Barcelona Cultura
Skip to main content

Informe Anual de la Cultura


Des de l’any 2009, el Comitè Executiu del Consell de la Cultura de Barcelona té l’encàrrec d’elaborar un informe anual. Al llarg dels primers deu anys d’existència del Comitè, l’informe va oferir aproximacions de naturalesa diversa. D’una banda, es van emetre informes que abordaven l’estat de la vida cultural de la ciutat i en destacaven els aspectes que el Comitè considerava més significatius. D’altra banda, el Comitè també va elaborar informes que optaven per una dimensió més concreta, orientada a realçar aspectes que se cenyien estrictament a les funcions pròpies del Comitè mateix i del Consell de la Cultura en el seu conjunt.

Informe 2009
Informe 2010
Informe 2011
Informe 2012
Informe 2013
Informe 2014
Informe 2016
Informe 2017
Informe 2018
Informe 2020
Informe 2021
Informe 2022
Informe 2023