució en un termini màxim de quaranta-cinc dies. Una vegada transcorreguts aquests dies, la petició s’entendrà estimada.

Quin és el cost de la sol·licitud?

És GRATUÏT.

Vols saber-ne més?

Quin és l’organisme responsable del tràmit?

La Tresoreria General de la Seguretat Social (Govern d’Espanya).

On puc trobar més informació?

Pots consultar la  pàgina web oficial de la Seguretat Social  (disponible en anglès, francès, català, castellà i altres llengües cooficials de l’Estat espanyol).

Tràmits vinculats importants

L’obtenció del número de la Seguretat Social és imprescindible si necessites efectuar el tràmit: 

Si vols fer tot el tràmit en línia, cal que tinguis el certificat següent:

Certificat digital

 

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.