Barcelona Cultura
Skip to main content

Subvencions


Pertoca al Comitè Executiu del Consell de la Cultura de Barcelona designar les persones que formaran part de la comissió de valoració que ha de proposar la destinació de les diferents línies de subvencions de l’ICUB, d’acord amb la normativa reguladora d’aquestes convocatòries.

Convocatòria general 2023.