Barcelona Cultura
Skip to main content

CONSELL DE LA CULTURA DE BARCELONA: ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ DE LA CIUTAT

El Consell de la Cultura de Barcelona és un dels òrgans de participació sectorials existents de l’Ajuntament de Barcelona que funciona, com la resta de Consells, com a mitjà de trobada regular entre el govern municipal i la ciutadania. La seva missió és debatre i recollir opinions i propostes amb l’objectiu d’incidir en les polítiques públiques municipals.

En tots els casos, i amb la voluntat de garantir la pluralitat, aquests espais incorporen persones vinculades a l’Ajuntament -regidors i regidores, consellers i conselleres o personal municipal- i persones no vinculades ni a l’Ajuntament ni a cap altra Administració pública. En el cas dels òrgans sectorials, com és el cas del Consell de la Cultura, també s’hi poden incorporar veus expertes en l’àmbit específic de l’òrgan de participació. Aquests espais de trobada possibiliten una composició plural, amb la presència de múltiples mirades, opinions i perspectives que caracteritzen la ciutat de Barcelona.