Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Fundación J. Valiente Pulido - ACPE
FJVP-ACPE

AdreçaAvda. Diagonal 612 Planta 3a Despatx 15
08021 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteSarrià - Sant Gervasi
Telèfon934343582
Correu electrònicfacpe@facpe.com

DescripcióFJVP-ACPE és una organització privada, sense ànim de lucre, d'àmbit estatal i internacional, de caràcter assistencial, que neix de la voluntat de l'Arquitecte Joaquin Valiente Pulido. Les seves finalitats són:
- Protecció de les persones en procés d'envelliment i d'incapacitació, amb dependències psíquiques o físiques i la defensa dels drets humans.
- Fomentar la formació especialitzada en l'atenció i l'assistència (cuidadors formals, informals i voluntaris) i la creació d'equips multidisciplinars per a programar l'atenció personalitzada de la vellesa.
- Participar en la detecció/investigació/prevenció i tractament de les malalties mentals i pèrdua cognitiva en tot el cicle vital, al costat de les institucions públiques i privades tant a nivell nacional com internacional.
- Premiar els projectes o iniciatives socials destinades a millorar la qualitat de vida de les persones.
Naturalesa jurídicaFundació
Col·lectiu destinatariFamílies
Gent gran
Persones amb malaltia mental
TemàticaSalut
Activitat o serveiAssistència psicosocial
Formació
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Barcelona ciutat
Sarrià - Sant Gervasi
Programes o projectes a destacar- Mental Suport. Projecte de suport terapèutic a persones i famílies afectades per una malaltia de salut mental que neix de la voluntat d'oferir un espai de recolzament i millora personal, tant a les persones afectades d'una malaltia mental com dels seus familiars.En una primera etapa desenvoluparem la part de les dones cuidadores.

- Conveni de col·laboració amb el Col·legi d'Arquitectes "COAC" per fomentar l'accessibilitat i la supressió de barreres en l'entorn i en els edificis.