Barcelona Cultura
Skip to main content

Activitat del Consell


El Consell de la Cultura de Barcelona relaciona una part de la seva activitat amb diversos programes de l’Institut de Cultura aprofitant els àmbits de coneixement dels membres de reconeguda vàlua que formen part del Consell. Aquests membres poden participar directament en el desenvolupament d’aquestes activitats descrites en el seu reglament com a Comitè Executiu, com a membre de reconeguda vàlua designats pel Comitè, o bé a través de la designació també de persones expertes en els seus respectius àmbits que són externes al Consell.